Nolevande

Started by Olaf Moen on Saturday, November 26, 2011

Participants:

11/26/2011 at 7:32 AM

Sit fast att.. Men dette burde vere ein grei ting å finne ut av. Det gjeld altså nolevande slekt som eg gjerne skulle ha spora opp. Finn av og til at det er eit slektsledd (etter 1920-30 deromomkring) som eg ikkje finn ut av. Om eg har eit fødselsetternamn, så har gjerne kvinnene skifta dette sidan.. Kva gjer de? Tek for dykk telefonkatalogen?

Create a free account or login to participate in this discussion