Arkivalier fra ”Sole Enggaard” i Gammelsole, Øster Snede Sogn, Hedensted Kommune

Started by Private User on Saturday, December 26, 2009

Participants:

  • Private User
    Geni member

Profiles Mentioned:

Private User
12/26/2009 at 4:26 AM

Johannes Stidsen overlod mig i august 2009 en kasse med arkivmaterialer vedrørende min mormors far Peder Therkelsen Jensen (1866 – 1948) fra Øster Snede Sogn.

Når tiden tillader det vil jeg lægge oplysninger om kassens indhold på denne side:
Peder Therkelsen Jensen og
http://www.christianjensen.dk/aner/ .

Kassen indeholder en indholdsfortegnelse med følgende tekst:

”Arkivalier fra ”Sole Enggaard” i Gammelsole, Øster Snede Sogn, Hedensted Kommune.

Indhold af arkivæske:

1. Peder Therkelsen Jensens dagbog 1881-1935, grønligt bind, brun ryg, 35,5x11 cm. Notater om dagliglivet på gården, vejrforhold og om større begivenheder i nær familie og slægt. Igennem hele dagbogen anvendes et talsystem, 1 2 3 4, der inddeler hver dag i 1: morgen, 2: formiddag, 3: tidlig eftermiddag, 4: sen eftermiddag. Derved kan gives ret præcise oplysninger om arbejdets art, og om vejrets skiften dagen igennem.
2. Protokol, forsideetikette: Regnskabsbog, grønt bind, grøn ryg, 35,5x22,5 cm. Indeholder dagligt regnskab for perioden 1910-1915. Udgifterne er ført både som hovedposter og som daglige udgifter. For hver måned er beregnet overskud. Nederst på højresider er ført bygningsregnskab 1914-1915.
3. Protokol, grønligt bind, grøn ryg, 35,5 x 22,5 cm. Indeholder dagligt regnskab for perioden 1915-1919 på samme måde som i protokol 2. Ind imellem regnskaberne er ført dagbogsnotater 1881 -1897 og en beretning om pastor Dohns død i 1920.
4. Regnskabsbog for perioden 1932 – 1935, 36x23,5 cm, hæftet, blå lærredsryg, blyantsskrevet titel på forsiden. Anden opstilling end i protokollerne 1 og 2. På løse blade bag i hæftet findes slægtshistoriske notater og slægtstavler.
5. Regnskabsbog for perioden 1938-1939, 36,5x23,5 cm, hæftet, uden ryg, blyantsskrevet titel på forsiden. Samme opstilling som i protokol 4. Indeholder udelukkende regnskabsførelse.
6. Regnskabsblade med oversigter over årene 1902-1940 (dog ikke fuldstændigt) med årlige opgørelser over over/underskud. 3 dobbelte folioark uden omslag.
7. Kontrabøger, 3 i alt, forskelligt format, den største er 21x12 cm, med afregninger mellem Peder Therkelsen Jensen og Gammelsole Mejeri for årene 1912-1913, 1914-1915 og 1918-1920. Forsideetiket med håndskrevet navn på alle eksemplarer.
8. Regnskabsbog for perioden 1895-1900, grønt, stift bind med forsideetiket uden påskrift, 16,5x11 cm. Peder Th. Jensen boede i denne periode som nygift hos faderen i Solballegård. I 1901 flyttede han med sin hustru og børn til ”Sole Enggaard”.
9. Regnskabsbog for perioden 1906-1909, grønt, stift bind med forsideetiket uden påskrift, 17x11,5 cm.
10. 4 små notesbøger med brunligt, stift og slidt lærredsryg. De fire bøger, der bærer præg af flittig brug, dækker perioden 1897–1914 og indeholder hovedsagelig oplysninger om besætningens ydelser og om kælvninger o.l. De har også været anvendt til forskellige udregninger og nedskrivninger af ting, der skulle huskes.
11. Skudsmaalsbog for Mette Marie Sørensdatter, Peder Th. Jensens mormor (1821-1868). Bogen indeholder påtegninger om hendes tjeneste hos Jens Jensen, Korning og hos Peder Therkelsen, Gammelsole, som hun senere blev gift med.
12. Skudsmaalsbog for Maren Pedersdatter, Peder Th. Jensens mor (1845-1868). Bogen indeholder ingen påtegninger om tjenesteforhold.
13. Skattekvitteringsbog for Jens Rasmussen, Gammelsole, af hvem Peder Th. Jensen købte ”Sole Enggaard” i 1901. Bogen dækker perioden 1873-1901.”

Afskrevet af Christian Jensen, Odense, den 26.12.2009.

Create a free account or login to participate in this discussion