Bruk patronymikon/farsnavn som mellomnavn

Started by Sverre Driveklepp on Tuesday, January 31, 2012

Participants:

Showing all 8 posts
1/31/2012 at 1:18 AM

Jeg opplever å finne en del doble farsnavn. Dette er trolig fordi den som har oppdatert ikke har vært klar over at visning av mellomnavn må slås på for at det skal vises. Jeg var selv heller ikke klar over dette før jeg hadde jobbet noen dager med oppdateringene.

Det syndes også en del mot bruken av etternavn. Her sier introduksjonsprosjektet at etternavnet man er født med skal brukes (i de fleste sammenhenger) og det er veldig fornuftig. Da er det lett å se hvor man skal lete for å finne neste ledd bakover i anetavla.

Hvis alle bruker de samme reglene blir det mye ryddigere og jeg tror at det er kunnskap som vil avhjelpe problemet.

Burde vi hatt noen brukerkonferanser hvor slike ting ble tatt opp? Fint at noen har satt opp dette i introduksjonsprosjektet, men det leses vel ofte like nøye som bruksanvisninger forøvrig og det hadde vært givende å møte andre som også har denne fantastiske hobbyen.

Private User
1/31/2012 at 1:33 AM

Geni jobber med endel endringer for tiden og det første som skjer er sannsynligvis at opsjonen for mellomnavn forsvinner, dvs opsjonen for å skjule feltet, som dessverre er på som default, og som skaper så mange problemer. Dernest er det ett faktum at mellomnavn ikke taes hensyn til ved profilsammenligninger/hot-matches, noe som skaper endel feil-merginger.

1/31/2012 at 3:31 AM

Burde vært tydeligere informasjon når man legger inn Etternavn, hva man faktisk skal legge inn. At det hele tiden informeres om at det er etternavnet man er født med som skal brukes. Brukerkonferanser og medlemsinformasjon er vel og bra, men det når kun ut til de mest aktive brukerne. Ikke til de som er inne av og til, og det er nok de som totalt sett legger inn mest informasjon (og også mest feil).
Bør likevel være mulig å oppgi "nyere" etternavn, enten tilgiftet eller endret, med mulighet for å markere at dette ikke er fødenavn.

Private User
1/31/2012 at 3:55 AM

Har forslått for Geni en dynamisk liste av navn der man kan angi type navn, evt dato og kildehenvisninger.

http://i632.photobucket.com/albums/uu41/bpbrox/PaalJ-1.png

Det samme gjelder visningsnavn der man bør kunne oppgi flere visningsnavn der språkvalget til den som ser profilen avgjør hva som vises øverst eller i treet.
http://i632.photobucket.com/albums/uu41/bpbrox/DisplayNameLanguages...

1/31/2012 at 4:08 AM

Det høres bra ut Bjørn ;) Men i utgangspunktet enig med første innlegg..

Jeg synes jo at det er mer ryddig med eget felt for mellomnavn/patronym. Men ser ikke poenget å ha feltet hvis det skjules, i tillegg bør det selvsagt være slik at hele navnet er både søkbart og synlig (Spesielt ved profilsammenslåing) Er ikke spesielt glad i "visningsnavn" men ser at det kan være nødvendig i spesielle tilfeller..

Ønsker meg en slik dynamisk liste, men da med forbehold å kunne skrive inn forskjellige skrivemåter/normalisering/bosted ved fødsel/død/kjent som... o.l. Da selvsagt med mulighet for å koble de forskjellige til hendelser/kilder... Dette valget må være på både fornavn og etternavnsfeltet..

Er spent på hva geni får til ;)

1/31/2012 at 4:10 AM

Visningsnavn er jo greit hvis det blir påvirket av hvilket språkvalg du har.
(Men da må det komme tydelig frem) Så jeg støtter den ;)

1/31/2012 at 5:49 AM

Takk for gode innlegg. Høres fornuftig ut det som Bjørn sier med hensyn til en dynamisk liste, men det kan fort bli slik at da tilfredsstilles "ekspertene" med mer fleksibilitet samtidig som "novisene" blir enda mer forvirret.

Private User
1/31/2012 at 6:05 AM

Ser du etter så er den dynamiske lista i en egen Alternate Names seksjon, dvs i tillegg til de faste feltene.

Showing all 8 posts

Create a free account or login to participate in this discussion