Info: Fornavn, mellomnavn og etternavn i Norge + Nick

Started by Pål Fredrik Kristiansen on Monday, January 4, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing all 17 posts
1/4/2010 at 6:14 AM

I Norge er mellomnavn bare ekstra familienavn man ønsker å legge til i tillegg til det egentlig etternavnet - og for folk født før navneloven i 1923 og som brukte det (i praksis alle på landet) skrives farsnavn/patronymikon i mellomnavnsfeltet. Gardsnavn som etternavn der det er aktuelt.

Nicknames brukes til alternative navn, pass på at alle varianter av navnet er nevnt i Nick slik at personen finnes igjen i søk.

1/4/2010 at 6:38 AM

Jeg har sett dette variere ikke bare fra tid til tid i Norge, men fra slekt til slekt. Spesielt i Nord-Norge der min kones slekt kommer fra så er det enkelte slekter som bruker etternavn (Harr, Lind), mens de langt fleste har etternavn = fars navn med "-sen" etter - dette varte fram til 1900-tallet. På samme tid på vestlandet var det vanlig med etternavn = gardsnavn.

Jeg har problemer med hva jeg gjør med konene nordpå - hittil har jeg fylt på med mannens patronymikon som etternavn og farens patronymikon som "pikenavn", men vet ikke om det var det som faktisk ble brukt.

Godt tips med bruk av nicknames for alternative navn - stavemåtene spriker!

(Bønn til de som endrer data: Skriv in hvor dere har informasjonen fra! - det gjør det så mye lettere å sjekke opp hvis kildene strides!)

Private User
1/4/2010 at 8:45 AM

Støtter Pål.

Har du ingen kilder som viser at konene brukte eller er kjent under ektemannens etternavn så vil det være helt feil å legge dette inn som etternavn på henne, spesielt siden det før 1923 at -sen navn ensbetydende at du var sønn av noen.

Uansett så er dette snakk om slektsdata og ikke hva som står i telefonkatalogen så jeg praktiserer kun bruk av ektefellens etternavn hvis hun er mest kjent under dette, dvs mest for nålevende personer.

I nord-norge ser vi også at ved "kjente" slektsnavn hendet det ofte at barna også videreførte morens slektsnavn.

1/4/2010 at 9:39 AM

Skjønner ikke helt hvem som støtter hvem her... Pål ser ut til å si at patrynimikon skal stå i mellomnanvnsfeltet uansett; siden Geni oftest ikke viser fram mellomnavnsfeltet vil det gi en ganske forvirrende opplevelse.

Kona, som vokste opp på Grytøy, sier at "konene er kjent under..." er et vanskelig begrep - hennes mor, Ellen Marie Alvestrand (som levde under navneloven, så vi vet hva øvrigheta mente var navnet hennes) ble stort sett alltid kalt "Ellen-Ottar", for å skille henne fra den andre Ellen på Grøta, "Ellen-Rasmus" (mannen het Rasmus).

Siden det var øvrigheta som førte de fleste skriftlige kildene er det vel mer spørsmål om hva øvrigheta brukte som referanse.... og jeg har liten erfaring med det primære kildematerialet; alt jeg har jobbet med er andres notater; der står Ellen som "Ellen (Johnsdtr.) Vaskinn" - "alle" visste jo at hun tok mannens navn da de giftet seg, så det var unødvendig å skrive - men nå er vi skilt med noen tiår, og da er det vanskelig å vite hva "alle" visste den gang.

Råd søkes!

Private User
1/4/2010 at 3:21 PM

Geni viser alltid fram mellomnavns-feltet hvis du velger det i dine opsjoner, så det er ett personlig valg hvis du vil vise det eller ikke, men dessverre er den per default disablet.

Jeg støtter Pål i det å alltid legge patronymet i mellomnavns-feltet hvis det er ett slekts, steds eller kallenavn vedkommende er mest kjent under og som kan brukes i etternavns-feltet.

At folk da du ble født alltid tok ektemannens navn betyr ikke at du kan konkludere med at de gjorde det for 100 år siden, spesiell når man vet at loven tillot dette først i 1923. Det er derfor historiejuks å gjøre dette på profiler man ikke har kilder som viser at det ble brukt. Fødselsnavn er uansett det mest riktige.

1/4/2010 at 9:50 PM

Er fortsatt usikker på om det er mulig å lage en generell regel, men har nå skiftet over de 3 kvinnene der jeg står som administrator og som er død før 1923 til å ha eget patronym i etternavnsfeltet.

Er helt sikker på hva Elins mor het til etternavn fra 1954 (samme etternavn som mannen - som tok Alvestrand til etternavn da); hva hun brukte fra de giftet seg og fram til 1954 vet jeg faktisk ikke hvor jeg skal finne kilder på.

Takk for tips om display av mellomnavn!

Private User
1/5/2010 at 5:38 AM

Det er ikke mulig å lage en generell regel, annet enn at man skal være kilde-tro til en viss grad og samtidig ta hensyn til hvilket navn vedkommende er mest kjent under og hva folk vil søke etter.

Pleier å bruke Harald Hårfagre (Harald I "Fairhair", king of Norway) som eksempel. Det mest genealogiske og tidsmessigste riktige å bruke i navnefelta er nok "Haraldur Hálfdanarson", men tror ikke det er en sjel som ville finne denne profilen eller vite hvem det var hvis jeg bare brukte det.

Det er derfor jeg i denne tidsperioden praktiserer å bruke det mest kjente kallenavnet som etternavn, og heller patronymet som mellomnavn, og jeg er også åpen for å bruke kallenavn på nyere profiler hvis det er det de er mest kjent for.

Har selv en tante som hele sitt liv har blitt kalt Mossa, og hvis jeg bare hadde brukt hennes reelle navn ville mange ha lurt på hvem dette var.

I ditt tilfelle ville jeg ha brukt: Fornavn: Ellen, mellomnavn: "Ellen-Ottar", etternavn: Alvestrand, maiden name: Johnsdatter.

Legg merke til praksisen alle har tatt i bruk: Bruk "fnutter" til markering av kallanavn når brukt i mellom-navns feltet og parentes for å markere varianter: (Anne, Anna) - også i mellomnavns-feltet.

Husk imidlertid å legge alle varianter inn i Nicknames, og jeg kan i noen tilfeller akseptere at varianter på etternavn legges i Maiden Name.

Det er all diktning og fri fantasi jeg misliker mest, og der er praksisen på bruk av ektemannens navn uten å ha noe grunnlag for å vite om det var det hun brukte jeg kjemper mest imot.

1/5/2010 at 7:37 AM

Burde vi samle noen slike guidelines på et mere permanent sted enn diskusjoner - f.eks på Geni sin Wiki?

Hadde ikke tenkt på bruk av "" og () - og ville sikkert ikke selv kommet på at det var et utbredt mønster.

Private User
1/5/2010 at 8:27 AM

Det ser ut som Private User tar noen grep her: http://www.geni.com/discussions/6000000007295742137?msg=60000000072...

2/9/2010 at 6:13 AM

Jeg bruker konsekvent kvinnens fødenavn, Enten som mellomnavn eller som slektsnavn. Her på Geni går det bra å bruke begge navnene.
Det er vanskelig å søke på kvinner da de som regel bytter navn når de gifter seg. I det ordinære slekts-programet (Embla) bruker jeg kun fødenavnet når jeg legger dem inn. Men når jeg skriver om dem, bruker jeg navnet som de har. Det er alltid en vurdering av personen som legger dem inn. En annen sak er fornavnene som skrives på forskellige måter. F.eks Sesilie, Cesilie, Secilie. Kristian, Christian osv Der har jeg gått inn skrive navnene kun på en måte, men bruker den rette skrivemåten når jeg forteller om personen. Dette fordi når du har en database på nær 100.000 personer så er det umulig å finne personen hvist du skal bruke alle skrivemåtene av et navn. Prestene og klokkerne kunne skrive samme navn på forskjellige måter. Før navneloven tredde i kraft i 1920-årene var det ingen problemer å finne kvinnene da de brukte farens fornavn som slektsnavn. Perioden fra 1923 til i dag er en vanskelig periode til å plassere kvinnene i slektsprogrammene, men etter at vi fikk den nye navneloven begynner kvinnene å bruke farens navn som mellomnavn (Skjalgsdatter) begynner det å bli litt lettere å plassere dem, men nå begynne mennene også å skifte slektsnavn. Dette gjør at det kan bli et alvorlig rot. Så derfor bruk fødenavnet, og hvist du absolutt må ha med det nye navnet så må du legge det etter fødselnavnet, slik at hun faktisk får to etternavn. født Berg gift Vangen = Berg Vangen. Da kan du søke på begge navnene. Det er jo søkemuligheten i slektprogrammet som begrenser mulighetene, selv om navnet ikke blir helt riktig.

2/9/2010 at 7:11 AM

Jeg finner det merkelig å bruke etternavn = fødenavn i alle tilfeller. Det virker på de kildene jeg har sett på som at det i mange kretser var vanlig å benytte gårdsnavn både for mann og kone (Hognestad) etter at hun flyttet dit, og i "høyere lag" av sosieteten (lærere, leger, prester) var det vanlig å bruke den "fremmede" skikken med "fru <mannens navn>", også lenge før 1923. En tur på kirkegården vil gi mange eksempler på "siste skrivemåte".

Jeg har prøvd å legge inn med "det navnet kilden oppgir", og fylle på med varianter og andre muligheter i "tilnavn"-feltet.

Geni ser ut til å søke på pikenavn og navn som står i "kallenavn"-feltet. Med bruk av disse burde vi kunne finne de vi legger inn.

Private User
2/13/2014 at 4:33 AM

Tar opp denne gamle diskusjonen for å si fra om noe jeg synes er uheldig:

I noen profiler hvor konas navn er ukjent, er det skrevet inn "Mrs. + mannens etternavn". I et tilfelle jeg kom over er konas navn kjent, det er Kristin Sigurdsson. Likevel er hun i profilen nevnt som "Mrs. Munn". Det er flere tilfeller hvor kona er oppgitt som "Mrs. + mannens kallenavn". Dette gjelder profiler fra middelalderen.

Det er også vanlig å oppgi kona som "NN + mannens etternavn". På denne måten for en registrert aner uten navn. Er det ikke riktigere å ikke skrive inn noe i det hele tatt hvis en ikke kjenner navnet?

Private User
2/13/2014 at 5:13 AM

Og hvor har du kilde for at hun het Kristin Sigurdsson - sønn av en Sigurd som det betydde på den tida? ;-)
"Mrs. Munn" er så absolutt ikke riktig - selv ikke i moderne tid for man hverken gifter eller arver ett klengenavn.

Man skal bare legge inn de fakta man kjenner.
At man ikke kjenner til moren til barna er ett fakta, - kontra at den profilen ikke er lagt inn ennå eller er kuttet vekk.

Jeg prøver å bruke ?? for å markere at det er en ukjent mor/mødre til barna - for det første så går slike navn ikke inn i søkeindeksen, og for det andre er det forstått i alle språk.

Å legge inn Mrs, Wife of, etc fabrikkerer for eksempel ett fakta at de var gift og at det bare er en mor til alle barna.

Beklageligvis er det mange, spesielt amerikanere, som ikke skjønner at man for eksempel kan få barn uten å være gift etc etc.

2/13/2014 at 8:58 AM

Jeg synes "ukjent"-profiler er greie å ha - spesielt når en skal flette trær der noen av trærne allerede har slike profiler. Jeg bruker dem også enkelte steder for å markere at det er "kjent at det er ukjent", der folk ofte prøver å legge inn ting jeg synes er fri fantasi, eller hovedkilden helt klart utelukker det som en annen kilde hevder - foreldrene til Fornjot og Yngvi-Frey er slike. I sånne tilfeller låser jeg dem tilogmed.

Jeg pleier å kalle dem "NN wife of" - det unngår ihvertfall at folk slår sammen to personer som heter "NN" bare fordi de har samme navn.

Enkelte ganger vil man jo ha dem i søkeindeksen - i dag var jeg borti en "NN Christensdatter" der vi vet at faren var Christen, men selve navnet hennes var ikke nevnt i kilden. Da kan det være greit å kunne søke på "Christensdatter". Men det blir det kanskje med "?? Christensdatter" også?

Tomme felter blir automatisk overskrevet ved fletting - ingen datakonflikt, ingen mulighet for å låse dem. Jeg foretrekker å ha noe der - på ofte flettede profiler fyller jeg tilogmed ut "display name", et felt jeg ellers har et meget anstrengt forhold til, og prøver å unngå å bruke - bare for å forhindre at det blir ukritisk overskrevet ved fletting.

Ikke klart at det finnes en entydig praksis å følge her.

Private User
2/13/2014 at 9:41 AM

Bruker non-break eller thin-space i felter som skal være tylsynelatende tom etter en merge.

Private User
2/13/2014 at 9:54 AM

Beklager at jeg blingset - hun het selvfølgelig Kristin Sigurdsdatter.

Private User
2/13/2014 at 9:56 AM

Beklager at jeg blingset - hun het selvfølgelig Kristin Sigurdsdatter.

Showing all 17 posts

Create a free account or login to participate in this discussion