Fornavn

Started by Leif Bjarne Høybakk on Thursday, January 21, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 5 posts
1/21/2010 at 11:42 AM

Jan lå inne med Johan som fornavn, men i kirkebok over døde i Kvæfjord står han oppført med Jan til fornavn, og hans sønn Hans Nikolai står oppført som Jansen og ikke Johansen som sto på profilen. Holder på å sjekke søskene til Hans Nikolai som står oppført som Johansen og Johansdatter.

1/21/2010 at 12:35 PM

Har nå funnet han i en annen bok som far til Peder Jahnsen, hvor navnet hans er skrevet med Jahn Clemetsen. Noen som har noen gpde råd hvordan man skal forholde seg til alle disse forskjellige skrivemåtene?

1/21/2010 at 3:09 PM

Sett inn alle de alternative stavemåtene du finner under "nicknames" i "personal information". Da blir de ihvertfall søkbare.

Jeg tror nok Kvæfjord rundt 1800 var en ganske muntlig kultur - de hadde ikke så faste regler for stavemåter for navn som vi er vant med i dag. Det synes i kildene.

1/23/2015 at 12:26 PM

Litt gammel sak det her men fortsatt aktuell. For denne personens vedkommende så står det Johan (sønn av Clemet Johansen) i fødselsprotokollen, men så ser det ut som han senere bruker eller har blitt innskrevet som Jahn og til sist i dødsprotokollen står han som Jan Klemetsen. Hva bør da stå som hovednavn i profilen? Det som han mest sannsynlig ble kalt som voksen; Jan eller det navnet som han ble døpt til; Johan?

Private User
1/23/2015 at 12:55 PM

Du legger alle komplette navn inn i Også Kjent som, med komma imellom.

Hva du putter i navnefeltene kan diskuteres, - førstehåndskilden er utvilsomt at navnet er Johan som han ble døpt som første påskedag 1781 og praktiseres som regel, - alle andre kilder hvor han er nevnt er annenhåndskilder, dvs at han ikke er hovedperson, men nevnt fra muntlige kilder. Det mest riktige er som oftest navnet brukt ved konfirmasjon da jo både foreldre og hovedpersonen selv har bidradd, og det er som oftest første kilde på etternavn. Navn og datoer i dødsprotokoll og gravstein er som oftest den dårligste kilden, da jo personen selv ikke kunne korrigere...

Jeg selv praktiserer ofte "best kjent som", men uansett bør som sagt alle varianter listes opp.

Showing all 5 posts

Create a free account or login to participate in this discussion