2. Mars 2012: Forbedringer for gratis brukere!

Started by Private User on Friday, March 2, 2012

Participants:

Related Projects:

Showing all 27 posts
Private User
3/2/2012 at 1:23 AM

Du kan nå legge inn 100 profiler uavhengig av hvor mange som er lagt inn av andre i ditt tre, og virtuelle gaver som du for eksempel kan gi i forbindelser med bursdager og jubileer er gratis.

Les mer i Geni's blogg: http://www.geni.com/blog/enhancements-for-geni-basic-members-373014...

Jeg har forøvrig igjen reist spørsmålet om hvorfor gratisbrukere ikke skal kunne åpne for å sjekke en profil som man finner ved søk i Geni uten å bli bedt om å bli betalende medlem all den tid profiler man finner med Google lar seg vise uten restriksjoner.

3/2/2012 at 6:56 AM

Håper du òg kan ta opp at gratisbrukere burde få lov til å godkjenne samanslåing av sin eigen profil utan å måtte ta eit prøveabonnement som betalande medlem. Er jo ofte mange som startar litt i det små med seg sjølv og byggjer vidare utover. Kjem da som regel borti eit anna tre og behovet for samanslåing melder seg fort.

Private User
3/2/2012 at 9:50 AM

Geni har alltid vært ett kommersielt selskap, og alle vet jo at ingenting er gratis her i verden.

3/2/2012 at 10:24 AM

Men det dette går ut over er å få knytta alle dei små trea der "ute" opp mot større tre. Medan dei er små og driv for seg sjølve ser dei heller ikkje hensikten med å verta betalande medlem. Men om dei dermed lett kan koplast saman med i eit større, vil dei kanskje få interesse av å drive det "lenger" og kanskje på sikt verta betalande medlem.......... :-)

Private User
3/2/2012 at 10:49 AM

Vi som er kuratorer prøver så godt vi kan på å påvirke utviklingen, og det er overraskende mye vi får gjennomslag for også.

Det med godkjenning av sammenslåinger for gratis brukere er på lista vi maser om, men jeg har stor forståelse for Geni om de ikke vil gjøre noe med dette inntil reversering av sammenslåinger er på plass.

Jeg protesterte faktisk litt mot at alle Pro brukere skulle kunne slå sammen alle offentlige uten å samarbeide med en manager nettopp på grunn av dette, men samtidig så jeg at det ble alt for stort press på oss kuratorer hvis det bare var vi som kunne gjøre det.

Frykter imidlertid fortsatt at noen skal misbruke denne muligheten, og har allerede opplevd at en misfornøyd bruker hadde slått sammen flere hundre forskjellige profiler, heldigvis i ett område der jeg ga f. i og som allerede det fantes en kopi av

3/2/2012 at 10:57 AM

Berre ei lita pressisering; ynskjer ikkje at ikkje at gratisbrukarane skal kunne slå saman profilar - berre godkjenne samanslåing av sin eigen profil (som andre betalande medlemmar har slege saman) :-)

Private User
3/2/2012 at 11:57 AM

Du snakker da om private profiler, for Pro brukere kan slå sammen offentlige profiler i samme tre uten å måtte spørre.

Der anbefaler jeg uansett kontakt og midlertidig familiegruppe tilgang ellers vil du bare kunne slå sammen en og en profil som må godkjennes neste gang vedkommende logger på. Først slå sammen to barn, vente på til det blir gjort og da så har du tilgang til å be om å slå sammen foreldrene osv.

3/2/2012 at 1:18 PM

Det eg pratar om er: ein gratismedlem får ikkje lov til å slå saman sin eigen profil med ein duplikat fordi han ikkje er betalande medlem, men samstundes vert det krevd at han må godkjenne samanslåinga som andre da må gjera for han - noko som jo er rett; er du medlem så burde ingen kunne slå saman profilen din utan at du godkjenner det. Men dette får han ikkje får lov til.......før han vert betalande medlem......

Handlar altså om dei tilfella der ein som er heilt ny på Geni har oppretta sitt eige vesle tre i oppstarten, i staden for å ha vorte invitert inn i eit tre som allereie er i Geni frå før. Og som etter oppstarten vert klar over at han alleireie ligg der - ofte ved at "eldre" brukarar gjer vedkomande merksam på det og byr seg til å hjelpe til med å slå trea saman.

Handlar derfor ikkje om offentleg profilar eller ikkje - her er det kontakt og same familegruppe, men ein gratismedlem får ikkje lov til å godkjenne det han må ha andre til å gjera for seg utan å verta betalande medlem.

Dette gjekk an før, før ei stor endring for ein del månader sidan - ynskjer altså å få attende den gamle ordninga slik at vi kan hjelpe nye medlem med å verta kopla opp mot eit større tre utan alt for mykje om og men, og utan at dei vert tvinga til å betale før dei kjem skikkeleg i gang og verkeleg har fått prøvd programmet.

Private User
3/2/2012 at 1:39 PM

De fleste misliker sterkt å måtte slå sammen sin egen profil med andres da det er en invasjon av privatliv og at man kan risikerer både koblinger og verdier man ikke ønsker, og ikke minst fordi andre blir managere av nære profiler og i verste fall gjør dem offentlige. Anbefaler alltid sammenkobling på ett høyere nivå og sletting av de nærmeste duplikatene som er for nært eller er en profil av den nye brukeren som har sin egen lille gren.

Har imidlertid ett lite tips Når det gjelder brukerprofiler så har du en egen sammenslåingfunksjon som trer i kraft hvis du tilordner samme epost-adresse på to brukerprofiler eller ved en invitasjon. Om du ønsker å koble inn en annen bruker i ditt tre der du har en profil av vedkommende: Legg inn hans/hennes registrerte email i den profilen du ønsker å flette inn og både du og den personen blir tilbudt av Geni om å slå dem sammen.

Å slå sammen to profiler ved å tilordne samme epost-adresse er faktisk den aller første metoden som var mulig å bruke for å slå sammen profiler.

3/2/2012 at 2:11 PM

Du har ennå ikkje svara på det eg eigentleg spurte om adskillig lenger oppe her - vil du arbeide for å få innført att den gamle ordninga der ikkjebetalande kan godkjenne samanslåing av sin eigen profil, utan å måtte verta betalande medlem?

Må i tillegg nemne: har opplevd det motsette av deg - har vore borti få som misliker å slå saman sin eigen profil med ein som andre har lagt inn. Og ved slik samanslåing er det naturleg at profileigaren vert manager for dei næraste familiemedlemmane. Er vel òg dette som er grunntanken ved Geni; at alle er villige og positive til samarbeid....

Eit spørsmål til slutt: ved samanslåingsfunsksjon som trer i kraft ved same e-postadresse; krev ikkje den måten at eigaren godkjenner samanslåinga?

Private User
3/2/2012 at 2:20 PM

Jeg svarte da på det, men påpekte at det uansett blir for tungvindt å måtte godkjenne en og en sammenslåing. Samarbeide på familiegruppe nivå er mye lettere, for får du først kontakt med den andre personen så er det bedre å spørre om det.
I en tidlig fase av Geni ble jeg selv drittlei av å få for mange forespørsler fra samme person så jeg sluttet å svare

Når det gjelder epost sammenslåing så skrev jeg jo også at begge får melding. Det er en stund siden jeg testet dette så kom gjerne med tilbakemeldinger.

3/2/2012 at 2:33 PM

Er i tvil om du eigentleg har forstått spørsmålet mitt ennå - viser til det eg skreiv lenger oppe, og gjentek for siste gong: ER kontakt OG same familegruppe, men likevel vert det krevd at vedkomande MÅ godkjenne samanslåinga av sin EIGEN profil (pratar ikkje om andre profilar han har lagt inn og som han òg er eigar av)- noko som IKKJE var tilfelle for rundt 3/4 år sidan.

Private User
3/2/2012 at 3:08 PM

Mitt spørsmål er fortsatt: Hvorfor?
Det er jo mye lettere å bare slette duplikaten som ikke er en brukerprofil.

3/5/2012 at 2:42 PM

Bjørn: Det forutsetter vel kanskje at trærne allerede er sammenkoblet lenger oppe da?

Jeg ville ikke likt at jeg hadde en duplikat flyvende rundt i diverse slektstrær uten at jeg har innflytelse på den, (men det er sikkert noen som synes det er greit.)

Jeg sendte som gratis bruker ut noen eposter og forespørsler til managere av duplikatprofiler, som jeg kunne se var pro.
Og til slutt fikk jeg napp, det var vel egentlig først da jeg så verdien av geni. Samarbeidet førte til at jeg kunne koble meg innpå flere trær og til slutt tok jeg skrittet ut og tok et abonnement. (Da hadde profilen min vært sovende i noen år) Nå er det et halvt år siden jeg ble aktiv og mye takket være andre brukere og kuratorene: Bjørn og Anne.

Jeg har selv to profiler som jeg ikke får slått sammen...
(Men da er epostløsningen det enkleste da? begge profiler er jo endel av familien min)

Private User
3/5/2012 at 10:48 PM

Selvfølgelig, og det er vel først når du kommer ned mot brukerprofilen(e) det stopper opp, og når bare dem gjenstår sletter du brukerprofil-duplikatene.

Det er også derfor man bør sjekke når man ønsker å koble inn ett annet tre: Kan man starte høyere opp med sammenslåingen.

Av personvern hensyn bør du imidlertid stoppe høyere opp for det er mange som misliker å ha andre managere på profilene av sine nærmeste, men det er jo også enkelt å fjerne seg selv som manager når sammenslåingene er ryddet opp.

3/9/2012 at 11:56 AM

Takker for gode råd Bjørn. Det fungerte bra i mitt tre iallfall, men jeg visste ikke at det kunne være noe problem å slå sammen en brukerprofil med en duplikat.. Skjønner godt at brukere ikke ønsker å ha andre managere på sine nærmeste. Men da spørs det vel hva en tenker på som sine nærmeste..

3/11/2012 at 1:54 PM

Kunne jeg ha kommet med et forslag? Ikke bare for gratisbrukere, men for alle. Forslaget mitt er at det i MELDINGER kan linkes til profiler slik det kan gjøres i forum. Slik som dette Private User
Ofte når jeg har spurt om hjelp eller gitt hjelp så går det flere sider med kommunikasjon, og skal man finne disse profilene fort og greit...
Vet ikke om det er mulig, var bare en tanke, og det er så lettvint i forum. :))

4/11/2012 at 7:17 AM

Kanskje litt på siden av tema, men..
Jeg vurderer å gå over fra gratis bruker til betalende bruker. Men ser jeg må oppgi alle data om korttype og kortnr for å gå videre i prosessen. Kan jeg virkelig stole på at det i "Gratis Prøveperiode" på 14 dager ikke blir trukket noe fra kortet. Hva skal Geni med disse personlige opplysningene om jeg finner ut at dette ikke er noe jeg vil betale for, Ja det er vel en grunn til at det er prøveperiode? Har vært mange steder og fått gratis smaksprøver, men har da aldri måttet vise lommeboka for å få smake på godsakene :)
HelgeB

4/11/2012 at 8:44 AM

om det er slik at noen finner an kopi av seg selv her på Geni,så forsøk å få slettet douplikaten som Bjørn sier.
eller ta kontakt med en Curator,så kan man se om det fins andre løsninger.

har i det siste,bistått med flere slike tillfeller.
å gjør det gjerne igjen :-)

4/11/2012 at 11:04 AM

Hei Helge. Ja jeg har vel egentlig stusset litt på det selv. Men det er visst ganske vanlig å måtte oppgi kredittkortnummeret på endel prøveabonnementer. (bla. Spotify o.l.) Tror ikke det er noe å frykte at kortet skal bli trekt av før prøveperioden er utløpt. MEN hvis du ikke ønsker abonnement, må du aktivt avslutte prøveperioden, det kommer ingen varsel eller forespørsel om du ønsker å fortsette abonnementet. Alt går automatisk, slik at hvis du ikke er raskt nok ute blir kortet trekt og du har fått deg et abonnement. (Slikt er også vanlig med prøveabonnementer i posten)

4/11/2012 at 11:45 AM

Hei Helge!
Kan bekrefte at det er som David seier, men meiner at eg faktisk fekk beskjed like før prøveperioda var ute, men held rede på dagane sjølv for sikkerheits skuld.

Private User
4/11/2012 at 11:57 AM

Er ingen "fare" med å prøve Pro. Ingenting trekkes av kontoen dersom du selv aktivt avslutter dagen før prøveperioden går ut. Har selv gjort dette. Ble verken trekt eller hatt noen problemer med kredittkortet senere. Kort-infoen ser ut til å bli slettet.

4/11/2012 at 2:25 PM

Takk alle sammen for informasjon. Det blir vel at jeg sjekker ut litt mer gjennom en prøveperiode.

Mvh HelgeB

Private User
4/12/2012 at 11:23 PM

Noen offisielle linker:
http://help.geni.com/entries/20475611-how-do-i-cancel-my-free-trial
http://help.geni.com/entries/431690-how-to-try-geni-pro-for-free

Husk også at hvis du bare trenger Pro tilgang av og til og ofte er på ditt lokale bibliotek, statsarkiv eller lignende kan du be dem søke om å bli en "Geni Public Access Location". Når du logger deg på derfra vil du ha Pro tilgang selv om du ikke er det. Foreløpig ser jeg at kun Bærum og Kviteseid bibliotek har slik tilgang.
Du finner mer info om dette på forsiden av dette prosjektet eller på http://www.geni.com/corp/geni-public-access-program/

4/14/2012 at 10:58 AM

Då er eg vonbroten! Trudde at ein prøveperiode betydde litt meir enn å legge til fleire i slektstreet (gratisbidrag til andre). Det eg først og fremst ville var å sjå matcher og kva eg kunne gjere med disse. Ja få sjå korleis Geni fungerer for medlemmer. Det får eg altså ikkje og da kan det være det samme. Takk i allefall for at eg fikk klar forklaring på korleis eg kan få melde meg av før prøveperioden er ute.

4/14/2012 at 11:31 AM

Hei Helge! I prøveperioden skal alt fungere som det gjør for de som har medlemskap. Jeg merket iallefall ingen forskjell. Du vil få matcher, kan slå sammen trær og gjøre alt som jeg kan gjøre. Så prøveperioden kan du bruke til akkurat det du vil, legge til flere i slektstreet eller få koblet deg inn på andres slektstrær. Finne duplikater og slå de sammen.

Private User
4/14/2012 at 11:45 AM

Vær også oppmerksom på om du kansellerer Pro trial med en gang vil du uansett ha Pro tilgang til prøveperioden er over.

Showing all 27 posts

Create a free account or login to participate in this discussion