Jacobus Smith, b4 - Surname

Started by Peter Dennis...Gone fishing! on Monday, July 21, 2014

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 20 posts
7/21/2014 at 1:15 AM

Why Smith when parents and children are Smit?

Private User
7/21/2014 at 1:24 AM

Jammer Peter, suiwer tikfoutjie. EK het na Smit vernader.
Dankie vir die uitwys.
J

7/23/2014 at 10:59 PM

Hello Judith, interessant genoeg, ek stam af van hierdie Smit(h) seun - Jacobus. (My ouma aan vaderskant was Maria Hendrina Alberta SMITH, gebore Cradock 1913.) Sy nageslag het almal hul van as SMITH gespel, tot vandag toe. Die Sterftekennisse en doop / huweliksinskrywings is almal SMITH. My ouma se familie spel nog steeds hul van as SMITH maar spreek dit uit as SMIT.

7/23/2014 at 11:58 PM

Dir verandering van Smit na Smith het in 1827 gebeur. Heel waarskynlik as gevolg van die verengelsing van die bewind.

Private User
7/24/2014 at 2:38 AM

O aarde Riana en peter, dit is soos Cellier vs Celliers en Marnewick vs manewyk vs Marneweck. My arme ma en haar familie wou dood as iemand dit ander spel.
Pa Frik bv. was Pieter Frederik Erns Marais veronderstel om te wees en so gedoop, maar die Engelse het sy naam verkeerdelik as Pieter Frederick Ernst Marais geskryf op die registrasie en so het hy toe maar moes bly.
Dus Peter elk ondersteun jou heeltemal. Dalk moet ons maar altyd die een op die dokumente gebruik en sê aka Smit/Smith ens.
Groete
J

7/25/2014 at 9:05 AM

Judith, ek het 'n Marriage entry tussen die stamvader en -moeder, Johannes Smith en Adriana Tol waar hul van as SMITH gespel word. Dan hulle agter-agterkleinkind Stephanus Johannes SMITH se doopinskrywing as SMITH in 1785. Dan ook 'n sterftekennis van 1901 van laasgenoemde se kleinseun, ook geteken as SMITH. So ek hou maar my dokumente as SMITH, aangesien hierdie spesifieke lyn dit so gespel het. Maar een van hulle is met 'n tweede niggie getroud, en sy was Maria Hendrina Alberta SMIT!! Haar graf is in die Tulbach begraafplaas. Dis 'n moeilike een die...

7/25/2014 at 9:30 AM

Mens moet aanvaar dat vanne oor tyd verander, partykeer selfs omdat die name verkeerd gespel is in die doopregisters. Kyk maar die variasie op Swart/Swarts/Swartz/Schwarts en Esterhuyse/Esterhuisen/Esterhuizen/Esterhuys/Esterhuize/Esterhuyze/Esterhuijse ens
Waar dit jou eie lyn is kan jy maar jou eie voorkeur gebruik, maar waar dit hoër gaan, moet mens maar aka gebruik. Niemand wil graag sy van prysgee nie, maar in gemeenskaplikes moet mens maar 'n kompromis aangaan.
Onthou daar was wettige Smiths veral van Engelse oorsprong, wat nie dieselfde as jou lyn is nie.

Private User
7/26/2014 at 6:07 AM

Stem Dan STEM. Ek gril as ek Marias is. So in baie doopregisters. Ek weet Tobi weer slaan amper bloed uit as Swart enigiets anders is.

7/26/2014 at 6:21 AM

Stem vir wat? Ek en my vrou is albei verwant aan Jacobus Smit en sien geen rede om te verander nie. So ook het Riana haar regte op Smith. Wil net verstaan waar en hoe dit verander.

7/26/2014 at 3:36 PM

Nee Peter asb ons gaan nie weer stem nie. Ek weet nog nie die laaste uitslag nie was weg. Wat Judi gemeen het is sy stem saam met Daan..

Of so hoop ek. Ons praat maar so . Dit is is die kort vir ek stem saam.

Private User
7/27/2014 at 2:20 AM

Mense net 'n tifoutjies outjies. Dit was Stem DAAN stem saam met DAAN.
Martin ek stem saam met jou ook.
Ek is jisvol vir onaangenaamheid ens.
Ek wil net geniet wat ek doen. Navorsing. Na 38 jaar raak dit nou onaangenaam op die forum waar elkeen vir hom/haarself en die duiwel vir almal. Ek verkies vrede,, hulpvaardigheid en samewerking op 'n vriendelike noot. Ai lekker soet is die Afrikaans op my tong.
Judi

7/27/2014 at 2:22 AM

Wie is die ons wat so praat?
Daar is reeds genoeg soorte Afrikanders.
Party wil ook namens my praat!

7/27/2014 at 2:34 AM

Ek will ook geen onaangenaamheid he nie. Ek vra indringende vra om juis agter die ware feite te kom. Net soos daar dokumentere "bewyse " vir Smith is is daar ook " bewyse" vir Smidt ..."D[en] 16 dito (October) aen Stellenbosch een kindt ghedoopt waer van vader is Jan Smidt. de moeder Adriana Tol"
Waarom weggeskram vir gesprekvoering daaroor ?

7/27/2014 at 2:57 AM

En die Jan Smi(d)t lê nogal direk in my sowel as my 1820 setlaar eggenoot se direkte lyn!
Ek dink nogal die opskryf in die doopregister het tot baie van die veranderings gelei. Ek is tans besig met die doopregisters van Namibië te werk om die SWA stamvaders te identifiseer en daarin verskil die spelling dikwels van kind tot kind tussen opvolgende dope. Maar dit is alles geldige dokumente en ek kan dikwels eers by die ware van uitkom as ek hulle grafstene opspoor. Behoede my as die grafsteenmaker ook nie kon spel nie!!

7/29/2014 at 4:57 AM

Ek het vir baie lank my ouma SMITH se voorouers gesoek, spesifiek onder die Britse Setlaars, omdat sy hoeka in Cradock gebore was. Elke moontlike inligtingstuk gelees oor die Br. Setlaars! Wel, uiteinde van die dag het ek my tyd gemors, net om agter te kom sy is eintlik 'n SMIT, of soos Peter tereg uitwys, selfs SMIDT. En soos dit maar was, die klomp Smiths kon omtrent geen dooie woord Engels praat nie, inteendeel, die Engelse was mos eintlik die vyand.
Wys jou net, om elke hoek en draai is daar 'n verrassing. Ek hou nou maar by Smith, tot en met die Stamvader, wat ek dan 'n SMIT noem. Dankie vir almal se insette.
Riana.

Private User
7/29/2014 at 5:00 AM

Dit was tydens oordrag van plaas aktes waar die Engelse besluit het die Boere weet nie hoe om hul eie vanne te spel nie. In my voorvaders se geval is dit juis hoe ons Smith's geraak het - en ons is heel vas aan ons "h".

(Ek kan ook nie hierdie onvriendelikheid kleinkry nie.)

7/29/2014 at 7:31 AM

Clara, die Engelse was nie ver verkeerd nie! Die Boere, hulle Dominees en die manne wat die sterftekennisse uitgereik het, het nogal gesukkel met spelling! Elkeen het sy eie weergawe gehad. Ten minste maak dit ons navorsing interessant. - Met liefde en respek gesê.
Riana.

7/29/2014 at 7:52 AM

Clara, ignorer maar net die onvriendelikheid en gaan voort. Mense verskil.
Ek het vrede probeer bewaar toe beland ek in die sop. Ek is nie n soort Afrikander nie. Ek is n Afrikaanssprekende Namibi"er. Ons het n Suidwes -Aksent en gebruik baie meer idiome in ons algemene gesprekke. Ek wil nie in Suiafrikaanse groep blik gedruk word nie.

Afrikaans is die Lingo Franca van Namibia. Ons inheemse bevolking praat dit met mekaar. Engels is die Ampstaal ongeveer 20% kan dit tot n mate praat 2% kan dit werklik skryf. 2% van die onderwysers het hulle eie engelse vraestelle deur gekom.

Met die ONS WAT EK GEBRUIK HET het ek nie bedoel ek praat namens iemand anders nie ek het maar net die KONINGKLIKE MEERVOUD GEBRUIK Jy sal opmerk Queen Elizabeth se altyd WE as sy praat. Om dat ek dit gebruik kom uit my beroep wat ek gevolg het in ons briewe moes ons altyd Ons of We gebruik omdat ons dan namens die onderneming praat.

Soos jareterug gemeld het hulle hier in Suidwes-Afrika geboortes by die polisiekantoor gaan opgee. Hoe jou naam daaruit kom het afgehang of die sersant kon spel. So het die Karel van my naam Karl geword.
Dit is min of meer wat met die Smiths Smitte Schmidte edm gebeur het.

Iemand moet my tog asseblief nie hier op antwoord nie want ek gaan ui die discussion uit.

Private User
7/29/2014 at 8:07 AM

@Riana, interessant inderdaad.

Private User
7/12/2016 at 3:09 PM

According to his YDNA..His original name going back would've originally been something else again, as it indicates origins in Anatolia, Georgia, Middle East etc...

Showing all 20 posts

Create a free account or login to participate in this discussion