Steder som har endret kommune og fylke, hvordan behandles dette?

Started by Leif Bjarne Høybakk on Sunday, February 5, 2012

Participants:

Showing all 2 posts
2/5/2012 at 2:48 AM

Hei,

Jeg lurer litt på hvordan jeg skal forholde meg til steder som har endret kommune og fylke nård et gjelder hva man skal skrive på fødested, dåpsted, dødssted og hvor begravelse har funnet sted.

Jeg vil eksemplifisere dette ved å bruke stedet som jeg kommer i fra; Godfjord som endret både kommune og fylke 1.1.2000 fra Kvæfjord i Troms, til Sortland i Nordland.
Her har jeg valgt å skrive inn Kvæfjord og Troms på alt som har hendt før denne dato, og så gå over til å bruke Sortland i Nordland på det som har skjedd etter den dato.
Dog ser jeg at noen bruker Sortland i Nordland på profiler hvor vedkommende for eksempel har dødd og er begravet før denne dato.

Hva bør vi gjøre her for at det skal bli mest mulig likt? Hvis man skal finne dette igjen i kirkebøker så bør det jo være et visst samsvar mellom dette eller har det ikke noen betydning?

Vet ikke helt hvem jeg skal spørre om dette, så jeg tar det opp i en generell diskusjon.
Tar gjerne imot tips om hvor et slikt spørsmål bør tas opp.

Hilsen Leif.

Private User
2/5/2012 at 3:19 AM

Er det ikke snakk om "ja takk, begge deler"?

Når du siterer fra en kilde, enten i Om feltet eller under Kilder skriver du hva kilden sier, mens lokasjons feltet gjerne kan være din tolkning av kilden - om du ønsker å vise hva stedet heter i dag og at automatisk kartopplag skal virke bruker du det.

Det er noen diskusjoner på dette i Introduksjon til Geni prosjektet
http://www.geni.com/discussions?discussion_type=project-3288

Jeg har nylig lagt inn ett eksempel på hvordan bruke kildeverktøyet her: http://www.geni.com/discussions/105332

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion