Carl Åke Zetterqvist - Märkligt sammanträffande

Started by Sten Waldö on Saturday, July 20, 2013

Participants:

Profiles Mentioned:

7/20/2013 at 5:55 AM

Carl Åke Zetterqvist och Raoul Wallenberg föddes på samma dato och samma ställe Skeppsholms förs. i Stockholms stad.

Create a free account or login to participate in this discussion