Kuratorer kan sende en "Request to make xxx a Master Profile" på private profiler av nålevende

Started by Private User on Tuesday, February 11, 2014
Problem with this page?

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing 1-30 of 31 posts
Private User
2/11/2014 at 11:36 PM

NYHET: Kuratorer kan sende en "Forespørsel om å gjøre xxx til en hovedprofil" / "Request to make xxx a Master Profile" på private profiler av nålevende.

Da MyHeritage kjøpte opp Geni ble det innført to nye regler: Man kan ikke ha offentlige profiler av nålevende med unntak av Master Profiler / Hovedprofiler, og at Kuratorer kun kan opphøye en profil av en nålevende til Master Profile hvis det ikke er noen Geni brukere innen familiegruppen til vedkommende.

I praksis medførte det for oss i Norge full stopp på å kunne lage Master Profiler av nålevende personer fordi vi i Norge har så mange Geni brukere i forhold til folketall, så sannsynligheten for at det ikke er Geni brukere innen familien er forsvinnende liten.

Dette har gått ut over ganske mange prosjekter hvor man ønsker å inkludere profiler av nålevende kjendiser, slik som politikere, artister og idrettsutøvere.

Hvis noen av dere finner eller har opprettet profiler av slike som dere ønsker skal bli Master Profiler så kan dere sende profil-linker til en av kuratorene eller be om det her i denne diskusjonen.

La oss innføre ett minstekrav at personen har egen Wikipedia eller annen offentlig side og at man linker til denne og skriver litt i Om feltet i profilen. Unngå å kopiere inn fulle tekster som andre har skrevet mht kopirett etc. Minstekravet er å referere kilden. Dette gjelder også bruk av bilder.

Av hensyn til vedkommendes eget privatliv bør søsken, foreldre mm fortsatt være private profiler - det viktigste for de fleste er vel å se om man er i slekt.

Per i dag er det fortsatt sperre på å kunne lage Master Profiler av profiler som ikke er endel av verdenstreet, men jeg ser at noen av dere har startet på slektstrær for kjendiser, og trenger dere hjelp på forfedre til å koble dem til så kan dere også be om det her.

Private User
2/11/2014 at 11:53 PM
2/21/2014 at 7:13 AM

Hei Bjørn, fant ikke igjen hvor man kan sende forespørsel om å gjøre profiler til masterprofil. Kunne disse blitt masterprofiler (noen private andre ikke..):

*Odd Nerdrum
*Frantz Gustav Widerberg
*Christian Bjelland
*Thorvald Meyer
*Jacob Peter Meyer
*Nicolaus Magnus Widerberg

Private User
2/21/2014 at 7:23 AM

Done, forespørsler sendt og resten er MP.

På Thorvald Meyer kan du med fordel fylle inn flere detaljer, - full dato står jo i om meg.

2/21/2014 at 7:43 AM

Takker så mye, flere detaljer er fylt inn..

2/26/2014 at 8:22 AM

Fortjener Hans Povelsen Egede MP?
Biskop Hans Poulsen Egede

2/26/2014 at 8:30 AM

Jeg synes ialfall det, får se om en av kuratorene svarer:
(Tagger inn noen flere kuratorer..)
Martin Severin Eriksen Remi Trygve Pedersen Harald Tveit Alvestrand Cecilie Nygård

Private User
2/26/2014 at 9:11 AM

Jeg synes ikke info om livet til Hans Povelsen Egede hører hjemme i navnefeltet/suffiks. Slikt hører hjemme i About Me.

2/26/2014 at 9:21 AM

Jeg ville nok lagt "Biskop på Grønland" i suffiksfeltet, mens "Grønlands profet" ville jeg lagt inn i "Også kjent som" eller i "Om" feltet..

4/13/2014 at 12:36 PM

Hei! Ville gjerne gjort denne til MP:
*Johan Christian Claussen Dahl

4/13/2014 at 12:46 PM

og denne:
*Ole Bull

4/13/2014 at 1:53 PM
4/13/2014 at 2:02 PM

David Widerberg Howden gjorde alle 3 til MP.
Alle trener rydding - I. C. Dahl har en kopi av Wikipedia-artikkelen, noe som ikke bør forekomme - en kort oppsummering, info om hvem han er i slekt med og peker til Wikipedia-artikkelen er mere fornuftig.
For Olav Duun har folk begynt å diskutere i "Om meg" - feltet; slikt hører hjemme i diskusjoner.
Ole Bull begynner bra, men det vises at det er en sammenslåing som ikke har vært ryddet i, og den inneholder også en kopi av Wikipedia-artikkelen.

Lykke til med opprydning!

4/14/2014 at 9:57 AM

Takker så mye Harald, jeg gikk gjennom en liste med kjente nordmenn.. Jeg får se hva jeg får tid til av opprydding, jobber nå med å dokumentere forfedrene til disse:

*http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Peter_Christen_Asbjørns...
*http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Christian_Michelsens_aner
*http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Ivar_Aasens_aner

4/24/2014 at 11:06 PM

David Widerberg Howden jeg har satt kuratormerke på alle disse. Pene og ryddige oppstillinger av faktaopplysninger - bra jobbet!

4/25/2014 at 7:24 AM

Så bra! Takker for det..

4/25/2014 at 3:09 PM

Familien Jønsson TreRosor har det lett for å bli uheldige sammenslåinger. Her vil det bli bedre hvis noen av de sentrale medlemmene blir MP.
Vh Thor

4/25/2014 at 3:42 PM

Det er nok en god ide.. Jeg kjenner desverre ikke så mye til den familien, men noen av disse bør helt klart bli MP. Det er sikkert bare å komme med noen forslag, men profilene bør da være ryddige og inneholde riktig informasjon..

4/26/2014 at 12:27 AM

Bare si fra når det er klart!

Minstekravet mitt er at det er mulig å se fra profilen hvem det er - dvs at det er noe mer enn navnet som en kan lese og skjønne at det er "denne Jon og ikke den andre Jon". Men om noen har lett for å bli flettet feil setter jeg gjerne merke på dem bare for å være sikker på at de ikke blir flettet igjen.

4/26/2014 at 1:31 AM

Hvordan kan da 2 stykker som vi ikke engang er i slekt med laget profiler på min familie dem som enda lever.

4/26/2014 at 1:50 AM

Alle kan lage profiler på hvem de vil - jeg har selv bidratt med noen trær for "kjendiser" og folk som ikke vil bruke Geni selv. Geni har ikke noen mulighet for å sile slikt i forkant.

Det er høflig å spørre først, og det er også høflig å ta ting bort om en blir bedt om det - selv om jeg håper at de fleste vil velge å flette istedetfor.

Vi er alle i slekt.

5/24/2014 at 4:37 AM

Denne synes jeg også bør bli MP:
*Peter Wessel Tordenskiold

5/24/2014 at 7:59 AM

David Widerberg Howden Enig, gjort.
Tar du ansvar for å rydde litt i "about me" på ham?

5/24/2014 at 3:46 PM

Harald Tveit Alvestrand Takker så mye, jeg får ikke tatt det i dag, men skal prøve å få gjort det ;)

6/29/2014 at 8:42 PM

Ønsker å få MP-merket følgende profiler:
* Oluf Nielssøn Skjerven
* Karen Lauritzdtr Schjerven (Med kuratortekst: Hennes opphav er ukjent og forbindelsen med slekten Lystrup er bla. avvist av Henning Sollied)
* Niels Mattison Skierven
* Marthe Hansdatter Loe
(Med kuratortekst: Hennes opphav er ukjent og forbindelsen til slekten Loe er bla. avvist i NST, bind 36, 1997.)
* Mattis Eilevssøn Schjerven
* Margrete Simonsdatter Tanum
(Med kuratortekst: Hennes fornavn er ikke kjent i kildene, men hennes opphav er kjent.)
* Eilev Ølversson Ryk
(Med kuratortekst: Hans far Ølvers opphav er ukjent, men ifølge Henning Sollied kan han være en sønnesønn eller dattersønn til Eiliv Tordsson, som innløste parter i Ryk ved slutten av 1400-tallet.)
* Ragna Olavsdatter Schjerven (Med kuratortekst: Hennes fornavn er ikke kjent i kildene, men hennes opphav er kjent)
* Olav Olavsson Schjerven
* Helga Mattisdatter Tufte (Med kuratortekst: Hennes fornavn er ikke kjent i kildene, men hennes opphav er kjent)

For referanser se: http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Schjerven_(slekt)

6/29/2014 at 8:44 PM

Ble en lang liste denne gangen, men disse er såpass godt kjente at de burde være masterprofiler og bør derfor også være mest mulig korrekte. (Skal legge inn litt mer på hver profil etterhvert)

Private User
9/8/2014 at 12:31 PM

Disse norske statsministerne bør vel være merket som MP:
*[Private User Jens Stoltenberg]
*[Private Kjell Magne Bondevik]
*[John Lyng John Lyng]
*[Peder Kolstad Peder Kolstad]

Private User
9/8/2014 at 12:36 PM

Og disse norske stattholderne 1814-1884 er heller ikke merket som MP (hentet fra prosjektet Norges statsministere):
* Marcus Gjøe Rosenkrantz
* Hans Henrik von Essen
* Greve Carl Mörner af Tuna
* Marshal Johan August Sandels
* Baltzar von Platen
* Jonas Collett
* Nicolay Johan Krog
* Hans Christian Petersen

Showing 1-30 of 31 posts

Create a free account or login to participate in this discussion