Tehnilised nõuanded

Started by Henn Sarv on Wednesday, December 16, 2009

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing 541-570 of 2547 posts
6/19/2011 at 11:47 AM

"Kasutajal on püsiparool seadmata" on vaid juhul kui ta on olemasolevasse puuse kutsutud. Kui kasutaja on ise oma puu loonud ja see on hiljem mestitud teise puuga, siis tal haldajat ei ole.
Kui kasutajal on kirjas haldajaks tema ise (sama profiilinumber), siis see tähendab seda, et Geni klienditoele on saadetud teavitus, et see puu on hüljatud (Abandoned Tree), ning hooldajatel on võimalus see kasutaja profiil muuta avalikuks ning mestida mõne teise puuga.

6/20/2011 at 9:53 PM

"Kas "kasutajal on püsiparool seadmata" juhtumil on võimalik olla kasutaja?"
See on olukord kus isik kasutab Genisse sisenemiseks alati talle kunagi liitumiseks saadetud linki.
NB! Sellise isiku muudatused, ta enda andmeid ja tema poolt lisatud isikud saab/saavad ta haldaja/haldajad vabalt kustutada või oma suva järgi muuta.

Private User
6/22/2011 at 2:05 AM

Tänud -nüüd probleem GEDCOM ekspordiga.
Peter (Kahhara) Jakobsonhttp://www.geni.com/people/Peter-Jakobson-%E2%86%90-Kahhara/6000000... juures katkeb eksporditud haru.

Private User
6/22/2011 at 2:09 AM

Lisaks eelnevale veel, et järgnevad ehk ajas varasemad profiilid pole Ahnenblatt programmis nähtavad ja GRAMPS 3.3 lõpetab faili avamise veateatega, mis lõpetab töö.

6/22/2011 at 3:38 AM

ju siis fail vigane..... kui ta oli kokku zipitud, siis winrari parandusfunktsiooniga võiks üle kontrollida....

aga uus import ehk abiks

6/22/2011 at 1:42 PM

Ega äkki see sümbol "←" ehk "%E2%86%90" GEDCOM ekspordis probleemi ei tekita?

Private User
6/23/2011 at 1:46 AM

Ahnenblatt – laadib tõrgeteta, ← pole probleemiks [ sulg või miski rikub haru näitamise nimede vahelise seose.
GRAMPS - annab impordil veateate kuid teine kord laadib faili sisse.
"←" muundub sisestusväljal ristkülik mille sees number 2150 samasl "←" on nähtav nime vaatena.
Üldiselt on profiilid olemas, kuid märkide kasutamise korral esineb seoste riknemine.

6/30/2011 at 11:07 AM

vaata kui proovida ahnenblatiga tervet metsa, s.o. max 100000 kirjet laadida, siis enne ootab ennast halliks - laadib miski pool tundi vähemalt. Ma ei tea muidugi kui võimsat arvutit see tahab

Private User
7/3/2011 at 4:57 PM

http://www.geni.com/discussions/63190?msg=713989 mainitud seoste riknemine oli põhjustatud sisestusvigadest - olin märkinud ekslikult ühe isa ja abikaasa naissoost olevaks - kadusid seosed nii lapse kui ka abikaasaga. Tegelikult on huvitav, et Geni vähemustele niimoodi ahitavalt läheneb.

7/3/2011 at 9:37 PM

Private User See muudatus, et kõik samasooliste suhted on võimalikud tehti justnimelt kasutajate soovil ca 3 aastat tagasi (senini on lisamata veel nn transgender juhtumid ehk pole võimalik näidata et sündis mehena ja nüüd on naine või vastupidi). Miks GEDCOM arendajad selliste uuendustega siiani arvestanud pole on omaette teema.

Private User
7/5/2011 at 9:07 AM

Gedcomi arendajad ilmselt ei hakkagi sellise võimalusega arvestama - nende endi tehtud genealoogiline programm (vähemalt veel paar aastat tagasi) ei lubanud ka (lähi)sugulaste abielusid sisestada - pole ette nähtud.

7/5/2011 at 12:29 PM

Jajah..kui hakata siin Genis ja gedcomis kõiksugu gei ja lesbi ja transseksuaal jms juhtumeid, kaasaarvatud rohkem esinevamad asjad kui kasuvanemad ja lapsendamised juurde arendama, ei saa lõpuks enam ei kasutajad ega süsteemi loojad aru, mis side ja kuhu viib.

Private User
7/5/2011 at 12:45 PM

Ise saad aru, mida kirjutad?
GEDCOM kohta loe siit - ehk saad aru: http://en.wikipedia.org/wiki/GEDCOM.

7/5/2011 at 12:57 PM

ma tean, mis gedcom on - minu point oli, et asi läheb liiga keeruliseks. Väljendasin end lihtsalt valesti, tundub

Private User
7/5/2011 at 1:16 PM

Sa tahad elu lihtsustada? Genealoogia on ajaloo abiteadus (http://et.wikipedia.org/wiki/Genealoogia) ning seega on eesmärk kirjeldada tegelikkust, mitte seda lihtsustada või sel hinnangut anda.

7/6/2011 at 5:34 AM

Mhmh..olen nõus. Siiski arvan, et genealoogia peaks kirjeldama bioloogilist pärilikkust, mitte nagu inimesed perekonna mõistet mõistavad ja ümber mängivad. Ma ei räägi siin vähemuste diskrimineerimisest ega religioonist ega millestki sellisest. Meeste (või naiste) paar ei saa omavahel saada lapsi, peab olema surrogaatema(isa) või kuidas seda nimetati (näiteks Elton Johni lugu) GEDCOM formaati peaks ka sel juhul kõvasti muutma, et kõiki neid variante kirja saaks panna.

Private User
7/6/2011 at 11:57 AM

Kas mulle tundub, või see ongi nii? Peale seda, kui PRO kasutaja sai võimalusse kõiki avalikke profiile muuta on seni avalikud profiilid suurelt jaolt privaatseteks tehtud.

Kas keegi teab, peaks omad ka sulgema või?

Mis selle muudatuse eesmärk on/oli, peale PRO-de värbamise? Lisaks PRO-dele ja arendajatele oleme ju tegelikult kõik puu koostamisel oma panuse andnud.

7/6/2011 at 12:43 PM

eh...ega siin midagi imestada ole. Inimese oma mina kaitse ja privaatsustunne on ikka ettearvamatud. PRO-dele anti minu arust võimalus mestida avalikke profiile sellepärast, et saaks puu konfliktid puust ära ja rohkem pooleli mestimisi saaks lõpetatud. See on ju hea asi või ei ole? Ikkagi paistab, et inimesed ei saa aru, mis on avalik ja mis on privaatne. Kui on avalik, siis on avalik (mitte osadele avalik ja teistele mitte) ja kui on privaatne, siis on privaatne. Selline "natuke rase" tunne tekib siin :))

7/6/2011 at 1:01 PM

Mul seisab kõigis kolmes alajaotuses igas sadakond ''tree matches'',pluss suglaste osas puu- ja andmekonflikte paarkümmend tükki,sest profiilidest üks (või ka mõlemad ) kinni pandud,kuid keegi need ju mulle saatis...mina aga nendega midagi teha ei saa....Ja aru ma neist ei saa,mis siis,et PROdele lisaõigusi anti,ega nad valeks parandama ju ei tüki...Mul hea meel,kui keegi mu tähelepanu ebakõlale juhib ja lähen kohe Saagasse uurima,kus ja miks valesti on

7/6/2011 at 1:29 PM

Jaak Tulp - bioloogilist pärilikkust ei ole genealoogia küll kunagi esmatähtsaks pidanud.

7/6/2011 at 1:55 PM

Selge, kuulan minust targemaid sel juhul. Minu jaoks oli see enne esmatähtis puu tegemisel - veresugulusliinidel poleks muidu suurt tulevikku (õigemini minevikku) või kuidas?

Private User
7/6/2011 at 2:10 PM

Nagu varasemalt nenditud - genealoogia on ajaloo abiteadus ning ajalugu on too, mis on kirja pandud (põhineb allikail) ... bioloogia ... bioloogia on üks teine asi ...
(tegeliku geneetilise pärimuseni jõuame mõne aja pärast, kui meil kõigil on vereproovid antud - hetkel veel ei ole küll teadus valmis seda kõike analüüsima ... väidetavalt)

Private User
7/7/2011 at 12:56 AM

Kas ehk võiks muuta?

Võibolla on seda juba kuskil arutatud, aga

1. Kõik kasutajad peaks saama teha mestimise ETTEPANEKUT kõigile avastatud kattuvustele.

2. Mestimine võiks teostuda, kui sellele on kogunenud näiteks 10 kinnitajat.

3. Üle 100 aastane ja mitte elus olev = avalik

7/7/2011 at 1:25 AM

Mul on E.Tikerperiga sama probleem. Minu hallatavates mestimise ootel 15 inimest. Kuna keegi on oma harus lukustanud selle inimesele juurdepääsu siis mina ei saa teha midagi muud kui oodata. Paari kuuga 4 topeltkannet on vähenenud.Ka sõnumitele jamärguannetele ei vastata.

7/7/2011 at 2:52 AM

väga nõus Raivo Paistega
Ja sõnumeid ja märguandeid olen saatnud vähemalt SADA ja reageeritud kuskil 10%

7/7/2011 at 3:10 AM

Geni uuendustega tekkinud piirangud on meil kõigil mestimistaotluste hulgas näha. Kui süsteem töötaks korralikult, ei tohiks ta neid meile toppida. Kahjuks on filtrid ebakompetentselt koostatud ja nii genereerub neid vigaseid mestimisi üha juurde.
Seni kuni Geni midagi parandab, on ainsaks võimaluseks iga mestimist algatades vaadata, kas sinu (või koostööpartneri hallatav) isikukirje on avalik, sest ainult nii on teisel poolel võimalik seda näha ja mestimist lõpetada.
Ma ei välistaks olukorda, kus mõne sugulusringi kuuluva poolt algatatud mestimine on mõlema isikukirje halduri jaoks lõpetamatu, sest omavahel neil side puudub.

Private User
7/7/2011 at 3:47 AM

armsad Geni meistrid! Kuidagi peaks selle mestimiste asja korda saama: ka minu lähiperes on üleval mestimisi juba pikemat aega, sest vastaspool arvab, et minu sugulased on ainult tema omandis. Kõigile taotlustele ja kirjadele vastab vaid vaikus.
Kas surnud st nii aastatelt kui olemasolult ei saaks automaatselt vabaks kuulutada?
Kas Geni võiks kahe erineva kande puhul hoida näites kirje, kus on enam fakte isiku kohta?
Soovin kõigile kaunist suve , kus päike oleks alati seniidis:)

Private User
7/7/2011 at 10:15 PM

Ma olen saatnud mestimist algatades privaatse või suletud profiili haldurile teate ootel mestimise kohta. Mõnel juhul on see toiminud - sageli alles mingi aja jooksul. Aga tasapisi asi liigub.
GENI probleem on, et ta jätab uuskasutajad üksi - paljud ei pruugi aru saada, mida puuvaates profiilidele tekkivad märgid tähendavad. Sinna vajutades küsib GENI raha. Uuskasutajale jääb mulje, et kohe on vaja maksta.
Samas tuleb mestimisettepanek sageli ootamatult ning ilma mingite selgitusteta. GENI vajab rohkem suhtlust ja kohustuslikku suhtlust.

Private User
7/8/2011 at 1:58 AM

Olen Hannese arvamusega nõus. Liitudes, (ei tea küll kuidas see praegu on?) oleks pikkade üldtingimuste asemel vaja lühidat ja lihtsat käitumisjuhendit. Kellelt saab abi, mis on koostöö ja , et mestimis- ja peretaotlus pole kellegi "puu anastamine" või "kuulsasse sugupuusse GRU agendina pugemine". Selliseid vastuseid olen saanud tuntud ja haritud Geni kasutajatelt. Ilmselt on Geni eesmärk ikka suurele osale segane.

7/8/2011 at 2:22 AM

Braavo, Hannes ja Raivo! Kui see õpetus toimima hakkaks, jääks paljud probleemid ja konfliktsed andmed olemata ja vähem süüdistamist ning kirumist. Kahjuks osad kasutajad on lihtsalt sellised parajad pohhuistid ja ülbikud, (vabandan nende ees, kes on korralikud) kes ei vaevu mingit õpetust lugema ja teevad nimelt viltu, et oma ego või hakkamasaamise puudujääki kompenseerida.

Showing 541-570 of 2547 posts

Create a free account or login to participate in this discussion