Пена Тасова Дюлгярова (Футекова)

Started by Георги Атанасов on Sunday, January 15, 2012

Participants:

Profiles Mentioned:

1/15/2012 at 7:53 AM

Уважаеми господин Лалю Метев , относно този профил мисля че са допуснати грешки. Съпруг на Пена Дюлгярова -Футекова е Атанас Дюлгяров а техния син е Георги Атанасов които остава сирак и отива в София където по-късно е съдържател на гостилница" Средна гора"за която могат да бъдат намерени сведения в томовете на Елин Пелин и книгата "София преди 50 години"както и в интернет.Умира през 1919г. и оставя 5 деца Пенка:Атанас;Иван:Савка и Георги.Най-малкия син Георги има 2 деца Радка и Тодор.Аз съм син на Тодор и имам сестра Румяна.През годините фамилията ни от Дюлгярови е преминала в Атанасови на името на Атанас Дюлгяров които е мои прадядо.С уважение Георги Атанасов. http://www atanasovbe@abv.bg

Create a free account or login to participate in this discussion