Uppsala möte 1593

Started by Private User on Saturday, July 7, 2012

Participants:

  • Private User
    Geni Pro
  • Private User
    Geni member

Related Projects:

Showing all 6 posts
Private User
7/7/2012 at 5:03 AM

Uppsala möte 1593 är Svenska kyrkans viktigaste kyrkomöte. I enlighet med prästerskapets anhållan sammankallade hertig Karl de förnämsta och mest lärda av prästerskapet i riket, biskopar med kapitulares och prostarna samt några präster av var härad att samlas i Uppsala den 25 februari 1593 för att förena sig...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_m%C3%B6te

När vi nu håller på ed präster så stötar man på nu och då präster som medverkade i Uppsala möte skulle det inte vara på sin plats med ett under projekt??

Uppsala möte 1593

Private User
7/7/2012 at 5:29 AM

http://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala_Synod If you like to read it in Englis, or
if you prefer French: http://fr.wikipedia.org/wiki/Synode_d%27Uppsala

Private User
7/7/2012 at 6:45 AM

Sorry for that I forgot the other languages :)

Private User
7/7/2012 at 12:54 PM

no problem Robert, we know to co-operate, don't we?

Private User
7/8/2012 at 12:21 AM

http://www.geni.com/projects/Uppsala-Synod-in-1593/12284
Välkommen / Welcom
This is a drop project No Lists, if needed we can do them later
/Robert

Private User
7/8/2012 at 3:19 AM

Hej Det fanns reda
http://www.geni.com/projects/Delegates-at-the-Uppsala-Synod-1593/820
så Mitt kommer att Raderas!

Showing all 6 posts

Create a free account or login to participate in this discussion