Hvordan bruke kildeverktøyet i Geni

Started by Private User on Monday, January 30, 2012

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing 31-60 of 77 posts
Private User
2/22/2012 at 11:41 AM

Ser en kuriositet som er viktig å få fram ved bruk av kilder: Forskjeller i kilder.

Du bør kanskje sitere begravelsesdokumentet for fødsel på Sven Borchmann Petersen Sverdrup også, for såvidt jeg kan se at det står det "36 år gml", og profilens verdier sier da vitterlig 38 år da han døde, og det er ett av hovedpoenga mine for å bruke notatfeltet for å si hva kilden sier.

Sitat notat på fødsel kan da være noe ala "f.1755: begravet 1791 36 år gml", og du vil da i Kilder skillearket på profilen se at denne kilden gir en annen variant på fødselsdato enn hva profilen eller andre kilder sier.

Private User
2/22/2012 at 11:49 AM

Du ser noe tilsvarende på din sitering av etternavn, - i siterings-notatet skrev du "Sverdrup" slik det står i kirkeboka du sitere fra, og i profilen skrives det med 'e': Sverderup

Siden du siterte kilden ordrett vil vi nå under kildefanen kunne se ett avvik på hans etternavn.

Private User
2/22/2012 at 1:40 PM

Det er noe lignende jeg benytter for mitt egent arbeid.
Men jeg skriver som regel på fødsels notater på følgende måte:
død/begravet 36 år gammel, som kan beregnes til født ca 1755

Ikke noe fasit svar, men uten kilde er det bedre enn ingenting

Private User
2/22/2012 at 1:55 PM

Men hva bør gjøres for Ektenskap, for her er jeg usikker.
Geni har forsatt ikke skjønt at denne kilde informasjonen er viktig.
Man kan velge Ekteskap som samling, men her stopper det helt opp.
Riktig nok kan man legge inn kriterier for fødsel osv hvis det er nevnt, men jeg ser savnet for egen kriterier for ektenskap

Private User
2/22/2012 at 2:49 PM

Ser bra ut.

Prøvde bare å forkorte notatet mest mulig, men ser at det ikke var nødvendig, og ser at du har rettet profilen, så nå vises ikke forskjellen mellom profilverdier og kilder lengre...

Uansett, - med denne modellen vil du kjapt oppdage i Kildefanen om noen har endret en profilverdi og kan se hva kilden sier uten å måtte sjekke selve kilden.

Geni mangler generelt kildemetoder for koblinger mellom personer (ekteskap barn/foreldre/søsken), sannsynligvis fordi deres nåværende datamodell ikke kan støtte det, så vi får håpe at deres kommende graph system åpner for dette som for så mange andre ting.

Private User
2/23/2012 at 5:25 AM

Først, jeg er dårlig på data. og ofte går det galt med erttskrivningen også. Kilder har jeg etterhvert satt som et krav til meg påjeg skal legge inn når jeg legger inn en profil.
Jeg har best fått til, kanskje som den kløne jeg er, å kildesikre for min egen del direkte fra kirkebøkenes PDF-tilgang; laster denne inn på min maskin som JPG-bilde og synes at dette for egen del fungerer greit.
I tillegg dubliserer jeg alt på egen PC. Jeg konsentrerer meg om min egen slekt, og det er ikke alt som jeg ønsker offentliggjort, og - idet jeg ofte kommer inn på private profiler som jeg har tilknytning til, legger jeg disse oftest inn på egen PC.

Spørsmål:
1. Kan kilder som jeg legger inn som JPG-bilde i profiler på Geni, slettes av andre?
2. Kan en URL-fil innlagt av meg i en offentlig profil uten videre slettes av andre her på Geni?
3. Mener å huske å ha lest at det er et 20-, 30-takk kuratorer som skal hjelpe til i registreringen av dataene i GENI.. Er dette kuratorer lønnet på en eller annen måte i/av Geni, og er anbefalinger lagt inn i Geni av de selvsamme kuratorene kun tilpasset Geni?
Sluttligen; på min PC/Mac kan JPG-bilder zoomes som man ønsker. Mener å ha lest at JPG-bilder på Geni er dette begrenset.

Private User
2/23/2012 at 6:11 AM

Dokumenter kan ikke slettes av andre enn deg selv, - man alle kan rapportere ett dokument som upassende, noe som nok ikke er rettet mot bruk av kilder, men heller i tilfelle spam og porno.

Du har også anledning til å sette ett dokument som privat, - dvs bare tilgjengelig for familie. Hvordan det har effekt som dokument på offentlige profiler vet jeg ikke.

Noen andre enn en kurator må imidlertid teste om man kan fjerne kildetagging, men om man kan det, er det er vel på linje med at alle Pro KAN redigere offentlige profiler, men man gjør det bare ikke uten god grunn. Det hele bygger på tillit, ellers blir det for tungvindt.

Kuratorene er personer som er utnevnt til å frivillig og ulønnet hjelpe andre brukere og som har litt flere privilegier, - vi har nettopp rundet 100 og hele 8 av dem fra Norge.

http://wiki.geni.com/index.php/Curators_--_and_how_YOU_can_help

Når det gjelder anbefalinger råd og slikt i wiki og diskusjoner er det skjeden enighet selv blant kuratorer, men man prøver så langt som mulig å komme til enighet gjennom diskusjoner.

Bare se på denne diskusjonen, - jeg startet den bare for å ta ett initiativ, og jeg har endret meninger om ting siden første innlegg, blant annet at jeg nå støtter bruk av originalt bilde lenke istedenfor permanent sidelenke sålenge du løser det så elegant som Glenn demonstrerer å heller ha permanent sidelenke i dokument beskrivelsen.

Private User
2/23/2012 at 7:23 AM

Takk for svaret, Bjørn.

Det var Glenn som fikk meg til å kommentere lenken din, idet jeg forstår det slik at Glenn og jeg kildesikrer på samme viset. Eller har jeg misforstått, - igjen?

Takk også for klargjøringen omkring kuratorenes rolle her på Geni.

Private User
2/23/2012 at 8:20 AM

Det jeg ser du ikke har gjort på de to siste dokumentene, og som jeg hele tiden har poengtert og som Glenn etterhvert har vist, er viktigheten av å bruke Notater feltet for å si hva kilden forteller, - både for å vise forskjeller i kilder og for å kunne detektere om en kilde avviker fra profilens verdier.

Ellers har du en veldig god start på bruk av kilder, og vær oppmerksom på at i denne diskusjonen er det snakk om hvordan bruke Genis begrensede kildemuligheter, ikke hvordan du gjør det i ditt original-tre på din egen PC der jeg tror du og Glenn gjør det omtrent likt.

Glenns screencast er ett godt eksempel, og jeg regner med at han når han tar tid til det, vil oppdatere den basert på konklusjoner i denne diskusjonen, men vi har bedt Geni om å fikse ett par småting først.

Se Glenns siste forslag her: http://www.screencast.com/t/BWvJLvRzLrx4, og profilen det er snakk om i hans eksempel hvis du vil se kildesettinga der er: Sven Borchmann Petersen Sverdrup

Private User
2/23/2012 at 11:30 AM

Hei Viggo.
Vi gjør det veldig likt som Bjørn har påpekt, og du gjør notat delen som jeg gjorde i begynnelsen, som jeg ikke lengre gjør da dette ikke blir korrekt.
Det fleste gjør er å markere alle kriterier med engang og så legge inn noatat før man lagrer.
Problemet blir at man får denne notat delen på alle kriterer selv om de ikke er relevante.
Ved å ta en kriterie om gangen, kan man utdype denne bedre, og lettere for andre å kontrolere siden det gjelder kun denne.
Min siste screencast video som Bjørn nevner ovenfor, så viser jeg hvordan dette gjøres.
Det vil bli laget en ny Video til helgen hvor jeg tar for meg dette i litt dypere og bedre forklaring.

2/23/2012 at 12:11 PM

Flott Glenn Ivar. Du har fått med begge linkene, som er en fordel, spesielt for oss som foretrekker sidelenken framfor bildelenken.

Det jeg savner er selve teksten fra kilden. I eksempelet ditt fra Sven Borchman sin begravelse er det et par ting du ikke har fått med deg, men som kilden har. Først og fremst, den 7. juni 1791 er neppe Sven sin begravelsesdato. Han er trolig begravet tidligere enn dette. Datoen er derimot datoen for Sven sin jordpåkastelse, som enkelte steder kunne være lenge etter begravelsen og/eller dødsfallet. Leka var betjent av den residerende kapellanen på Foldereid. Han betjente Leka ca. hver 3. søndag.

Det andre som savnes er at Sven var Borger, det har du ikke skrevet noe sted og er i mine øyne en svært viktig opplysning, som åpner for mange flere kilder å lete i.

Jeg anbefaler at hele teksten fra kilden skrives av så ordrett som mulig. Jeg har et eksempel her, sikkert ikke beste måte å gjøre det på, dette heller, men har i hvertfall hele teksten: http://www.geni.com/people/Marte-Larsdatter-Sj%C3%B8holtstrand/6000...

Private User
2/23/2012 at 1:21 PM

Remi, jeg har desverre ikke tid til å kommentere alt i dag, men transkript av kilde kan du ikke forvente at alle gjør.
Det som i første omgang er å skrive inn verdien, slik man begrunner for dato, navn osv som en del av Kriteriene for kilden.
Ønskes det Transkript kan dette gjøres på selve hendelsen i Tidslinjen til profilen.
Som f.eks legge inn hvem som er faddere, om han var borger osv.

Private User
2/23/2012 at 2:23 PM

Ser det som en fordel med transkript av kilden i dokumentbeskrivelsen hvis kilden er ganske uleselig.

Det er også en fin trening for mange å se resultatet med hensyn til å lære seg å lese gammel håndskrift.

Private User
2/23/2012 at 2:36 PM

Enig der, men ikke i siteringen (kriterie). Her bør man konsentrere seg om selve verdien

Private User
2/23/2012 at 2:57 PM

Du kan ta med delene som er aktuell for siteringa slik du har gjort på eksempelprofilen "Dåp 4. søndag etter Treenighetssøndag (Dominica Trinitatis) = 15.07.1753" (selv om det i etterkant kan vise seg å være feil person, eller som jeg nevnte ovenfor: forskjell i kilder.

Det gir rom for å oppdage om du har tolket riktig samt at andre får kunnskap i hva det betyr.

Private User
2/23/2012 at 3:31 PM

Det var ikke meg som har gjort det Bjørn, jeg har sent deg melding om dette.

Private User
2/23/2012 at 11:04 PM

Det er likevel ett eksempel på sitering på hva kilden sier, og hvordan den er tolket av den som la inn referansen (selv om kilden kan være feil, som jeg også nevnte)

2/24/2012 at 2:10 AM

En transkribering er positiv i mange henseender. Det gir trening for de som ikke er så flinke, andre kan sjekke at det som er avskrevet er korrekt, det gir opplæring for de som ikke er så flinke til å lese gotisk når hele teksten står der, og vi får med oss alle opplysninger som står i hendelsen.

På nybegynnerkursene jeg holder så lærer jeg alltid bort at hele teksten bør skrives ned. Da er du helt sikker på at du har fått med deg alt, og du slipper å gå tilbake til den samme kilden en gang til, bare fordi du ikke gjorde hele jobben første gang.

Vi bør også tilstrebe og bruke samme standard for kildeavskrift uansett hvilket slektsprogram som blir brukt, online eller offline. Metoden bør være programuavhengig. Derfor synes jeg det er viktig med en transkribering av kilden. Alt nevnt, intet glemt. Så slipper vi dobbeltarbeid. Tid er den eneste tingen vi ikke har nok av i slektsforskning.

Private User
2/24/2012 at 2:18 AM

Skulle ønske at de innskannede kirkebøkene hadde ett transkriberings lag der man både kan bidra og se hvordan andre har tolket teksten, noe ala Google Translate hvor du har en roll-over popup som viser originaltekst - i dette tilfelle hvordan andre har tolket teksten.

Desto flere som bidrar, desto bedre blir det, og man slipper å gjøre transkriberings arbeid andre har allerede har gjort, og som kanskje er mye flinkere til det enn deg selv.

Private User
2/24/2012 at 7:34 AM

Bjørn, det er som sakt greit nok at man skriver inn f.eks den latinske kirkedagen samt tokning av den på dato kriterier.
Det jeg mener er at man bør legge hele transkript på Hendelsen og for den sak skyld en del av dokument beskrivelsen.
Men jeg mener at man ikke skal forlange at man gjør dette.

Private User
2/24/2012 at 8:01 AM

Forøvrig her er en profile hvor jeg har gjort det som jeg mener er riktig
Christopher Lauridsen Brøndlund
Her er transkript lagt til Dokument beskrivelse, samt på hans begravelse på tidslinjen.
I tillegg lagt til verdier på kriterier.

Private User
2/24/2012 at 8:10 AM

Forlanger det overhodet ikke, bare nevner at det er en fordel hvis man har tid og ork.

Hvis man sammenligner Remi og deg, med 47 versus 979 dokumenter innlagt på Geni så kan man vurdere hvilken faktor som er viktigst, - først dokumentere og over tid finpusse disse detaljene, eller omvendt?

I dette tilfellet snakker vi uansett om å komme med forslag om hvordan man kan gjøre det og håpe flest mulig kan bidra.

Private User
2/24/2012 at 8:14 AM

Selvfølgelig, jeg prøver bare å få ett klart bilde av en ønsket "standard", før jeg går løs på å lage en ny video

Private User
2/24/2012 at 8:26 AM

Eksemplet ditt på Christopher Lauridsen Brøndlund ser forresten meget bra ut.

Her har du tatt hele sitatet fra kirkeboka i dokumentbeskrivelsen med permanent sidelenke tilbake til original dokumentet, og på selve hendelsen det linkes til fra tidslinja har du du gjentatt det hele med flere detaljer, og her kan man også legge inn bilde av gravstein hvis man har det osv.

Men igjen: TTT.

Private User
2/24/2012 at 8:32 AM

Hvis man er flink til å tagge flere enn hovedpersonen til en hendelse, spesielt i hendelser som barnedåp og bryllup der både foreldre, faddere, forlovere mm er med vil man over tid på tidslinja til disse personene få ett slags bilde over deres sosiale liv og omgangskrets.

Ett interessant eksperiment forresten, - har aldri hørt om noen som har kartlagt hvor mange barn en person har vært fadder til, som ett eksempel som man etterhvert vil kunne se.

Private User
2/24/2012 at 8:45 AM

Man for også ett bilde av personens bevegelse hvis han/hun har flyttet på seg, noe som kan være til stor hjelp

Private User
2/24/2012 at 8:52 AM

Såfremt Geni kan hoste opp støtte for den mest brukte kildereferansen. Residence...

Private User
2/24/2012 at 9:02 AM

Desverre går det under kategorien TTT, slik som det er med Ektenskap som kriterie som for meg ikke virker så veldig viktig for Geni

2/24/2012 at 4:20 PM

Vel, hva tar mest TTT, gjøre jobben en gang for alle og skrive av alt som står i en nkirkebok, eller bare skrive av deler og måtte gå tilbake til samme kilden flere ganger. jeg er ikke i tvil, etter mange års erfaring tar det definitivt kortest tid og skrive av alt med en gang.

Igjen vil jeg si at vi slektsforskere mangler kun en ting, og det er tid, og det som korter ned på tiden er positivt, ergo bør hele kilden skrives av en gang for alle. Gjør jobben komplett med en gang, så slipper du å gå tilbake til samme kilden en gang til.

Private User
2/24/2012 at 5:25 PM

Uenig med deg Remi, for du tar høyde for at man klarer å lese alt sammen.
Ikke alle klarer dette, men nok til å skjønne dato osv.
Jeg ser helst at man legger ved dokument selv om man må kanskje tilbake til samme dokument ved senere anledning når man er mere trent til å lese innholdet.
Trost alt er det bedre med ett dokument enn ingenting.

Du kan snu på det.
Man finner ett dokument, som man unnlater å legge til for man ikke skjønner alt og senere glemmer hvor denne var.
Da må man altså finne dette dokumentet igjen, og for andre som har innteresse må selv bruke tid på å finne denne.
Selv dette tar sin tid.
Er dokumenetet der, så kan andre hjelpe til med å tyde den.

Showing 31-60 of 77 posts

Create a free account or login to participate in this discussion