Hvordan bruke kildeverktøyet i Geni

Started by Private User on Monday, January 30, 2012

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing 1-30 of 77 posts
Private User
1/30/2012 at 1:10 PM

En "rask" liten demo å hvordan du kan bruke kildeverktøyet i Geni i dag, og jeg har brukt klokkerbok informasjonen om begravelsen til min tippoldemor Sara Brink Brox som eksempel.

Dette er originaldokumentet, Troms fylke, Hillesøy i Lenvik, Klokkerbok nr. 23 (1918-1936), Døde og begravede 1919, side 109, #15:
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=97&idx_id=97&...

Det først jeg gjorde etter å ha funnet denne kilden er å bruke rullegardin-menyen Bildeinformasjon/image information til å vise denne. Her vil du finne Kildeinformasjon, Permanent sidelenke og Permanent bildelenke.

Jeg brukte Permanent sidelenke som URL for å legge inn dette dokumentet på henne, enten som en egen aksjon i Bilder m.m. seksjonen eller via Legg til kilde i Kilder seksjonen. Selekter og kopier teksten etter Permanent sidelenke: og lim inn som URL for oppretting av dokumentet.

Årsaken er at søkeresultatet er en URL som kun er gyldig i en halvtime så hvis du prøver å bruke søkelinken seinere får du mystiske SQL feil.

Jeg valgte også Permanent sidelenke istedenfor Permanent bildelenke (JPG) som kildelink for da kan andre som bruker "Besøk URL" på dokumentet selv velge zoom-nivå samt at jeg har ett lite håp om at man en gang i framtiden bytter ut bildet med ett av bedre kvalitet. Dette er jo som kjent skannet mikrofilm fra mormonernes fotografering av alle kirkebøkene i Norge engang i forrige årtusen. Beklageligvis er kvaliteten på bildet Geni laster inn alt for dårlig (bare 40%), men jeg foretrekker "Besøk URL" uansett når jeg skal se en originalkilde.

Dette er dokumentet jeg la inn: http://www.geni.com/documents/view/profile-292448205570004739?doc_i...

Dokument tittelen er viktig, - den skal fortelle hva det er og for hvem, - i dette tilfellet Sara Brinks begravelse i 1919. Det er viktig i tilfellet du tagger flere personer til dokumentet, f.eks en dåp der også foreldre og faddere er med, så tittelen skal si hva det er og for hvem. I dokument beskrivelsen starter jeg med hva dokumentet er og en oppsummering av innholdet. Ulikt kilde-referanser så kan du imidlertid på ett seinere tidspunkt redigere både tittel og beskrivelse, og som du ser har jeg satt begravelses dato som dato og sted på dokumentet, selv om det kanskje ikke nødvendigvis ble skrevet på den dagen.

Deretter velger jeg Legg til kilde i Kilder seksjonen på profilen hennes (du har allerede gjort det hvis det er her du også lastet inn dokumentet - i så tilfelle starter du direkte på siteringen)

Husk å klikke på hvilket dokument du skal bruke som kilde, - det skal være uthevet med blå bakgrunn. Sannsynligvis, på grunn av en feil eller lignende er det mulig å legge inn kilde uten å referere til dokument og det blir bare rot og vanskelig å fjerne.

Det først jeg siterer er å krysse av for første, mellom, siste og fødsels-navn og deretter siterer teksten i dokumentet i Notater: feltet. Det er viktig å ikke sitere for mye på en gang for det blir bare uoversiktlig. Det er bedre å legge inn flere sitater fra samme dokument slik jeg viser i denne demoen.
http://i632.photobucket.com/albums/uu41/bpbrox/SBB-Source-1.png

Noen av dere vil nok protestere allerede her og si at hennes fødselsnavn skal være Hansdatter, ikke Olsen som her, for navneloven for det kom først i 1923, men det var som kjent en flytende overgang. Jeg har imidlertid ikke funnet noen kilder som omtaler henne som Hansdatter (datter av Hans), og ser at hun allerede i 1865 folketellingen er omtalt som Olsen.
Husk min viktigste regel: Ikke bruk regler til å fabrikkere fakta, - men det kan nok hende at jeg endrer til Hansdatter ved ett seinere tidspunkt hvis det kommer dynamiske navnefelt der man kan oppgi type navn, dato og kilde for det.

Etter å ha lagret starter jeg med en ny kildehenvisning fra samme dokument, - husk igjen å velge hvilket dokument som vil bli markert i blått når du har valgt det før du krysser av for hva du vil sitere:
http://i632.photobucket.com/albums/uu41/bpbrox/SBB-Source-2.png

Som dere ser kan jeg ikke krysse av for felter jeg allerede har sitert fra samme dokument, men her har du en mulighet til å slette en sitering hvis du ønsker å starte på nytt.

Den tredje siteringen er fødsels og siste bosted:
http://i632.photobucket.com/albums/uu41/bpbrox/SBB-Source-3.png

Det er viktig å ikke sitere mer enn hva kilden sier i Notater: feltet, for eksempel her kun fødselsår selv om vi fra andre kilder vet hele datoen.

Årsaken er at vi under Kilder på profilen hennes skal kunne sammenligne hva profilen sier med hva kilden sier. Det viser også hvorfor det er så viktig å fylle ut Notater: feltet for du vil da se om det er forskjell i kilder eller om noen på ett seinere tidspunkt har endret verdiene i profilen. Uten Notater vil kilden for utenforstående bare bekrefte de feil verdiene, og du vil ikke se om noe er feil.

I den fjerde og siste siteringen referer jeg til selve dokumentet, som i dette tilfellet iallefall sier hvilken kirke/sogn begravelsen ble foretatt. Siden dokumentet i seg selv i dette tilfellet er delt på i en manns og kvinne-del kunne jeg også brukt dokumentet som dokumentasjon på kjønn, men glemte det.

http://i632.photobucket.com/albums/uu41/bpbrox/SBB-Source-4.png

Håper dette kan være litt til hjelp videre.

Private User
1/31/2012 at 5:20 AM

Ser jeg beskrev henne som tilppoldemor, ikke oldemor som jo er riktig, - skrev nemlig dokumentet på engelsk først, - for de som ønsker denne informasjonen på engelsk:
http://www.geni.com/discussions/103755?msg=771195

Glemte også å nevne for #4 at en døsdattest/begravelses info som dette dokumentet også kan tagges som en kilde for "Living Status".

2/5/2012 at 5:22 AM

Lurer bare litt på dette med at dokumentet skal døpes til en enkelt hendelse i dokumentet når det omfatter mange personer. Da må man jo legge inn samme dokument flere ganger. Er det ikke bedre å navngi dokumentet med det som det virkelig er slik som i ditt eksempel: Hillesøy i Lenvik, Klokkerbok nr. 23 (1918-1936), Døde og begravede 1919, side 109, #15
Da vil man kunne bruke samme dokument til flere/alle personer som er i dokuemtet med å linke alle aktuelle personer til samme dokuement, og dermed sparer man masse jobb og lagringsplass?
Så kan man knytte dokumentet med Siter knappen på hver enkelt person til samme dokuement. Dette forutsetter jo at alle dokumenter legges ut i offentlig status da.

Private User
2/5/2012 at 5:45 AM

Nei, en slik tittel vil være intetsigende og tildels misvisende for de andre dokumentet tagges til, og det holder selvsagt å legge opp dokumentet bare en gang, - du legger bare til de andre personene i etterkant og siterer deres rolle der.

Se på ett av dåpsdokumenta for Sara Brink: http://www.geni.com/documents/view/profile-292448205570004739?doc_i...

Her er foreldrene også tagget inn, og etterhvert fadderne også når jeg får tid.

Under kildefanen på faren ser du at han er tagget til dokumentet Sara Brincks dåp 25 mai 1845, og siteres på fornavn, etternavn og yrke: Skomager Hans Olsen

Hans Olsen

Ved å bruke tittelen "Sara Brincks dåp" på dokumentet vil du i kildefanen på ham da lese at ved hennes dåp var han skomaker og het Hans Olsen. Hadde jeg brukt "Trondenes, Ministerialbok nr. 9" som tittel ville det ha vært ganske intetsigende om hva slags hendelse sitatet kommer fra. I dokumentbeskrivelsen tar jeg imidlertid med alle detaljer.

Her er igjen veldig viktig å forteller i Notater hva dokumentet sier, spesielt hvis andre kilder forteller noe annet, eller at profilverdiene er noe annet, blant annet i dåps-dokumentet til sønnen Ole der han kalles Hans Olsen Tjugen

Når jeg finner profilen til en av fadderne "Lensmand Warberg", vil dokumentnavnet bli enda viktigere, for det vil i hans Kildefane stå at han var fadder ved hennes dåp og sitert som Lensmand Warberg, dvs en kilde på hva hans yrke var da hun ble døpt.

Private User
2/5/2012 at 5:51 AM

Annerledes blir det imidlertid om samme dokumentside dokumenterer flere hendelser,- f.eks i dette tilfellet dåpen til ganske mange personer. Her ville jeg kanskje ha lagt opp samme dokument flere ganger, for hvert barns dåp hvis jeg også hadde dem i treet.

<private> Grøvdal
2/17/2012 at 3:49 AM

Jeg foretrekker å skrive kildedata i "om"-rubrikken som man finner i "relasjoner", eksemvis slik:"Minesterialbok for Hen sogn 1854-1877, side 38"

Private User
2/17/2012 at 4:49 AM

Her er måten jeg gjøre det på.
Alle foretrekker sin måte.
http://www.screencast.com/t/h6WOELfYkoJ

2/17/2012 at 4:50 AM

Jeg synes man skal legge kilder under fanen "Kilder" med link til originaldokumentet.

Dette fordi da kan andre på en enkel måte se på og kontrollere kilden. Etter at Bjørn Brox foreslo å bruke "Permant lenke" i stedet for jpg-lenke har jeg endret min rutine og nå benytter jeg samme fremgangsmåte som Bjørn.

For øvrig ser jeg at vi er få som linker Kilde så mitt spørsmål er:

"HVORDAN FÅ FLERE TIL Å LINKE KILDE-DOKUMENT".

2/17/2012 at 4:58 AM

Glenn Ivar Østen video av hvordan han gjør dette var bra for de som ikke vet hvordan legge til kilder.

Men - Glenn - du bør kopiere inn permanent lenke og ikke jpg-lenke som du gjorde i videoen.

Da kan de som benytter din kilder bla frem og tilbake i kirkeboka og ikke bare se bilde av kirkeboksiden.

Dette er også hva Bjørn Brox foreslår.

Private User
2/17/2012 at 5:19 AM

Hvorfor det? i kilde beskrivelse ligger permanent lenke
Se dokumentet jeg brukte i video'n
http://www.geni.com/documents/view?doc_id=6000000015589131005
Det står også hvilken begivenhet dette gjelder

Private User
2/17/2012 at 5:28 AM

Jeg foretrekker jpg her på Geni, slik at det er lettere å lese her på Geni, og eller kopiere kilde informasjonen fra digital arkivet inn i dokument beskrivelsen.
Ved å bruke permanent side lenke, så har du enda vanskeligere å lese dokumentet ettersom det er begrenset hvor mye du kan zoome inn her på Geni.
Jeg har prøvd ut mange varianter og fant ut at denne måten som jeg har gjort det på er det greieste for min del.

Private User
2/17/2012 at 6:29 AM

Private User - Jeg er forsåvidt enig hvis du bruker preview bildet som Geni gir deg, - personlig mener jeg at disse bare forvirrer og burde vært fjernet helt til fordel kun en Visit URL, - som jo er den du helst skal bruke når du vil se dokumentet. Ser også fordelen med å vise hvor i bildet personen er.

I eksemplet du viser til har du imidlertid gjort den feilen som nesten alle gjør: Du lar dokumentet være en dokumentasjon på hva tilfeldigvis de nåværende verdiene i profilen er, ikke hva dokumentet selv sier.

Du BØR fylle ut Notater feltet med hva dokumentet sier, - det er det eneste steder hvor du kan vise forskjeller i kilder samt at alle kan se om verdiene i profilene stemmer med hva kildene sier, og ikke minst om du har tolket det riktig.

Private User
2/17/2012 at 7:54 AM

Det er vel veldig innlysende hva dokumentet handler om, når den er knyttet til Dåp på personen.
Jeg ser ikke nødvendigheten til å beskrive noe mere enn det som er gjort på dokumentet annet enn det som er gjort.
Dvs, hvor den kommer fra, og lenke til dokumentet.
Ved å legge inn dokumentet til Hendelse, så kan man eller skrive inn på hendelsen hvem som var faddere osv og henvise til dokumentet som er knyttet til hendelsen.

Private User
2/17/2012 at 8:00 AM

Når det gjelder Notat feltet, så unlater jeg å bruke dette, da det til tider viker svært rotet når man ser under kilde fanen, hvor notat beskrivelsen gengis på hver eneste fakta

Private User
2/17/2012 at 8:01 AM

Når du åpner dokumentet ja, men når dokumentet listes under Kilder i Geni vil Notater vises til høyre for profilens verdier og hvis dette feltet er tomt så ser det ut som at du dokumenterer hva tilfeldigvis profilen viser, ikke hva dokumentet viser.

Private User
2/17/2012 at 8:04 AM

Ikke enig her Bjørn, hvis dokumentet er til høyre for eksempel født dato, så forteller dette meg at dokumentet støtter denne datoen.
Da kan jeg klikke på dokumentet for å sjekke dette, og siden jeg marker personen er vedkommene lett å finne og bli verifisert

Private User
2/17/2012 at 8:07 AM

Nå må jeg nevne at dokument systemet til Geni er veldig primetivt, og hadde sett helst at kan kunne knytte flere hendelser på selve dokumentet.
Pr. i dag støtter den ikke dette, så vi må laste opp samme dokument flere ganger hvis flere personer.

Private User
2/17/2012 at 8:19 AM

Jeg ser hvor du vil henn med å legge inn hva dokumentet sier, men helt ærlig Bjørn, slik det er i dag så er det ikke bra nok.
Det hadde vært mye bedre om man hadde muligheten til å legge inn notat for hver hendelse, hvor verdien/notatet var låst.
I dag kan du klikke på en x for å fjerne kilden, selv om den ikke er din

Private User
2/17/2012 at 8:20 AM

Datoen som vises til høyre er profilens dato, ikke hva dokumentet sier.

Skriver du hva dokumentet sier om dåpsdato i Notater vil du kunne sammenligne disse når du viser Kildefanen uten å måtte dobbeltsjekke med originaldokumentet.

Private User
2/17/2012 at 8:27 AM

Den er grei nok, hvis det gjelder kun dåp, men hvis den dokumenterer mye mere (noe som hender), så blir det feltet svært vansklig å lese.
Har testet dette par ganger og så ikke mye lese vennelig ut.
Det er derfor jeg savner dette med å kunne legge egent notat for hver hendelse dokumentet støtter.
F.eks, hvis jeg skal skrive en avhandling om navnet, blir det feil at det også viser på født, død og begravelse dato

Private User
2/17/2012 at 8:58 AM

Les min beskrivelse øverst og poengteringa at du tar sitering i flere runder, - i mitt eksempel hele fire ganger.

Private User
2/17/2012 at 9:07 AM

Bjørn, jeg har funnet litt over 14.000 hendelser hos digital arkivets kirkebøker.
Hvis jeg skal bruke mere enn 5 min på å legge inn hver eneste enn, så har jeg en del år å få dette gjort.
Siden 2009 har jeg kun lagt inn litt over 900 av disse.
Desverre så kommer jeg ikke til å bruke mere tid på dette med å legge inn hva dokumentet sier før Geni legger om dokumentasjon systemet sitt.
Som nevnt så kan det du legger inn fjernes av andre, og jeg har ikke særlig planer om å bli irritert på at ett årsværk har blitt borte.
Det viktigste for meg nå er at dokumentet er der, og at den er knyttet til hendelsen.
Så er det disput on hva som er riktig, så kan man starte en diskusjon og henvise til dokumentet for tolkning.

2/17/2012 at 9:11 AM

Det er fullt mulig å bruke samme dokument som kilde til flere hendelser og og til flere personer. Derfor prøvde jeg å argumentere for at det beste hadde kanskje vært om dokumentet ble navngitt etter hva dokuementet var og kun lagt inn en gang. Men ser jo at det er en svakthet i systemet her med å finne tilbake til gamledokumenter, så det vil nok bli litt komplisert når mengden av dokumenter blir stor. Derfor blir det til at man laster inn samme dokument flere ganger om det omhandler flere personer. Ikke akkurat plassbesparende tiltak dog.

Private User
2/17/2012 at 9:17 AM

Leif, du kan bruke dokumentet flere ganger, men når du ser på dokumentet, f.eks den jeg postet link til, så vil den altid kun ha Ellen Maria's dåp som hendelse/Begivenhet, selv om du har også brukt samme dokument til andres dåp.
Jeg foretrekker å navgi dokumentet slik DA gjør, bare synd det å finne de er mer eller mindre håpeløst når du har mange dokumenter lastet opp

2/17/2012 at 9:34 AM

Ja, derfor har jeg mer eller mindre sluttet å knytte det opp mot en persons begivenhet, og bare bruker siter funksjonen på hver enkelt.
Det er enten det eller så må man laste opp samme dokument for hver hendelse.

Private User
2/17/2012 at 9:36 AM

Bjørn, det hadde vært en ide om at vi kunne lagt inn kun url og beskrivelse som du var inne på, som kunne vises under kilde fanen som en egen del i forhold til opplastet dokumenter.
Dette å laste opp Dokument på Geni kan til tider ta veldig lang tid, og sikkert en grunn til at ikke så mange gjør dette.

Private User
2/17/2012 at 9:38 AM

Jeg er i samme båt Leif, og har gått "lei".

Private User
2/22/2012 at 10:49 AM

Her er en ny variant av videon, hvor jeg har tatt med hvordan legge til kriterier på riktig måte.
http://www.screencast.com/t/BWvJLvRzLrx4

Private User
2/22/2012 at 11:11 AM

Meget bra!

Du trengte forresten ikke gå tilbake til profilen for å starte sitering, - du kunne ha gjort det direkte ved å klikke på "0 facts" under navnet hans i dokumentet, og har du tagget flere personer til samme dokument ville du hatt bedre oversikt ved p gjøre det derfra.

Private User
2/22/2012 at 11:27 AM

Tenkte ikke over det, får lage en ny variant litt senere.
Har noen små ting jeg glemte å nevne i videon, som f.eks hvorfor lim inn Permanent lenke til dokument beskrivelsen

Showing 1-30 of 77 posts

Create a free account or login to participate in this discussion