Hoe Geni profielen vergelijkt

Started by Job Waterreus on Wednesday, September 21, 2011
Problem with this page?

Participants:

Showing all 5 posts
9/21/2011 at 12:31 PM

Mike Stangel heeft wat uitleg gegeven in deze discussie: http://www.geni.com/discussions/85255?msg=740447

The matching algorithm has evolved over time and has a lot of little corner cases that would take too long to fully document here, but I'm happy to answer your questions.

* We now require a match on living / deceased
* Last name and birth surname are matched against each other
* Middle name and display name are not matched
* Immediate family first names are matched, requiring usually 2 or more to match (and at least one parent, if any)
* Alphabets are NOT transliterated to Latin before matching, .e.g. Иван will not match Ivan

vertaalt in het Nederlands:

Het vergelijkingsmechanisme is in de tijd geëvolueerd en heeft een veel kleine speciale gevallen die te lang duren om hier volledig te documenteren, maar ik ben blij om je vragen te beantwoorden.

* We verplichten nu een overeenkomst op levend / overleden
* Achternaam en de geboorte achternaam worden met elkaar vergeleken
* Het veld overige namen en het veld getoonde naam worden niet vergeleken
* Voornamen van directe familie worden vergeleken, waarbij er meestal twee of meer moeten overeenkomen (en ten minste een ouder, indien van toepassing)
* Andere Alfabetten worden niet omgezet naar het Latijnse schrift voor het vergelijken,. Zo zal bijvoorbeeld Иван niet overeenkomen met Ivan

9/21/2011 at 3:23 PM

Een aanvulling:

FirstName" + "MiddleName" will match "FirstName MiddleName" + "" because, as Mike said, the separate middle name is ignored, so the match you get is "FirstName" will match ""FirstName MiddleName"

So technically (assuming last name and other rules Mike mentioned match)

✔ "John" will match "John Doe"
✘ "John Doe" will not match "John"
✘ "John Doe" will not match "John" + "Doe"

but unfortunately
✔ "John" will also match "Saint John"

and even worse
✔ "John" + "Edvard" will match "John Doe"
and the same with all John's with anything in the middle name field

In het Nederlands:

"1e Voornaam"+" Overige voornamen " komt overeen met "1e Voornaam Overige voornamen"+"", want, zoals Mike zei, de aparte Overige voornamen worden genegeerd, zodat de match die je krijgt is
"1eVoornaam" komt overeen met "1e Voornaam Overige voornamen"

Dus technisch gezien (er vanuit gaande dat achternaam en andere regels door Mike genoemd, overeenkomen)

✔ "John" komt overeen met "John Doe"
✘ "John Doe" zal niet overeen komen met "John"
✘ "John Doe" zal niet overeen komen met "John" + "Doe"

maar helaas
✔ "John" zal ook overeenkomen met "Saint John"

en nog erger
✔ "John" + "Edvard" komt overeen met "John Doe"
en hetzelfde met alle John's ongeacht wat in het Overige namen veld staat in het andere profiel

9/21/2011 at 3:29 PM

en nog een:

Job, yes we will exclude matches on birth / death year where both exist and are not within 4 years of each other.

In het Nederlands:

Job, ja we zullen overeenkomt met geboorte / overlijdens jaar uitsluiten als beide bestaan ​​en niet binnen 4 jaar van elkaar liggen.

10/10/2011 at 10:51 PM

over het ook bekend als veld (naar aanleiding vam een vraag naar het scheiden van bijnamen met komma's):

Are you asking whether the search engine is more or less likely to match if the AKA field has delimeters? I don't think it'll matter. If one profile has first name "John" and another has AKA "Jon, John, Jones" then the first will match the second (but not vice versa, unfortunately).

In het Nederlands:
Vraag je of de zoek minder of meer waarschijnlijk overeenkomsten kan vinden als het ook bekend veldscheiders gebruik?
Ik denk dat het geen verschil maakt.
Als 1 profile als 1e voornaam 'John' heeft en een ander profiel heeft ook bekend als met 'Jon, John, Jones' dan zal de eerste met de 2e overeenkomen (maar helaas niet omgekeerd)

10/20/2011 at 11:10 PM

over het verschil tussen profiel matches,snel- en uitgebreid zoeken:

Okay I looked into this more closely. I was wrong when I said the first name was matched against Also Known As any differently than last name. Here's the breakdown:

1. Advanced search matches field-for-field; what you type in the "Also Known As" search field will be matched against what's stored in the profiles' Also Known As field. What you type in any other search field (First Name, Last Name) will not.

2. Basic / Quick search (in the header, and the single-input field labeled Quick Search on the search page) will match what you type against what's stored in any of the name fields (first name, middle name, also known as, display name, suffix)

3. Tree matches ignore Also Known As altogether.

In het Nederlands:

Ok, Ik heb er wat beter naar gekeken. Ik had het verkeerd toen ik zij dat de voornaam anders wordt vergeleken t.o.v. het veld ook bekend als, dan tegen het veld achternaam.

Zo gaat het:

1. Uitgebreid zoeken vergelijkt veld per veld; wat je intikt in het "Ook bekend als" zoek veld wordt vergeleken met wat is opgeslagen in de "Ook bekend als" profielvelden.. Wat in andere zoekvelden (Voornaam, Achternaam) wordt ingetikt wordt niet vergeleken met waarden in andere velden, dus ook niet met de waarde van het veld "Ook bekend als".

2. Basis/Snel zoeken (in de kop van het scherm, en het enkele invoerveld Snel Zoeken op de zoekpagina) zoekt een overeenkomst tussen wat gezocht wordt met wat is opgeslagen in alle naamvelden (Voornaam, overige namen, ook bekend als, getoonde naam, achtervoegsel)

3. Stamboom overeenkomsten houden helemaal geen rekening met 'Ook bekend als'

Showing all 5 posts

Create a free account or login to participate in this discussion