@ Maren Mengs barn

Started by Thorolf Heyerdahl on Thursday, December 17, 2009

Participants:

Profiles Mentioned:

12/17/2009 at 10:11 AM

I profilen er listet annerledes enn det framkommer i treet. Hvorfor?
I treet er kun Maria (Maren) oppført som Oles barn, mens både Nicoline, Niels, Anna, Johanne + 3 andre er oppført i profiloversikten som hennes søsken.
I treet er både Nicoline, Niels, Anna, Johanne, Antonette, Mette og Anne registrerte som Hans' barn. Siden Maria (Maren) er Oles datter vil de i profilen oppførte halvsøstre Mette, Dorothea og Anne være Hans' barn.
Dette henger ikke sammen. Er det noen som kan forklare meg sammenhengen?

Create a free account or login to participate in this discussion