Svenska adelns ättartavlor, del VII. Gustaf Elgenstierna (Facsimilupplaga 1998).

Started by Magdalena Tempelman on Monday, December 26, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
12/26/2011 at 3:11 AM

I Svenska ättartal för 1889 har V. Örnberg visat, att ättens påstådda härstamning på mödernet från Vasaätten måste förkastas. Det torde även anses sannolikt, att fädernehärstamningen (före 1500-talet) från den frälsesläkt, som blivit kallad Upplänning, sådan den föreligger på riddarhusegenealogien, är uppkonstruerad, sedan det visat sig, att den släktledning, som ligger till grund för genealogien och som uppgjorts av någon av de bekanta släktforskarne Hadorph eller Peringsköld, vilka båda på mödernet härstammade från denna släkt, vimlar av felaktigheter och osannolikheter. Den förste, som med säkerhet kan sättas som ättens stamfader, är nedanstående Per Mattssson, som blivit kallad Upplänning och uppgives varit av en frälsesläkt, som i vapnet förde en halv lilja, men sedan nedsatt sig som borgare i Söderköping. Hans hustru Christina Eriksdotter Puke har icke kunnat identifieras. Hennes fader Erik Pedersson uppgives hava tillhört släkten Fargalt och upptagit namnet Puke, men dennes förmodade fader, riksrådet och lagmannen i Södermanland Peder Ragnvalsdsson (Fargalt) till Erstavik, g.m. Ingeborg Ragnvaldsdotter Puke, efterlämnade endast tvenne döttrar och torde varit den siste av ätten på svärdsidan. Den ätt, som förde en båt under två stjärnor i vapnet och blivit kallad Puke, utdog redan på 1400-talet.

Ur: Svenska adelns ättartavlor, del VII. Gustaf Elgenstierna (Facsimilupplaga 1998).
Per Mattsson Upplännig; borgare i Söderköping; uppgives förut (vid år 1520) hava varit ägare av frälsegods i Uppland och kallas på riddarhusgenealogien hövidsman i Söderköping.
Gift med Christina Eriksdotter (Puke).

Private User
12/27/2011 at 5:04 AM

Hej Magdalena (17-männing :-)),

gör du de förändringar du finner riktiga eller vill du ha hjälp?
Det är alltid besvärligt att bli av med felaktiga anor baserade på äldre källor eftersom de lätt återkommer vid framtida sammanlänkningar.
Men om du meddelar mig efter din rensning kan jag se till att Peder Upplänning blir en 'Master Profile'.

/Bo-Arne

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion