August Tuisk - Elulugu

Started by Private User on Thursday, May 24, 2012
Private User
5/24/2012 at 8:35 AM

AUGUST JOHANI p TUISK, VR II/3, nooremallohvitser
(1920), nooremseersant
(1940).
VR II/3 nr 1229/15.09.1920 “6. jalawäe
polgu nooremallohwitser August Tuisk’ile
hinnates wahwust, mis [ta oli] ülesnäitanud
lahingus 1. juulil 1919 a. Jegeli jõe ääres”.
Sündis 22. (vkj 10.) septembril 1893
Pärnumaa Tori kihelkonna Tori vallas Selja
külas Ruusaugul töölise peres. Abiellus
29. veebruaril 1922 Tori kirikus Johanna
Miilbergiga (1894–1942). Lapsed: Elli (1922),
Alma (1923), Ilse (1925), Endel (1927). Teist
korda abiellus 30. detsembril 1946 Kabala vallas
Juuli Viletsusega (sünd Tavast) (1898–?).
Vallakooli haridusega. Alates 1906. aastast asuti elama Tori valla
Aesoo külla, kus isa ostis Sookõrtsi talu. 1914–1918 võttis osa
Esimesest maailmasõjast 11. Siberi kütipolgu moosekandina.
Vabadussõjas osales 15. detsembrist 1918 6. jalaväepolgu 3. roodus
jaoülema ja 4. rühma vanemana.
AUGUST TUISK
VR II/3
167
J. Pihlak
Sai haavata 1. juulil 1919 Riia all Jugla (Jegeli) jõe ääres. Ülendati
märtsis 1920 kapraliks ja seejärel nooremallohvitseriks. Demobiliseeriti
aprillis 1920.
Vabaduse Ristile lisandus 12 000 marka, Vabadussõja Mälestusmärk
haavatulindiga ja Läti iseseisvuse 10. aastapäeva mälestusmedal.
Asus pärast sõda Viljandimaale Kabala valda. Sai maist 1922 Kabala
mõisast 32,18-hektarilise krundi, millel paiknes vana elumaja ja laut.
Putkali (alates 1940 aastast Ranna) taluks ristitud koht kinnistati tema
nimele juulis 1929. Järgnevail aastail talupidaja. Kuulus VRVÜ Viljandi
osakonda. Osales Saksa ajal omakaitses.
Pidas talu ka uuesti alanud Nõukogude okupatsiooni ajal. Ranna talu
kuulutati märtsis 1951 kulaklikuks majapidamiseks. Arreteeriti juunis
1951 Türi rajooni Mäo külanõukogus Võhma-Kabala külas oma talus
maksude mittemaksmises süüdistatuna. Mõisteti sama aasta oktoobris
Leningradi Ringkonna RJM vägede Sõjatribunali otsusega 25 aastat
vangilaagrit omakaitses osalemise eest. Viidi Venemaale Komisse.
Juulis 1955 vähendati karistust 10 aasta peale.
August Tuisk suri 27. detsembril 1955 Komi ANSVs MineralLagis.
Matmispaik teadmata.

EELK Tori koguduse sünnikanne nr 129/1893; Kabala valla per reg 4: 71;
ERA, f. 31, n. 5, s. 1826, l. 87; ERA, f. 680, n. 3, s. 103; ERA, f. 673, n. 2, s. 764,
l. 23; ERA, f. 63, n. 18, s. 785a; ERA, f. 3653, n. 10, s. 860; ERAF, f. 130, s. 12657;
EVK 1935: 328; tütar Elli Tilk’i andmed (mai 2006)

Create a free account or login to participate in this discussion