Ekstraskatten 1762 - en idé til nye prosjekter?

Started by Private User on Monday, October 1, 2012

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 15 posts
Private User
10/1/2012 at 11:57 AM

For 250 år siden – 23. september 1762 – ble det bestemt at det norske folket måtte betale en ny skatt.

Den skulle betales av alle personer over 12 år. Med sine manntall og lister over til- og avgang, er ekstraskatten 1762 ei nyttig kilde for blant andre slektsforskere. Fordi manntallene er noe ulikt ført fra fogderi til fogderi, eller fra by til by, kan utbyttet likevel variere. I noen tilfeller er også manntallene gått tapt.

Lese mere her:
* http://arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Nettutstillinger/Ek...
* http://arkivverket.no/Digitalarkivet/Hjelp/Om-kjeldene/Ekstraskatte...
* http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylke...

Vi kan allerede se at noen har startet ett prosjekt på å bruke denne kilden til å kartlegge personene i skattelistene og oppfordrer flere til å ta initiativ til å lage prosjekter for flere områder.

* http://www.geni.com/projects/Ekstraskatten-1762-for-Egersund-preste...

10/2/2012 at 5:38 AM

Ekstraskatten 1763-1768 fra Lofoten, Vesterålen og Troms finner en her:
http://trekilen.com/excel.html
I excel filer.

Private User
10/2/2012 at 5:52 AM

Hmm, på tide å realisere min ide om å lage ett program som trekker data ut av ett regneark og utfører søk på Geni for å finne evt profiler.

10/3/2012 at 3:01 PM

+Knut Helge Olsen fantastisk interessant å se beboerne i gammel tid på gårder vi kjenner fra vår nyere historie! Enda ikke funnet en 1763-beboer som stemmer med en i treet.....

10/4/2012 at 2:29 AM

Björje Jonsson virkelig gjort et nitid arbeid med omsettinga, og skildrer på en flott måte sin tolkningsmetode, og utfordringene han har hatt. Moderniseringa av navn i Geni skipar ei utfordring, i ei direkte samanlikning, så her må ein nok leggje inn nokre tilleggsformlar for å få eit system til å gjennkjenne profilar. Eg trur ikkje det er uløseleg. Eg har ikkje problem med gjennkjenninga av profilar manuelt. :)

Private User
10/4/2012 at 3:03 AM

Å normalisere (modernisere som du kaller det) navn er noe som er vanlig for slektsforskning i Norge, men jeg pleier alltid å anbefale å sitere ordrett skrivemåten i kilder du linker til profilene, både for å vise hva de egentlig forteller, men også for å vise forskjeller i kilder. Du finner en egen diskusjon og eksempler om dette i dette prosjektet.

Når det gjelder støtte i Geni for flere alternative navnefelt, gjerne dynamisk med klassifisering av navn med tids og kildereferanse skal visstnok være noe Geni ønsker å se på, og jeg har allerede fått bekreftet at de ønsker å implementere mitt forslag om språkavhengige visnings-navn slik at vi slipper de evindelige redigeringskrigene når amerikanere legger inn engelske navn på våre gamle vikinger.
Både alternative navn og visningsnavn bør være mulig å søke på, og jeg har forstått at en ny versjon av søk snart releases.

10/4/2012 at 9:25 PM

Å modernisere navn synes jeg ikke noe særlig om. Jeg benytter alltid dåpenavnet fra kirkeboka, hvis den er tilgjengelig. Jeg mener dette gjør slektstreet mye mer spennende da en får frem utviklingen av navneskikkene gjennom tidene mye bedre.

10/4/2012 at 11:01 PM

Noen ganger liker jeg ikke kirkeboka noe særlig.
Mitt yndlingseksempel er to brødre, sønner av Christoffer, som begge to ble døpt Christoffer (og begge to levde opp, hvilket er mer uvanlig).
Den ene ble notert i kirkeboken som Christoffer Christofferson, den andre ble notert i kirkeboken som Christopher Christopherson.
I dette tilfellet er det ganske sikkert ikke noe annet enn prestens preferanse som har gjort utslaget på skrivemåten.

Private User
10/4/2012 at 11:49 PM

Kan det være at det var en vesentlig forskjell i uttale som gjorde at begge fikk samme navn, eller var aldersforskjellen så stor at det ikke var noe praktisk problem?

Den ene kan dessuten hatt ett kallenavn som alle brukte og som du ikke finner i kilder. Har selv ei tante som alltid har vært kalt Mossa og som først når jeg begynte med slektsforskning skjønte hette noe annet.

Ett annet kjent problem er det som på engelsk kalles middle-namers, dvs det er mellomnavnet som brukes i praksis, og endel steder kan en hel flokk søstre ha samme fornavn der kun mellomnavnet var forskjellig og ble brukt i praksis. I Geni har dette skapt endel problemer da mellomnavnsfeltet ikke har blitt tatt hensyn til ved forslag om sammenslåinger, spesielt kombinert med at visning av mellomnavn ikke er en opsjon du selv må slå på under kontosettinger.

En viktig ting å huske på var at det ikke fantes rettskrivningsregler før i tida og at skrivemåter på navn er helt etter prestens synsing om hvordan det skulle skrives, og at vi når vi leser det i dag ikke vil uttale det slik som man gjorde det på den tida det ble skrevet.

Dokumentasjon på konfirmasjon pleier å være første "korrigering" på hvordan personen selv mente de heter.

Husk også at bokstaven å for eksempel ble tatt ibruk først rundt 1912, og mange av idag har problemer med å uttale aa som å når de ser det skrevet i kilder. Skrivemåter for det vi i dag kjenner som ø har enda flere varianter når man finner dem i kilder.

Det som er viktig og som jeg gjentar i det uendelige er uansett hvordan du bruker hovedfelter for navn er at når du siterer fra kilder prøver å skrive det slik det skrives i sitatet slik at det i kilde-skillearket på profilen vil komme fram at det er forskjeller i kilder og viser at navnefeltene er normalisert slik at de leses riktig i dag.

VI diskuterte endel hvordan gjøre det i Geni i denne diskusjonen, http://www.geni.com/discussions/105332, og Glenn laget en screencast som en demo: http://www.screencast.com/t/BWvJLvRzLrx4

Private User
10/4/2012 at 11:57 PM

Jeg laget ett eksempel på bruk av Notater feltet for sitering av skrivemåpter under kilder på denne profilen:

Anbjørn Gunnarsen Melhus

Som du ser har profilen ett "moderne" navn, "Anbjørn Melhus", mens kilden som er Ekstraskatten 1762 Egersund side 3 vitterlig skrives "Ambiòrn Melhúús", og det kommer godt fram i kildeskillearket på ham.

10/7/2012 at 8:05 AM

Takker for den Bjørn, den funksjonen hadde jeg ikke fått med meg.
-Skal se om jeg får det til. Er det mulig å redigere dette etter at kilden er lagt inn?

10/7/2012 at 9:36 AM

Bjørn, jeg vet ikke hvorfor faren ville ha to sønner som het Christoffer - tror det hadde med oppkalling å gjøre, men ser ikke hva det var basert på.
De løste det praktisk med at den yngste broren konsekvent kalte seg for "Stoffer".
Det er forskjellen mellom Christoffer og Christopher jeg reagerte på - presten hadde tilogmed skrevet det forskjellig for *faren* i de to tilfellene.

10/7/2012 at 9:40 AM

Hadde forøvrig stor moro med å forsøke å finne en annen tippoldefar av meg i folketellingen av 1865 i går kveld - Andreas Gertinus Axelsen og hans kone Severine; da jeg tilslutt fant dem var de ført opp i folketellingen som "Andrias Axels." og "Sevrine Axels."
Søking er alltid moro!

10/7/2012 at 6:35 PM

Christopher er et av de mest vanskelige navnene vi har i Norge. Jeg har sett bortimot 50 forskjellige måter det navnet har blitt skrevet på, inkludert varianter som Xstopher og Xopher. Så husk å være kreative når dere leiter og søker i transkribsjonene av kildene.

10/7/2012 at 6:41 PM

Oppkalling er veldig regelbunden.

Første sønn får navn etter farfar.
Andre sønn får navn etter morfar.

Første datter får navn etter etter den bestemor som foreldrene bor hos. Så bor de på mor sin familiegård, så får datteren navnet til mormor, bor de på fars familiegård eller et helt uavhengig sted, så får første datter navnet til farmor.

Datter nr. 2 får da navn etter den bestemor som ikke ble oppkalt ved første datter.

Der er også diverse andre regler for oppkalling, spør om dere lurer på noe.

Showing all 15 posts

Create a free account or login to participate in this discussion