NAAMCONVENTIES - Ontwerp & Overleg

Started by George J. Homs on Sunday, October 9, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing 91-120 of 216 posts
10/13/2011 at 2:06 AM

Hallo George

Ik hoop dat ik niets fout doe maar ik vind bijvoorbeeld dat een vrouw met haar meisjes naam moet worden ingebracht. Ik zie bij andere dat ze mij bijvoorbeeld als Johanna Burgman zouden opvoeren maar ik vind ik ben geboren als Johanna van Beusekom en dat blijf ik ondanks dat ik met Johannes Gerardus Burgman ben getrouwd want dat blijkt toch duidelijk uit het stamboomoverzicht of heb ik hier ongelijk?
Groetjes
Hannie

10/13/2011 at 2:17 AM

Hey Hannie! Mij lijkt het dat alle Nederlandstaligen hetzelfde gezond verstand delen :-).

10/13/2011 at 2:27 AM

Job...
- Ik ben zelf ook voorstander van N.N. (liefst met de puntjes). Het is Latijn, neutraal, en behoorlijk standaard in genealogie.
- Spellingsvarianten in Veld 5... Omwille van de haakjes levert het vermoedelijk niks op voor de zoekmachine. Is het écht nuttig; geen echt idee erover. Ik denk dat we het moeten vermijden. Zelf zou ik het niet doen, maar ik zou er ook niet over struikelen.

10/13/2011 at 2:31 AM

to nu toe heb ik unknown, unbekannt,onbekend,enz gebruikt, maar N.N. is in mijn ogen aanvaardbaar en multilingual het beste

<private> Preller
10/13/2011 at 2:51 AM

N.N. of NN.. NN makliker?

<private> Preller
10/13/2011 at 2:52 AM

liefst zonder de puntjes voor mij... minder werk..

Private User
10/13/2011 at 2:56 AM

George schreef, op blz 3 - want we mailen wat af
(by the way, kan dit niet in omgekeerde volgorde, nu moet je elke keer naar de laatste blz doorklikken)

We hanteren wat achternaam betreft gewoon wat we zo goed als mogelijk in de geboorte/doop registers vinden. In 'tree view' zien we snel hoe die verbanden liggen

wat is er makkelijker dan dit dus ook voor de voornaam te doen:
zoals aangegeven in de geboorteakte
deze naam hebben je ouders je gegeven, of anders mee ingestemd (denk ik).

alle andere mogelijke varianten die we kunnen bedenken zijn dan in andere vakken te plaatsen.

10/13/2011 at 3:19 AM

NN zou een Afrikaanse naam kunnen zijn, Mauritz! :-)
Yeps, Jac, ik denk dat het eigenlijk allemaal een kwestie is van gezond verstand, niet? Geboortenaam PRIMEERT.
Dus, het probleem van de Franse bezetting, Friese namen, voornaamvarianten gewoon als volgt oplossen?... Hanteren wat Genlias (of de primaire bron) ons vertelt als officiële geboortenaam, maar gewoon 'corrigeren' in 'getoonde naam' indien ons dat belangrijk lijkt?

<private> Preller
10/13/2011 at 3:37 AM

miskien.. maar nie sommer nie..

10/13/2011 at 2:32 PM

In antwoord op: http://www.geni.com/discussions/101539?msg=746620
Zou ik zeggen kijk een naar: http://www.geni.com/discussions?discussion_type=followed&amp;page=1

Deze pagina geeft een overzicht van alle gevolgde discussies en laat daarbij het laatste bericht zien (zodat daar gelijk heen gesprongen kan worden)

Private User
10/14/2011 at 4:34 AM

Nee ik bedoel bv in deze discussie dat nr 102 aan het begin komt te staan en nr 1 op de laatste bladzij (4)

10/14/2011 at 1:24 PM

Het voorstel om discussies van "nieuw naar oud" te sorteren i.p.v. wat ze nu doen (van "oud naar nieuw") heb ik al in 2007 bij geni aangekaart. Dat is in de bittenbak verdwenen.

10/14/2011 at 4:21 PM

Jacobus,

Daar is helaas door ons niets aan te doen, maar via de genoemde overzichtspagina hoef je in ieder geval niet alle oude discussies door te bladeren.

10/14/2011 at 4:24 PM

Voor de basis gebruikers is het lastig dat de zoekfunctie niet buiten de eigen familiegroep werkt. Een hulpje kan deze pagina zijn:
http://www.google.com/search?hl=nl&amp;q=allinurl%3Apeople+site%3Ag...

(vervang in het zoekveld de naam Waterreus door de te zoeken naam)

10/15/2011 at 2:49 AM

Om nog even op eerdere vragen terug te komen:

Als er geen achternaam bekend is, maar wel een patroniem, wat zou er dan in achternaam (veld 3) en geborrtenaam (veld 5) moeten komen?
Is er m.i. een verschil tussen onbekend en geen

Zou gezien de zoekmogelijkheden het patroniem trouwens in voornamen (veld 1) of in overige namen (veld 2) moeten komen (en waarom)?

zie ook:
http://www.geni.com/discussions/101539?msg=745584
http://www.geni.com/discussions/101539?msg=745774
http://www.geni.com/discussions/101539?msg=745805
http://www.geni.com/discussions/101539?msg=746590
http://www.geni.com/discussions/101539?msg=746592

10/15/2011 at 3:03 AM

Wat betreft naam- en spellingvariaties:
Hoe neem je die op bij getoonde naam (veld 5) bij ook bekend als (veld 7) en in de over mij?

10/17/2011 at 3:47 PM

Misschien wel even nuttig om hier nog wat linkjes op te nemen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/naam-kiezen-en-naamswijziging

en dan speciaal nog dit:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/naam-kiezen-en-naamswijzigi...

Zolang de geboortenaam maar juist gevuld is, zijn er wettelijk meerdere mogelijkheden voor achternaam indien er sprake is van een huwelijk of een geregistreerde partner.

Aangezien het niet toegestaan is om de naam van een ex partner te voeren na een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap, is het invoeren van de naam van een partner in Geni in de meeste gevallen niet handig (je moet er honderd procent zeker van zijn dat de gegevens kloppen en ook in de toekomst niet zullen veranderen)

Voor het zoeken zou het niet uit moeten maken om de namen van de partners in veld 7 op te nemen (maar volgens Mike is dat niet helemaal waar)

10/17/2011 at 9:28 PM

Dank je voor de links, Job - ik weet vast dat heel wat mensen dit interessant zullen vinden!
Wat je laatste vragen/suggesties betreft...
Persoonlijk blijf ik erbij dat achternaam en geboortenaam identiek moeten zijn, en voor mij primeert bij het invullen 'achternaam' want dat is hoe Geni vandaag lijkt te werken. Getoonde naam (veld 5) is flexibel, maar ik vul het pas in indien ik verduidelijking wil inzake adellijke titel of specifieke functies (bv. 'Cardiinaal Danneels').
Alle varianten die men mee wil pakken gaan dan naar veld 7.
Indien een dame drie keer getrouwd is en drie keer onder een aangenomen naam bekend was, dan zou ik het verduidelijken in 'Over mij', indien dat echt relevant is.
Ik denk dat er echt een verschil is tussen hoe we omspringen met naaste verwanten en oudere generaties. Over de oudere generaties kunnen we haast nooit oordelen op welke manier ze dagdagelijks met hun namen omsprongen; daar moeten we het dan volgens mij eenvoudig houden. Over naaste verwanten... ik denk dat niemand er van wakker ligt of m'n aangetrouwde tante de naam Homs aannaam (of gebruikte) of niet. Dus, ik denk dat de meeste mensen dat gewoon zo relevant mogelijk moeten houden bij het invullen van de profielen (mits natuurlijk op z'n minst de geboortenaam gehanteerd wordt.
Inzake patroniemen, ik had het op deze manier in het ontwerpdocument gesuggereerd...
- Indien patroniem bekend is en er zekerheid is dat dit de familienaam werd (en geen andere) dan gaat patroniem in 'achternaam'
- Indien patroniem bekend maar een sterk vermoeden dat er een andere familienaam mogelijk is, dan zet ik patroniem in veld 1, en laat ik familienaam blanco (om aan te geven dat dit wellicht moet bijgespijkerd worden).
- In alle andere gevallen gaat patroniem voor mij in veld 1, want het is een reusachtig belangrijke leidraad bij het beoordelen van verwantschappen wanneer je in 'tree view' aan het zoeken bent (overige namen is dan immers niet zichtbaar).

10/17/2011 at 11:07 PM

George,

Of overige namen en/of getoonde naam zichtbaar is in 'tree view' is een instelling.

Ik ben er ook niet voor dat de naam van de partner in de achternaam gezet wordt, maar als de geboortenaam goed gevuld wordt, zou het met de juiste instellingen voor het laten zien van de namen niet zo veel kwaad moeten kunnen. Het wordt pas echt een probleem als de geboortenaam niet goed wordt ingevuld.

In het internationale forum is er ook nog een discussie over het invullen van de laatste wettelijke naam in achternaam. Dit heeft ongeveer hetzelfde probleem als het gebruik van de naam van de laatste partner.
Ik denk dat het handiger is om de juiste volgorde (voor zo ver bekend) op te nemen in de over mij en de betreffende namen in veld 7.

Wat betreft een patroniem in veld 1 en een lege familienaam, wat komt er dan in de geboortenaam (of blijft die leeg)?

10/17/2011 at 11:26 PM

Voor wat betreft de laatste wettelijke naam off geboortenaam ook in achternaam:
Als je de geboortenaam opneemt in de achternaam in plaats van de laatste wettelijke naam (bijvoorbeeld na immigratie), dan kan het lastig zijn om een goed beeld te krijgen van de kinderen (die kunnen dan een andere achternaam hebben). Vooral bij vrouwelijke getrouwde kinderen kan het dan lastig worden (zeker als hun geboortenaam niet is ingevuld)

10/17/2011 at 11:30 PM

Yeps, maar de kinderen hebben toch in principe de naam van de vader, dus eigenlijk maakt het niet uit?

10/18/2011 at 2:10 PM

George,

Dat is zo, maar als iemand geboortenaam niet vult en bij getrouwde vrouwen de naam van de laatste echtgenoot in de achternaam zet, dan wordt het wel een puzzel.

Private User
10/18/2011 at 2:19 PM

Geboortenaam invullen vind ik verstandig. Moet zeggen eerst dacht ik achternaam (= geljk ana geboortenaam) is voldoende, maar zoals ik al eerder in de vorige discussie schreef, kan het gezien de verschilkende wijze van omgaan met achternamen "all over the world" weleens zo zijn dat de geboortenaam in ieder geval een vast gegeven is. Geboortenaam is toch voor iedereen de achternaam bij de geboorte (zullen vast wel weer uitzonderingen op zijn maar het dekt ws wel heel veel)?
Dus ja achternaam is geboortenaam (voor Nederland) en ook geboortenaam invullen in ieder geval.
Ik ging er eigenlijk al vanuit dat "we" dat al besloten hadden George :-P.

Private User
10/18/2011 at 2:28 PM

Job, jij vroeg aan mij in deze discussie hoe het zat met het venster aka.
Ik had het uigeprobeerd (moet zoeken in welje discussie ik dit geschreven had) en het ging goed. Het was de combi elke voornaam die er was in vak 1 met verschillende achternaam in vak 7 (aka).
Vak 2 geeft onvoldoende match mogelijkheid en dan is beterf alternatief zoveel mogelijk voornamen in vak 1 en evt de overige in vak 7. Mogelijk wordt dan niet alles meegenomen (als Mike dat zegt neem ik dat aan) maar toen ik het uitprobeerde wel. En ik denk dat er ook geen 100% oplossing is om alles 100% te matchen op dit moment, maar zie het als de best mogelijk oplossing voor nu. Vak "getoonde naam" (of hoe heet dat ook alweer? :-) ) geeft in ieder geval geen match. Vak 2 (middle name) ook niet of in ieder geval slecht, dus blijft vanzelf over
voornaam, achternaam, geboortenaam, en "ook bekend als" als grootste treffers.
Mee eens dat er geen 100% score te halen valt, wel maximale?

10/18/2011 at 2:36 PM

Jennie zei: "Dus ja achternaam is geboortenaam (voor Nederland) en ook geboortenaam invullen in ieder geval. "
In principe ben ik het hier mee eens. Alleen vervelend dat geboortenaam voor mannen een recente toevoeging is. Dus als je een paar duizend profielen hebt ingevoerd, moet je nu (een paar duizend)/2 profielen gaan aanpassen.
Ergo bij nieuwe profielen (maar die kan ik niet meer opvoeren) vul ik achternaam=geboortenaam beide in. Bij de bestaande profielen laat ik de geboorte naam blanco, tenzij ik een keer iets moet wijzigen, dan neem ik de naam mee.

10/18/2011 at 2:43 PM

Jennie,

Klopt.

Het probleem (als je het zo noemen wil) is dat het zoeken niet symmetrisch is. Voorbeeld Jan komt overeen met Jan Willem, maar Jan Willem niet met Jan.

Als je zoekt vanuit de voornaam dan vind je dus wel namen in vak 7 (AKA). Maar als je begint met ge gegevens in vak 7 dan vind je geen overeenkomst met de andere velden (tenzij je in vak 7 maar 1 alternatief hebt staan)

Basis gebruikers kunnen nu trouwens ook de andere zoekvelden gebruiken (dus niet alleen snel zoeken). Daarmee kan je wel zoeken op specifieke velden. Ik heb dat bijvoorbeeld voor veld2 (overige namen) en veld 5 (getoonde naam) gedaan en dat werkt goed.
Het is alleen jammer dat je vervolgens als basis gebruiker vaak niet kan doorklikken naar het profiel, maar je kan dan google gebruiken met

http://www.google.com/search?q=allinurl%3Apeople+site%3Ageni.com+%2...

Waarbij je Waterreus vervangt door de naam van het betreffende profiel. (dat kan ook in het Google zoekvak, nadat je eerst op Waterreus hebt gezocht)

Private User
10/18/2011 at 2:59 PM

Peter dat doe ik ook, net zoals ik bij mijn start op Geni het ook anders deed dan later. Ik doe het nu zoals ik denk (vind :-) ) dat het zou gaan moeten en als ik een profiel tegen komen die ik eerder toegevoegd heb pas ik het aan.
Met dfe voornamen, de aka, de geboortenaam whatever.
Ik blijf het patroniemverhaal lastig vinden maar moeten we niet gewoon een knoop doorhakken? Moeten we niet met alles een knoop doorhakken?
Voornamen: alles in vak 1, wat niet past in vak 7 aka
Middle name : vak 2 blanco
Getoonde naam: vak 5 met de titel etc (niet meer achtervoegsel)
Achternaam (= gelijk aan de geboortenaam) altijd invullen
Geboortenaam: altijd invullen
Patroniem: in vak 1 voornaam
(knoop doorhakken evt ook in vak geboortenaam en/of achternaam)
Alle naamvarianten: in vak 7 aka

Hoe langer we er over praten geeft toch niet perse meer oplossingen?
En er zijn ook geen nieuwe inzichten ontstaan. Die komen ook niet want je jkun er oeverloos over praten zoals in andere discussies het geval is LOL maar ik zie daar toch geen knopen doorgehakt gaan worden.
En mocht er voortschrijdend inzicht gaan ontstaan, kan het altijd nog veranderen? Niets is voor eeuwig toch?
Sorry dat ik ongeduldig lijk, maar ik ben het idd :-) :-)

Private User
10/18/2011 at 3:00 PM

Oh ja en N.N. daar waar we de naam niet weten. Of nog niet weten. niets NN gewoon N.N.

10/18/2011 at 3:35 PM

Jennie,

Mee eens voor Nederlandse hedendaagse profielen.

Voor historische profielen zou je misschien verschil moeten maken voor een onbekende achternaam (N.N. of NN) en geen achternaam.(leeg veld).

Als we een patroniem opnemen in veld 1, dan denk ik dat je dat niet meer in geboortenaam hoeft te doen (ziet er ook vreemd uit als je geboortenaam tussen haakjes laat zien).

Verder:
Getoonde naam gebruiken als er visueel onderscheid gemaakt moet worden tussen personen met dezelfde naam (bijvoorbeeld belangrijkste titel, volgnummer, bijnaam e.e.d). Die gegevens ook opnemen bij AKA en liefst ook beschrijven in de over mij (met toelichting [bijvoorbeeld voor de nummering], gebied, periode e.d.).

Wat betreft de velden die getoond worden in de boom, denk ik dat het dan handig is om getoonde naam te laten zien en ook de overige namen (hoewel die volgens deze conventie niet gevuld worden)

Showing 91-120 of 216 posts

Create a free account or login to participate in this discussion