familie

Started by Piet Verbeeten on Tuesday, October 4, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

  • <private> Verbeeten
    Geni member
  • <private> Verbeeten
    Geni member

Related Projects:

Showing all 4 posts
Piet Verbeeten
10/4/2011 at 10:22 AM

Wat nou als er leugens op de site staan, zomaar dat ik getrouwd zou zijn en twee kinderen zou hebben? Wat dus niet door mij ingevoerd is én niet waar is?

10/4/2011 at 10:39 AM

Heel eenvoudig, Piet: je contacteert de persoon die de foute informatie heeft ingebracht. Je moet natuurlijk wel even een stamboompje opzetten voor jezelf. En, dan vraag je aan de invoerder van de foute informatie om met je samen te werken en het probleem op te lossen. En, moest die persoon dat dan niet willen, dan vragen we Geni even om te zaken voor jou recht te zetten. Makkelijk, niet?

Piet Verbeeten
10/5/2011 at 4:50 AM

Weet je Fred, mijn vraag is: Hoe is het mogelijk dat iemand (?) zomaar mijn personalia op het internet punliceert zonder dat met mij te overleggen. En daarbij ook nog eens leugens verspreid. Ik stel voor dat je de volgende pagina's compleet verwijdert, dat ben ik plus mijn twee broers én het profiel wat ik aan heb moeten maken om deze misstanden aan de het licht te brengen. Ik wil je ook laten weten dat ik jou als dutch moderator persoonlijk aansprakelijk stel voor alle gevolgen welke hieruit voortvloeien.
Petrus Antonius Gerardus Jozef Maria (Piet) Verbeeten
<private> Verbeeten
<private> Verbeeten
Piet Verbeeten

Het moge duidelijk zijn dat ik én mijn beide broers in het vervolg van dit soort flauwkul gevrijwaard wensen te blijven.

10/5/2011 at 5:14 AM

Ik betrek even Private User bij de discussie.
Mag ik suggereren dat jullie dit beiden samen bekijken?
1. Indien de informatie fout is moet dit natuurlijk bijgewerkt worden.
2. Indien Piet zijn privacy op prijs stelt, dan moeten de profielen ofwel privé gemaakt worden, ofwel verwijderd worden.
Ik neem aan dat het om een misverstand gaat. En het kan vermoedelijk makkelijk rechtgezet worden :-)
Piet, niemand anders dan Jack is verantwoordelijk voor deze profielen. Zowel Fred als ik zijn vrijwillige curatoren, met andere gewoon gebruikers die door andere vrijwillige curatoren gekozen worden om mee te helpen aan het uitbouwen van de stambomen. Wij hebben dus geen relatie met Geni, anders dan dat we zelf ook gewoon betalen voor ons abonnement.
Bezwaren kunnen altijd gericht worden aan de klantendienst van Geni. Maar, ik vermoed dat de dingen ook sneller en eenvoudiger opgelost kunnen worden door dialoog!

Showing all 4 posts

Create a free account or login to participate in this discussion