הוספת קרוב משםחה

Started by shlomo noni dahan on Friday, February 10, 2012

Participants:

Related Projects:

Showing all 3 posts
2/10/2012 at 3:57 AM

כאשר אני מנסה להוסיף קרוב משפחה נפתח לבן ללא מקומת לכתיבה וזה תוקע את הישום.
בעבר יכולתי מה הסיבה

Private User
2/13/2012 at 2:50 AM

האם חרגת מהמכסה המותרת למי שאינו פרו

2/14/2012 at 12:14 PM

כנראה שזו הסיבה . נכנסתי לתקופת נסיון ולא ממשתי את הרשום הקבע.
תודה
שלמה

Showing all 3 posts

Create a free account or login to participate in this discussion