Tehnilised nõuanded

Started by Henn Sarv on Wednesday, December 16, 2009

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing 451-480 of 2581 posts
4/16/2011 at 1:21 AM

Ausalt...ma mõtlen kustutamine peaks üldse ära keelatama. Kui vaja midagi ära kaotada, siis saab isiku mestida mingi teise isikuga ja vastuoludes õiged nimed ja andmed valida või siis saab lihtsalt ümber teha kellekski teiseks isikuks, kes on selle mittevajaliku isiku vend või õde näiteks jne ja veel palun kui see on kellegi võimuses.
Tsjort poberi pasaalusta kaotage need mõttetud "sul ei ole õigust seda puud vaadata või neid profiile mestida" teated. Kui isegi taodelda ei ole õigust, siis see on ikka väga vastik kui on puu konflikt ja seal on näiteks vanemad vaja kokku viia ja üks paar on avalik ja saab ligi, aga teine paar on privaatne ja ei saa taodelda, sest pole selle haldjaga ka ühegi grupi peal. Nii pole isegi hooldajatest kasu, kuna nende võim privaatsete profiilide peale ei käi. Ega siis vist muud ei saagi teha kui tuleb puu ära lõhkuda.

Private User
4/16/2011 at 3:07 AM

Päris ära kaotada kustutamist ei ole ka hea, näpuvigu võib ka ette tulla. Kuid enda hallatavaid ei tohiks küll keegi teine kustutada saada. Ja kui on mitu haldajat siis peaks teistelt luba küsima. Enivei, ei saa mina aru miks ei võiks kirja saata või küsida kõigepealt, hakkatakse muudkui kohe kustutama ja muutma.

4/16/2011 at 4:12 AM

Private User sest on loodud tingimused kustutatu taastamiseks. Ja peatselt on lootust ka lõpuleviidud mestimisi tagasi võtta (un-merge).

Me ei saa keelata puu sisestajal kogu OMA tööd kustutamast. Tuleks vaid muuta seda et olukorda et praegu ilma kooskõlastamata või taotlusteta ka muude poolt sisestatuid või ühistööks saanu isikuid kustutada saab.

Private User
4/16/2011 at 4:15 AM

Kustutamine on vajalik ehk siis kui elava kasutaja kohta on mitu profiili ja mestimisega ta ei nõustu, et endale mitte kaashaldureid saada.

Siis oleks õigem topeltprofiilid kustutada, mitte oodata mestimist sest oma isikliku profiili andmed peaksid niikuinii ülimuslikud olema.

Mina olen uuele vastliitunud kasutajale tema lähedaste profiilide haldamise üle andnud, mis siis, et ma need kunagi sisestasin. Siis on uutel kasutajatel ka rohkem tegevust ja vastutust oma puu eest hoolitseda ;)
Tuhandete profiilide haldurid arvatavasti neid tegelikult hallata ei jõua.

4/16/2011 at 4:43 AM

Jah, Raivo, nõus sinuga, aga üle anda ehk enda halduse profiilidelt maha võtta saab ainult PRO kasutaja, vastasel juhul tuleb teha uued harud, kus enda haldus puudub ja kõik teised, kes tahavad haldust omada, peavad uuesti seda taotlema või tuleb teha uus ports topeltprofiilide mestimisi. Kustutamine on mõttetu suhteliselt kui on võimalik ükskõik mis teise profiiliga "kustutatav" profiil liita ja valeühendused (kui neid on) maha lõigata. Aga jah...kui kustutamine jääb, siis oleks jah mõistlik kui see piiratakse haldajate õiguseks. Nõus eelpoolse aruteluga. Oma harust võiks kustutada profiile ainult see, kes on ainuhaldaja. Kustutamine on mu meelest alati probleemne, sest see hävitab informatsiooni, mida keegi teine võib vajalikuks pidada ja tänu millele mõni tähtis side võib kaduma minna.

4/16/2011 at 4:53 AM

Maili, vaata inimesed on mugavad. Miks ei saa kirja saata ja küsida? See on tüütu. Samas alguses kui on rohelised kasutajad, siis vabandage mind, aga paljud peaksid ennast harima (et mitte öelda, et on lollid ja oma arust väga targad) enne kui midagi ette võtavad. Seepärast ongi need kõik probleemid ja reeglistik. Inimesi peab kaitsma nende endi eest enne kui nad aru saavad mis, miks ja kuidas. Nii mugav on ju ise toimetada nii, et mitte keegi ei pea teadma, ega kellegagi tegemist tegema, aga kui Geni rajaneb koostööl, siis peab arvestama ja küsima ja paluma ja see on mitmetele vastukarva.

Private User
4/16/2011 at 4:55 AM

Jaak, olen nõus - kõik mis teada ja üles tähendatud tuleks talletada. Aga elus inimesel peab olema võimalus valida mis tema kohta kirjas on. Lahkunute eest valivad järeltulijad. Seepärast võiks olla isiklik profiil isiklikult hallata.

Ma pole PRO kasutaja, aga haldust sain üle anda küll. Pole proovinud, kas nüüd ka saab

4/16/2011 at 5:40 AM

Aa...aitäh, et ütlesid, ei teadnud. Proovisin just ja saab jah ka mitte-PRO oma haldust maha võtta. Keegi ei käse kasutaja topeltprofiile kasutaja enda profiiliga mestida, need või ka näiteks kasutaja õe-vennaga mestida ja andmed saab pärast korrigeerida, aga no olgu see kuidas on. Lihtsalt võimalus kui ei oleks kustutamist. Minu teada peaks ka saama pärast mestimise tegemist kasutaja haldusest enda maha võtta kui mestimine on tehtud.

Private User
4/16/2011 at 5:44 AM

Kuid kui keegi kõrvalt lisab isikule andmed, mis on täiuslikusest väga kauged ja enam ei ilmugi uuendama, kas tema loodud isik jääbki rippuma?
Kas haladaja võib "muuta" selle isiku olematuks? Seepärast, et isik ise ei kao ju, kaob vaid "kellegi" poolt loodud dublikaat, kus on kirjas näitaks vaid A.Nimi
Hetkel on küll nagu peale tornaadot Geni kasutamine, igal võimalikul juhul viskab ette veateate,
Soovin uusi avastamisi!

4/16/2011 at 6:12 AM

Uus avastus?Olen midagi maha maganud või ei jälgi mõnda
arutelu?
account deleted

4/16/2011 at 6:15 AM

See abiline on meie austatud kuraator

4/16/2011 at 6:23 AM

@Eha. Kui keegi lisab privaatse profiili seotud puu sisse, s.t mis ei ole tema oma eraldiseisev puu, siis seda saab teha ainult kui ta teeb kellegagi koostööd või on peregrupis. Kui ta pärast lisamist võtab kõik grupid maha ja logib igaveseks välja, siis jah tema loodud haru tema ainuhaldusega jääb rippuma. Peaaegu ainus võimalus on siis see haru lahti lõigata. Võibolla õnnestub Hennult paluda, et selle kõnealuse isiku lisatud profiilid saaks anda sinu enda haldusse, siis saad nendega opereerida. Ma saatsin inglise keelsesse foorumisse nende veateadete kohta ühe kriitlise märkuse, näis mis vastavad.

account deleted
4/16/2011 at 8:53 AM

Jahh - minu tagasihoidliku profiili näol on tegemist Hennu abilisega, keda Henn kasutab, et aidata plokeeritud mest8imisi lahendada.

Loobusin varem kasutatud Das Doppelte Pünktcheni (kaksikpunkt) nimelisest tegelasest. Mestimise abiline on püsiv ja vähem anonüümne.

Kasutan tehnikat, mis minimaalselt häirib asjaosaliste privaatsust. Ei nõua liigset profiilide avalikuks tegemist ja ei jäta asjaosaliste puudesse võõrkehi.

Henn

4/16/2011 at 2:54 PM

Private User "Kustutamine on vajalik ehk siis kui elava kasutaja kohta on mitu profiili ja mestimisega ta ei nõustu, et endale mitte kaashaldureid saada"
Registreeritud kasutajale ei saa kaashaldureid. Vähemalt siis mitte kui tal püsiparool seatud.
Ta võib mitte soovida et tema andmetesse miskit muud mestimisel lisandub. Kui sellise kasutaja vanemate, laste ja/või õvede kaudu on puud juba mestimisel liidetud puudub kasutaja topeltkande mestimisel mõte. Mingeid õigusi ja sidemeid ei lisandu.

Private User
4/16/2011 at 3:22 PM

Lauri Kreen Jah, muidugi, kuid miskipärast puude liitmisel jäävad tihti just kasutajatega profiilide mestimistaotlused rahuldamata. Usun, et mainitud kartus võib olla selle põhjuseks. Loomulikult asjatult, aga ikkagi.

4/16/2011 at 4:01 PM

Lauri Kreen ja Private User Geni üpris ebaintuitiivse esmase sisselogimise lehekülje tõttu on mitmelgi kasutajal mitu paralleelset teda ise. Varem sai neid otsinguga leida ja mestimise algatada. Nüüd ei kujuta ma eriti ette, kuidas uustulnukad üldse saavad mõne suurema puu osaks, kui nad ise puu alustavad. Keegi teine (peale hooldajate) ei saa ju enam tagant torkida...
Nende järjestikuste Errorite lausjõllitamine on üpris ebainspireeriv. Ilmselt tuleb lihtsalt Genipuhkus võtta ja paari nädala pärast uuesti vaadata, mis reeglitega Geni siis töötab. See privaatsuse maania käib siin keskmiselt iga paari kuu tagant nagu mingi katk üle ja enamasti kulub paar nädalat, kuni asi taas mõistuse piiridesse ära mahtuma hakkab.
Kustutamise osas on mul olemas kolme punkti programm:
1. Taastamine
2. Teise poole hoiatamine, et mistahes järgmine kustutamine saab alati ja igal juhul ilma pikema mõtlemiseta taastatud, kui ei ole eelnevat kokkulepet.
3. Mestimise algatamine (hetkel raskendatud).

Private User
4/17/2011 at 3:51 AM

Kolm küsimust seoses mestimisega:
1. Kas keegi teab, millal lõppeb see olukord, et tahad pooleliolevat mestimist vaadata, aga ei saa - teatab, et pole õigust seda vaadata?
2. Kui juba proge ümberkirjutamiseks läks - kas saaks näiteks sellise asja teha, et kui meistimise algatusele ei ole mingi aja jooksul ei eitavalt ega jaatavalt vastatud, siis viiakse mestimine automaatselt lõpule? Geni on täis haldureid, kes kunagi on tulnud, teinud mingi puukese ning pärast seda pole siin käinud kuude või aastate kaupa. Teine variant - käivad, aga ei vasta mitte kui midagi ei kirjadele ega mestimistaotlustele. Keegi on topeltprofiili leidnud, mestimise algatanud. Pärast teda on veel kümme inimest käinud kahe profiili samasust kinnitamas, aga keda pole, on ühe profiili haldur. Nii ongi puu siniseid ristikesi täis, ei liigu asi edasi ega tagasi.
3. Millest see tuleb, et minu abikaasa oma kontol näeb kolm korda rohkem pooleliolevaid mestimisi kui mina, kusjuures need mestitavad, keda tema näeb ja mina mitte, on suurelt jaolt minu sugulased?

Kustutamisega seoses - peaks olema võimalus seda teha ja mitte karja kaashalduri käest luba küsida. Minu näide: kustutasin puust ära oma väiksed lapsed ja lisasin uuesti, sest tahtsin lahti saada kaashalduritest. Minu arust lihtsalt ei kõlba, et alaealise lapse puusse lisaja või haldur on keegi teine peale tema vanema. Miskipärast on üksjagu inimesi, kes rõõmsasti topivad ülesse teiste inimeste pisikesi järeltulijaid nimede, kuupäevade, mõni kord isegi piltidega ilma et oleks luba küsinud. Lihtsam on sellised kontod peale mestimist lihtsalt kustutada ja uuesti vanemale meelepärases vormis lisada kui hakata teiste halduritega, kes ehk genis harva käivad, läbirääkimisi pidama. Tõenäoliselt sellised haldurid isegi ei märka, et midagi on muutunud.

4/17/2011 at 6:08 AM

Aikki Sard oma laste kohta saab Genile käske jagada siit kaudu: http://www.geni.com/account_settings/managed_profiles
Kui seal seada piirang isiklike laste andmete kohta, siis ei tohiks keegi neid torkima pääseda.
Asja ei paranda kustutamine, sest kustutatud isikukirje reanimeerub vaid ühe hiireklõpsuga ja on taas kõigile näha. Seda kirjet aga haldab keegi teine, mitte lapsevanem, mistõttu soovitud keelud ei rakendu.
Kõik, kes pole uudisevooge kinni keeranud saavad teate kustutamisest, mistõttu ei ole mõtet loota, et äkki nad ei pane tähele. Tulemuseks:
Tahad paremat, aga välja kukub nii nagu alati...

Private User
4/17/2011 at 8:27 AM

@Arne Pajula
Kuna keegi teine oli enne mind mu lapsed genisse sisestanud, siis peahaldaja oli tema ning reeglid, mismoodi nende isikuandmetega ümber käia, olid ilmselt ikka tema konto omad. Ja ega ma ei LOODA tegelikult, et äkki keegi ei märganud kustutamist. Lõppude lõpuks on need minu lapsed ning seega pole kellelgi teisel midagi solvuda. Riputasin ise uuesti, nüüd kehtivad minu privaatsusseaded. See selleks, mInu juhtum oli toodud lihtsalt näiteks, miks ei tohiks kustutamist kinni keerata.

Seoses sellega idee. Kui inimene ei ole ise geniga liitunud, siis tema peahaldaja õigused võiksid minna automaatselt geniga liitunud lähisugulasele ning konto kohta käiksid privaatsusreeglid, mis lähisugulane on määranud. Nt kui abikaasadest üks on genis, siis haldab ta ka teise kontot, ükskõik, kes selle isiku sinna sisestas. Vanem haldab last, täiskasvanud laps vanemat. Kui lapse mõlemad vanemad või vanema mitu last vmt on genis, siis saaks peahaldaja õigused see, kes varem geniga liitus.

Private User
4/17/2011 at 10:04 AM

Aiki ja Arne. Ühelt poolt tundub see turvaisuse tagaajamine mullegi lootusetu ja mõtetu. Kui ka Genit pole on igal inimesel kes su nime ja andmeid arvab teadvat võimalus neid kuhu iganes kõigile vaatamiseks välja panna. Pigem tuleks olla teadlik, et tänapäeval on kõik avalik, sest need kes ei tohiks saavad niikuinii teada. See sugulaste ja automaatse alduse liikumise mõte on päris hea, aga raskesti teostatav. Kes iganes võib ennast kellegi abikaasaks määrata ja halduse üle võtta. Lahutatud paaride sugupuudest ma ei räägigi, kus mestimisi peab tegema keegi kolmas ja parem võõras sugulane... Aitaks, kui ID-kaardid kasutusele võtta. See oleks tore, kui peale näiteks nelja mestimise kinnitust mestimine teostuks. Samuti võiks tõesti pidada näiteks 33 päevast vaikimist pidada nõusolekuks. Veel mestimisel erinevate andmete valikus võiks kasutaja enda poolt enda kohta sisestatud andmete valimisel olla "Save" mitte "Send request". Aga, küll nad kunagi jõuavad, niigi tore asi. Peaasi, et turvakaalutluste viidates päris kinni ei pandaks.

4/17/2011 at 10:24 AM

Aiki küsimusele vastuseid

1. Kas keegi teab, millal lõppeb see olukord, et tahad pooleliolevat mestimist vaadata, aga ei saa - teatab, et pole õigust seda vaadata?

Lubati paari päevaga korda teha. Ootan ise ka pikisilmi

2. Kui juba proge ümberkirjutamiseks läks - kas saaks näiteks sellise asja teha, et kui meistimise algatusele ei ole mingi aja jooksul ei

Kahjuks ei tee seda programmi ringi meie :)
Saadame samamoodi uuendusettepanekuid kirjaga foorumisse nagu teised inimesedki. Idee on mõnda aega tagasi välja pakutud

samasust kinnitamas, aga keda pole, on ühe profiili haldur. Nii ongi puu siniseid ristikesi täis, ei liigu asi edasi ega tagasi.

KUi on siniseid ristikesi, siis anna teada - ma peaks saama lahendada suurema jao.

3. Millest see tuleb, et minu abikaasa oma kontol näeb kolm korda rohkem pooleliolevaid mestimisi kui mina, kusjuures need mestitavad, keda tema näeb ja mina mitte, on suurelt jaolt minu sugulased?

Vaata kas teil on mestimisloetelu esimene valik ühesugune?

Võibolla on mingi link, mis abikaasa haru kaudu tuleb sinu harusse otsemini (vb mingid ex-abielud, mis tõkestavad)

Henn

4/17/2011 at 11:19 AM

MEISTIMISE lahtiarutamine

Vahest selgub, et profiilid olid ekslikult mestitud ja pole nii kerge neid kiiresti lahti arutada.
Kas on seda küsimust juba küsitud, et kas Genis saaks olla selline parandamis võimalus, et saaks mestitud profille lahti teha ühe "nupuga", ehk inglise keeles "UNDO" "feature", et saaks profiile tagasi muuta nii kuidas olid enne mestimist?

Kui profiilides on juba muudatusi tehtud, siis programm võiks küsida, kumba profile juurde selle lahtri info nüüd kuulub.

Kas sellist asja on neil võimalik programmeerida?

Lilian

Vahest selgub, et profillid olid valesti

4/17/2011 at 1:11 PM

Private User

3. Millest see tuleb, et minu abikaasa oma kontol näeb kolm korda rohkem pooleliolevaid mestimisi kui mina, kusjuures need mestitavad, keda tema näeb ja mina mitte, on suurelt jaolt minu sugulased?

Vaata kas teil on mestimisloetelu esimene valik ühesugune?

St et kui abikaasal on siit: http://www.geni.com/account_settings/family
esimesd kolm valikut laiemad kui sinul ja ka sealsamas pererühma liidetuid sugulasi rohkem ning ka puuvaates on Eelistused alt on esivanemaid valitud rohkem siis näitab nii rohkem isikuid kui ka nende ootel mestimisi.

4/17/2011 at 1:15 PM

Lilian Puust - Un-merge on pooltoore tootena juba olemas (hetkel suudab taastada mestimise käigus hävnud isiku, kuid probleemid on üdede-vendadega jt peresidemetega). On lootust et varsti see asi täitsa olemas.

Lauri

4/17/2011 at 6:20 PM

Private User
Püüdsin vihjata sellele, et kui ei mesti, siis on teisel poolel võimalik taastada ja tulemuseks on topeltkanded, mille teisi koopiaid haldab ikkagi keegi teine.
Lisaks on kustutamine siin Genis üldiselt käsitletav kui agressiivse käitumise vorm (kellegi teise töö hävitamine), mis tekitab negatiivset karmat ja võib kaasa tuua blokkimise koos sellega kaasneva põneva seisuga, kus varem nähtu ei pruugigi äkitselt enam kättesaadav olla.
Geni omab teatavat algoritmi, mis määrab põhihaldaja, kahjuks ei ole selle reeglid laiemalt lahti seletatud, kuid empiiriliselt on näha, et sugulusaste omab selles olulist rolli.

4/18/2011 at 12:27 AM

Private User Kui alaealiste laste jaoks ei jää pärast mestimisi ja/või teie kui ema (või ka isa) aktiivseks Geni kasutajaks tulekut teie ainuhaldajaks - siis on teil seal miskit seadetes valesti.
Kas me ikka räägime alla 13s vanustest lastest?
Kas nad on märgitud privaatseteks?
Kas neil ikka on õige sünniaasta märgitud?
Kui vanema liitumisega lapsed automaatselt haldussesse ei tule siis taotletakse haldajalt haldust ja alla 13a prvaatsete korral seal n-ö kaashaldust tekkida/säiluda ei tohiks.
Mul on puus mitmeid väikelapsi kelle ma olen Genis sisestanud ja kelle halduse on ema või isa liitudes üle võtnud ja nüüd mina nende haldaja enam polegi.
Kustutamine ja uuestitegemine pole mingi normaalne käitumine Genis.

Private User
4/18/2011 at 1:03 AM

Lauri Kreen
Kui see tõesti peaks nii toimima, nagu te eelmises sõnumis kirjeldate, siis praktikas see nii küll ei toimi.
Mul on alla 13aastane laps, on privaatne, on õige sünniaasta. Mina emana ei ole peamine haldaja, peale minu on veel kaks haldajat. Ka seda "Taotle isikukirje haldusõigust" nuppu mulle tema profiilis muide ei näidata (ma saaks neid andmeid ju nagunii muuta).
Mind ausalt öeldes ei ole see häirinud, sest mu sugulastel ei ole kombeks Genis sigadusi teha :), tahtsin teile lihtsalt teada anda, et see mida te kirjutate, ei vasta tegelikkusele.

4/18/2011 at 1:39 AM

Vaatasin huvi pärast, mda näitab Geni minu lähisugulaste tittede kohta. Ühtegi lõpetamata mestimist (ja puude ühendamist) selles puu osas hetkel käigus ei ole. Kõigil alla 13. aastastel lastel leidub vaid 1 haldaja. See ei olnud alati lapsevanem. Ainuhalduriteks võisid olla ka üle 13. aastased õved või vanavanemad.
Ühel juhul oli siiski näha situatsiooni, kus ema on kasutaja, kuid lapse ainuhalduriks on mingil põhjusel siiski vanaema (võimalik, et toimus kasutaja ühinemine juba olemasoleva puuga ja ta ise kedagi ei lisanud).

Private User
4/18/2011 at 2:10 AM

Lauri Kreen
Ma tahaks ka öelda, et ei toimi see haldusõiguse üleminek. Kas vanemad on midagi tegemata jätnud? Vaatasin kolme lähimat alla 13-aastast. Kõigil on mõlemad vanemad liitunud, aga haldajateks lisajad. Sealhulgas kahel mina põhihaldaja. Ma võiks ju vanemad haldajateks lisada ja ennast eemaldada, aga kui automaatika peaks toimima, siis ei näe selleks põhjust.

Private User
4/18/2011 at 2:14 AM

Vaatasin ka oma sugulaste alla 13aastasi, mitte kellelgi pole halduriks vanem ise. Minu enda lapse olin muide ma ise esimesena Genisse sisestanud ja peamiseks halduriks saanud tegelane on väga kaugelt sugulane (ma ei tunnegi teda). Nii et ma ei usu, et sugulussuhe erilist rolli mängiks peamise halduri määramisel.

Showing 451-480 of 2581 posts

Create a free account or login to participate in this discussion