Nicklas barn

Started by Fredrik Per Nikolaus Jancke on Wednesday, February 10, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

2/10/2010 at 3:01 AM

På det foto som jag fått av Elsa (föreställande Nicklas och Matilda) står det
1) Att Nicklas först var gift med Carolina Bratt af Höglunda och sedan med Matilda
2) Att han(?) har följande barn:
Stina (6/7 1876 - 28/9 1961)
Mathias (27/4 1878 - 8/8 1958) gift med Elin född 16/8 1888
Mathias och Elin - en son Niklas (25/1 1904). Bosatta på fädernegården i Gullspång.
Åter till Nicklas barn:
Isac (24/5 1882-18/2 1951). Gift med Selma född Larsson (26/3 1873-10/4 1937). Föräldrar till Jacob och Paul Brandberg
Thorsten (24/10 1885-1943). Gift med Sofia född Jansson. Tre söner - Claes, Jonas och Hans - bosatta i Gullspång.

Frågan är bara varför inte resten av barnen är införda. Jag tycker det verkar som att Matilda är mamman, men jag vill inte röra till det i onödan.

Create a free account or login to participate in this discussion