הודעה מצערת

Started by Abraham Ozik on Thursday, February 11, 2010

Participants:

2/11/2010 at 4:40 AM

מוני שטיינבך
נפטר
ההלויה תערך מחר (יום ו') 12/2/2010 בשעה 11 בקיבוץ החותרים

Create a free account or login to participate in this discussion