Jon Nilsen Skak, til Skjelbred og Hægste - Feil hustruer!

Started by Oddbjørn Johannessen on Wednesday, October 31, 2012

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 4 posts
10/31/2012 at 10:13 AM

Jon Nilsøn Skak har her fått feil hustru (x 2)! Det finnes ikke kildebelegg verken for Ingeborg Bringsvær eller "Gunhild Månestjerne" som Jons "bedre halvdeler".

10/31/2012 at 2:12 PM

Hei.
Her er en interessant tråd. Hjelp oss å nøste.
HERREGAARDEN OG ADMIRALEN
I EIDANGER- AV. H. H. Holta
Der er i tradisjonen bevart minnet om en admiral som bodde på en herregård i Eidanger og det velkjente navn Herregaardstranden forteller oss at Herregaarden må ha ligget innerst ved Eidangerfjorden, men det kan vel være tvil om hvor Herregaardens hovedgård lå. I sin Håndbok over Kongeriket Norge, skrevet for henved 100 år siden, for¬teller Jens Kraft: «Birkevold, 5 huder 5.7/8 skd. (18.19/20 dlr.), en gammel adelig sædegård der i det sekstende og indtil midten av det syttende århundred var i forskjellige adelsmænds eie og hvis bygninger skal ha staet ved den såkaldte Herregaardsstrand straks nedenfor prestegården ved fjor¬den.

Gården Birkevold tilhørte i 1551 lagmann Nils Lystrup og var altså allerede da adelsgods[2].

I Nils Lauritzøn Lystrup angis i slektsbøker og anetavler a være sønn av Kristen Lystrup og Anne Benkestok, men i følge Danmarks Adelsårbok for 1903, 20de årgang side 280/284 var han en sønn av Lauritz Svenssøn, en efterkommer av Nils Svenssøn til Gulloug i Lier som i 1505 av kong Hans, for sin tapperhet under beleiringen av Vennersborg, blev adlet med tilnavnet Tordenstier¬ne. Nils Svenssøn hadde sønnene Christopher Nielssøn til Solum i Skoger død før 1587 og Lauritz Nielssøn til Stenshorn i Eker, nevnes 1541 og 1587, samt Jon Nielssøn til Gulloug. Jon Nielssøn til Gulloug nevnes 1541 g. m. Maren Pedersdatter Kalips. Hans sønn Ouden Jonssøn til Gulloug nevnes 1596, g m. Ragna Mattisdatter Winter fra Skjerven i Lardal.

Niels Oudensøn Tordenstierne til Gulloug, født 1676, g. m. Martha Livia Rasmusdatter Backe, født 1698, fikk kongelig stadfestelse på sin adel 5. februar 1734, og Niels Lauritzøn Lystrup fikk sitt adelsbrev 2. juli 1549 og hvis våbenbeskrivelse ord til annet er overensstemmende med det Niels Swenssøn fikk i 1505. Niels Oudensøn og Niels Lauritzøn Lystrup var således utvilsomt av samme slekt, nemlig av slekten Tordenstierne til Gulloug. Niels Lauritzen Lystrup var 1549 lagmann i Oslo. Han var gift første gang med Kirsten Madsdatter Green og annen gang med Maren Pedersdatter, født i Danmark, søsterdatter av Lauritz Jenssøn (Baden) til Ramløse. Lagmann Niels Lystrup døde 1558. Av hans barn nevnes Engelbret Lystrup, g. m. Adelus Theiste. Deres dat¬ter Juliane var gift med Niels Jonssøn (Skak) til Ulefos.

Kristen Lystrup, g. m. Karen Nielsdatter (der tidligere had¬de vært gift med Skak Nielssøn Skak til Skjelbred (i Andebu?), død før 1578). Av Kristen Lystrups barn nevner jeg Skak Ly¬strup der i 1619 og ennu i 1642 brukte Barland sagbruk i Bamble (Sannidal?). I 1622 kalles han uttrykkelig for adelsperson under en tiltale for drap mot ham. Han giftet sig inn i bondestanden og hans barn blev således ikke adelige. Hans hustru het visstnok Inger. Der nevnes 3 sønner: Kristen, Lauritz og Ole. Efterkom¬mere efter noen av disse finnes muligens ennu i Kragerødistrik¬tet, kanskje særlig i Sannidal eller Drangedal. Av lagmann Lystrups slekt nevner jeg sønnedatteren Margrethe Lauritzdatter Lystrup, g. m. Mattis Nielssøn Winter til Skjerven i Lardal. Blandt Niels Svenssøn Tordenstiernes eiendomme nevnes i brev dagsett 28. mars 1585 også Haukvik i Sauherad av skyld 8 tønder. Denne eiendom eiedes i begynnelsen av 1600 tallet av en Mattis Haukvik. Jeg er tilbøielig til å tro at denne Mattis Haukvik er den Mattis Skjerven som blev gift med sønnedatter av Niels Ly¬strup og at han har fått Haukvik med sin hustru. Niels Lystrup hadde vel fått Haukvik med sin hustru som da antagelig har vært en sønnedatter av Nils Svenssøn Tordestierne. (Se «Bidrag til Gaards- og Slektshistorie for Sauherad og Nesherad», side 12 og 13.)

Hilsen Ingebjørg

Private User
11/3/2012 at 5:54 AM

It would be good if Geni allowed users (or perhaps Curators) to mark a relationship between two profiles as "doubtful." There are many dubious links in older parts of the tree.

11/3/2012 at 6:57 AM

I fully agree with you, James Egge.

Showing all 4 posts

Create a free account or login to participate in this discussion