Halvar Andersson - Gottlund nämner en " Gubben Halver"

Started by Ingmar Ericson on Thursday, January 19, 2017

Participants:

Profiles Mentioned:

1/19/2017 at 4:31 PM

Det verkar som att Halvar Andersson enligt Gottlund var känd som en avåkning de förnämsta böss-smederna i byn.
Vet någon något mer om detta?
Ingmar Ericsson

Create a free account or login to participate in this discussion