My info,

Started by Private User on Wednesday, October 5, 2011

Participants:

  • Private User
    Geni member

Profiles Mentioned:

Private User
10/5/2011 at 12:28 PM

Fra onkel Tor: Døpt 22 okt 1741 på (Røsholmen gnr 14) Botne gnr 19, lnr 30l+m. Gift 4 okt 1764. Bosteder: Botne til ca 1761. københavn mil tj 1762. Botne til 1765/66. Urdal til 1772. Røsholmen som han arvet etter moren i 1771. Iver Røsholmen som han kaltes, var lagrettemann i 1773. Han fikk 6/3-1765 skjøte på 1/2delen av Urdal. Opprettet 1770 delekontrakt med Bent Andersen lnr 20 om gården. Da han flyttet til Røsholmen solgte han 4 jn 1773 sin 1/2 part av Urdal for 320 Rd. 16 okt 1775 kjøpte han den andre halvpart av Røsholmen, og med morsarven eide han hele Røsholmen.I 1794 solgte han 1/2 halvpart av Røsholmen lnr 31b Bislet. Iver og datteren Oleana, innga seg til sønnen Haolvor, lnr 31a mot at denne fikk alt han etterlot seg ( 13 juli 1804.) se B B H I s 351, 361 og 446.

Create a free account or login to participate in this discussion