Plaas Sandvliet (Zandvliet) tans Solms-Delta

Started by Naomi Snyman on Friday, December 23, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
12/23/2011 at 10:36 PM

Christoffel boer op `Sandvliet' in Groot Drakenstein; koop die plaas Sandvliet in Groot Drakenstein in 1692. Dit bly in besit van sy weduwee, Marguerite de Savoye en haar tweede man Henning Viljoen, totdat dit in 1735 uit haar boedel verkoop word

12/24/2011 at 11:44 AM

Wat van Ds Petrus Kalken ? Was die plaas Sandvliet nie aan hom toegeken derur Simon van der Stel vir sy werk as predikant daar nie. Wie het die plaas besit nadat Margaretha oorlede is ?

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion