Gårdsnamn i efternamn

Started by Private User on Saturday, July 13, 2013

Participants:

  • Private User
    Geni Pro
  • Nn
    Geni member
Showing all 9 posts
Private User
7/13/2013 at 2:48 PM

Rekommendera försiktighet i att använda gårdsnamn i efternamn. Det är helt ok om det finns originakällor som stöder detta namnbruk. Men. om inga källor (kyrkoböcker etc) stöder det så avråder jag det.

Private User
7/13/2013 at 2:51 PM

För nya profiler (de gamla kan korrigeras så småningom) rekommenderas http://wiki.geni.com/index.php/Patronymics#Finnish_Names_on_Geni

Nn
7/13/2013 at 11:57 PM

En väldigt nyttig diskussionsöppning, tack.

Några tilläggsfrågor:

När jag öppnar rekommendationen verkar det som om den rör tre fält: Förnamnsfältet, mellannamnsfältet och släktnamnsfältet. Ska jag alltså förstå din rekommendation "snävt", dvs. att inte lägga gårdsnamn i efternamnsfältet? Eller vill du mer allmänt bli av med gårdsnamnen?

Det är väldigt vanligt, och helt allenarådande i Sverige, att lägga patronymen i efternamnsfältet. Jag stretade länge imot och lade patronymen bara i mellannamnsfältet som nu ockå wikilinken rekommenderar, men gav till sist efter för majoritetens tryck. För att få bättre träffar har jag nu lagt den i efternamnsfältet, i tillägg till mellannamnsfältet. Kan vi fortsätta så?

Angående gårdsnamnen finns det många frågor. De är otroligt praktiska att använda för att få snabba överblick och reda ut komplicerade träd. Behovet poängteras av att Genis dublettssök är otroligt ineffektivt på patronymer och jobbet med att städa bland felaktiga föreslagna matchar är enormt.

Jag har lagt gårdsnamnen i suffixfältet för att samtidigt dra nytta av deras oerhörda informativitet och samtidigt göra klart att dom sällan är egentliga namn. Är detta en praxis som du vill avråda från?

Det verkar också finnas olika praxis i olika landskap. I Lappträsk, som jag sysslat mycket med, förekommer gårdsnamn allmänt i de allra äldsta källorna, före den stora ofreden. Sedan dyker de upp i modernare tid både då efternamn ska bli officiellla (hur många heter inte Antas och Ollas idag!) och i folkmun "Ollas Viktor" osv. I kyrkböckerna är de extremt ovanliga från stora ofreden långt in på 1800-talet men bör säkerligen ha levt utan avbrott i folkmun. Bekräftelse på det antagandet ser vi i praxisen att notera dopvittnen, dr gårdsnamnen ofta är med. Här anser jag att beläggen för gårdsnamnens betydelse är så starka, att ett konsekvent bruk också i Geni, t.ex. i suffixfältet som annars är ledigt, är väl motiverat. Liknande förhållanden råder i Österbotten (obs. på båda hållen dominerar skattebönderna!!)

I Hitis är bilden en annan. Var och varannan gård heter Östergård, Västerbygge, Uppbygge osv. och det är nog uppenbart att gårdsnamnen inte har varit i bruk. Ändå ser jag att de är till ohyggligt stor hjälp att städa upp bland dubletterna och det bjuder lite imot att avstå. En kompromiss kunde vara att hålla med dem så länge projetet är på hälft och sedan så småningom städa bort dem när alla datum och släktskapsförhållanden finns med (vilket i sin tur hjälper ed dubletthanteringen).

Johan

Private User
7/14/2013 at 1:02 AM

En princip är väl att inte fabricera fakta. Dvs om efternamn inte användes så lägg dem inte. Om det finns bevis för att de användes så lägg bevisen i profilen. Tyvärr finns en del uradel-profiler med efternamn som började användas av generationer först långt efteråt. Adeln använde ibland gårdsnamn som t.ex. "till Tervik", och är väl bäst placerade i suffixfältet.

Att använda gårdsnamn tillfälligt under projektets gång är väl ok, men inte i längden om de är påhittade "namnutvidgningar". Suffix-fältet är väl bäst lämpat då.

Patronymet tillhör enligt rekommendationen för finska namn mellannamnsfältet. Att hitta patronymkombinationer är litet jobbigare men har man både hustru och make så brukar det gå vägen. Icke normaliserade namn gör saken igen besvärligare. En del vill inte normalisera namnen om de onormaliserade namnen konsekvent används i alla källor. Frågan är då hur vet man att man har kollat alla källor? Namn förekommer i många källor, barn-, dop-, döds-, vigsel-, skatteböcker med mera. "Alla" och "allt" orden är termer som är våghalsiga att använda i genealogi/historia.

Nn
7/21/2013 at 2:00 AM

Jag ändrade på projektbeskrivningen för Hitis och ska ännu titta på den för Lappträsk.

Hur ställer du dig till att flytta hemmansnamnen till aliasfältet? Skulle hjälpa då man söker profilerna med sökmotor.

Johan

Private User
7/21/2013 at 2:38 PM

Bra idé Johan. Ser inte några problem med det tillvägagångssättet.

/Lasse

Private User
9/23/2013 at 11:43 PM

Men, patronymet tillhör inte efternamnsfältet. Nu ser jag dubbla patronymer för en mängd profiler...

Nn
9/25/2013 at 8:14 AM

Jag ska ändra praxis ovh instrux också i denna sai. Jag upplever att det kan bli glest med träffar men man får väl se. En moderator från Sverige försökte för någon tid sedan rekommendera efternamnsfältet just med argumenetet om sökmotorn. Sedermera har jag sett att olika rekommendation gäller för Sverige.

Private User
9/25/2013 at 8:38 AM

Sökmotorn söker också mellannamnsfältet. Problemet är när förnamnen splittas i för och mellannamnsfälten. När man söker efter "Karl Johan" så får man alla möjliga kombinationer av Karl, Johan, och Karl Johan. När man har alla i förnamnsfältet så returneras bara "Karl Johan"-träffarna.

Showing all 9 posts

Create a free account or login to participate in this discussion