http://pa-in.facebook.com/topic.php?uid=148193807474&topic=11206

Started by Robyn on Friday, March 5, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
3/5/2010 at 12:12 AM

#
Joostenberg Leoni, die op die Joostenbergvlakte historical wynplaas tussen die Kraaifontein in Paarl, is aanstaande Saterdag van die familie die fokuspunt Myburgh is 340ste herdenkingsviering. MARTIENS VAN BART vertel waarom nagenoeg 200 Myburghs vanoor die hele land daar verwag word. BART VAN martiens nagenoeg 200 Myburghs vertel waarom die hele land vanoor daar verwag word.

Ou-Kaapse wynlandgoedere Joostenberg en Meerlust is nie net bekend om hul hoogstaande wyne nie, maar ook vanweë hul uitsonderlike Kaaps-Hollandse opstalle en die feit dat die plase al so lank en oor so baie geslagte heen steeds aan dieselfde familie, die Myburghs, behoort. Ou-Kaapse wynlandgoedere Joostenberg at Meerlust bekend is nie net om nie hul hoogstaande Wyne, maar ook hul vanweë Kaapse uitsonderlike-Hollandse opstalle in die feit dat die plase in the so lank oor baie geslagte so dieselfde heen steeds aan familie, die Myburghs, behoort . Die familiesaamtrek, georganiseer deur mnr. Die familiesaamtrek, georganiseer deur mnr. FJ (Freek) Myburg van Pellissier in Bloemfontein (hy verkies om sy van sonder die h-uitgang te spel) en die bekende oud-PFP-LP mnr. FJ (Freek) van Myburg Pellissier in Bloemfontein (hy verkies sonder om sy van die spel te h-uitgang) in die bekende oud-PFP-LP mnr. Philip Myburgh en sy vrou, Gillian, van Joostenberg, het verskeie doelwitte. Philip Myburgh in s vrou, Gillian van Joostenberg, het verskeie doelwitte.

Die eerste is die herdenking van die geboorte van die eerste Meijburg aan die Kaap die Goeie Hoop, Lambert Lambertz Meijburgh, in 1669. Die eerste is die van die herdenking geboorte Meijburg van die eerste aan die Kaap die Goeie Hoop, Lambertz Meijburgh Lambert, in 1669.
Die tweede is die bekendstelling van die familie se bygewerkte genealogiese register in boekvorm, Die Myburgh-familie van Suid-Afrika 1665-2006, oor tien jaar gerekenariseer en aangepas deur mnr. Die tweede is die van die familie is bekendstelling genealogical bygewerkte register in boekvorm, Myburgh Die-familie van Suid-Afrika 1665-2006, oor tien jaar deur mnr gerekenariseer in Aangepaste. Freek Myburgh, voorsitter van die Myburghbond van Suid-Afrika sedert 1998. Freek Myburgh voorsitter van die Suid-Afrika van Myburghbond sedert 1998.
En derdens die 40-jarige herdenking van die stigting van die Myburghbond, wat die totstandkoming van 'n Myburghstudiefonds vir familielede wat nagraads aan 'n Suid-Afrikaanse universiteit wil studeer, insluit. In derdens die 40-jarige herdenking van die stigting van die Myburghbond, totstandkoming die wat van 'n wat Myburghstudiefonds familieleden nagraads aan vir' n Suid-Afrikaanse universiteit wil Studer, insluit. Dié studiebeurs word jaarliks beskikbaar gestel. Die jaarliks beskikbaar word studiebeurs Gestel.

Hoewel die hoofverrigtinge by Joostenberg, van 1879 af reeds ses geslagte lank in Myburgh-besit, plaasvind, sal die familielede op uitstappies na die Myburgh-buurplaas De Meye, ook bekend om sy voortreflike wyne, en Meerlust naby Faure geneem word. Hoewel hoofverrigtinge by Joostenberg die van 1879 af lank reeds in geslagte ses-besit Myburgh, plaasvind, sal die familieleden uitstappies op die na-buurplaas De Meye Myburgh, ook bekend om sy voortreflike Wyne at Meerlust Naby Faure geneem word. Die genooide spreker by die feesdinee is mnr. Die die genooide spreker by feesdinee is mnr. Hendrik De Waal Louw, huidige president van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en voorsitter van die Louw-familiebond. Hendrik De Waal Louw, president van die huidige Genealogist Genootskap van Suid-Afrika in voorsitter van die Louw-familiebond.
Toe die Myburgh-bond in 1964 in die lewe geroep is, is op 18 Junie van daardie jaar op die inisiatief van die indertydse voorsitter, mnr. Toe die Myburgh-bond in 1964 in die lewe geroep is, is op 18 Junie daardie van die jaar op inisiatief van die indertydse voorsitter, mnr. PA Myburgh (nou reeds oorlede), die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika met sy kwartaallikse lyfblad, Familia, gestig. PA Myburgh (nou reeds oorlede) Genootskap Genealogist van die Suid-Afrika met sy kwartaallikse lyfblad, Family, gestig. Teenwoordig was prof. Teenwoordig was prof. Con de Villiers, dr. With de Villiers, dr. JA Heese, ds. JA Heese, ds. Charles Hopkins, dr. Charles Hopkins, dr. Anna Böeseken, dr. Böeseken Anna, dr. Cor Pama en mev. Cor Pama in mev. Pama, prof. Pama, prof. André Hugo, dr. André Hugo, dr. Louis Hiemstra, mnr, Johannes van der Byl, mnr. Louis Hiemstra, mnr, Johannes van der Byl, mnr. PA (Philip Albert) Myburgh en mev. PA (Philip Albert) Myburgh in mev. Majorie Myburgh. Majorie Myburgh.
Om die naweek se vieringe verder interessant te maak, word 'n uitstalling van antieke Myburgh-versamelstukke gehou. Om die interessant naweek is verder te maak Viering, word 'n-uitstalling van antieke versamelstukke gehou Myburgh. Daaronder is 'n baadjie van 1665 wat behoort het aan Lambert Lambertz Meijburg wat van Leyderdorp (Leiden) na die Kaap gekom het. Daaronder is' n 1665 wat behoort baadjie van het aan wat van Meijburg Lambert Leyderdorp Lambertz (Leiden) gekom het na die Kaap.
vervolg.... vervolg ....
06 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10:33 ਵਜੇ 06 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵਜੇ 10:33
#
Leoni ...Daaronder is 'n baadjie van 1665 wat behoort het aan Lambert Lambertz Meijburg wat van Leyderdorp (Leiden) na die Kaap gekom het. Leoni ... daaronder is' n 1665 wat behoort baadjie van het aan wat van Meijburg Lambert Leyderdorp Lambertz (Leiden) gekom het na die Kaap. Saam met hom was sy vrou, Aletta Albertz, van Purmerend, en hul seuntjie Jan Lambertz. Saam met hom was sy vrou, Aletta Albertz, van Purmerend, in hul seuntjie Jan Lambertz. Hul volgende seun, wat in 1669 aan die Kaap gebore is, was Albert Lambertz Meijburg, die stamvader van die Myburghs in Suid-Afrika. Volgende hul seun, wat aan die Kaap in 1669 geboren is, Albert was Meijburg Lambertz, die Myburghs in stamvader van die Suid-Afrika.

Luidens inskrywings in die familieregister was Pieter Gerrit van der Bijl verantwoordelik vir die pragtige plaaswoning van Joostenberg. Luidens inskrywings in die familieregister was Pieter Gerrit van der Bijl verantwoordelik vir die pragtige plaaswoning van Joostenberg. Die woning het die oudste bestaande Kaaps-Hollandse voorgewel met 'n datum daarop (1756). Die bestaande woning het die Kaapse-Hollandse Oudste voorgewel met 'n datum daarop (1756). Die gewel is ook die enigste met 'n eienaardige fatsoen – vyf konvekse kurwes wat stomphoekig by mekaar aansluit – wat behoue gebly het. Gewel Die enigste die is ook met 'n eienaardige Fats - VYF stomphoekig by konvekse kurwa mekaar aansluit wat - wat het behoue Gebly. Van der Bijl was getroud met Sophia Margaretha Meijburg, die suster van die vuurvreter Kaapse Patriot Philippus Albertus Meijburg (1747-1813), die eienaar van Meerlust. Van der Bijl was getroud met Sophia Margaretha Meijburg, die Suster van die Kaapse vuurvreter Patriot Meijburg Philippus Albertus (1747-1813), die eien van Meerlust.

Philippus, 'n Heemraad van Stellenbosch en Drakenstein, was ook die eienaar van Vredenburg en verskeie ander Bolandse landgoedere. Philippus, 'n in Heemraad van Drakenstein Stellenbosch, eien was ook van die ander verskeie Vredenburg in landgoedere Bolands. Ook het hy vyf leningsplase in die Graaff-Reinetse distrik laat bewerk. Ook het hy in die leningsplase VYF Graaff-Reinetse distrik bewerk laat.

Toe een van die Patriotte, Carel Hendrick Buitendag, weens verset teen die korrupte amptenare van die Kompanjie uit die Kaap verban is, het Philippus 'n petisie (rekwes), onderteken deur 300 tot 400 Vryburgers, aan goewerneur Joachim van Plettenberg voorgelê. Toe een van die Patriotte, Carel Hendrik Buitendag, teen die weens verset amptenare Korrupto Kompanjie uit van die Kaap die verb is, het Philippus' n petisie (rekwes) onderteken deur 300 tot 400 Vryburgers, Joachim van Plettenberg goewerneur aan voorgelê. Toe dit nie die gewenste uitwerking het nie, het Philippus en sy vader, Johannes Albertus Meijburg, 'n adres saam met nog tien ander verteenwoordigers onderteken en aan die State-Generaal gerig. Toe dit nie het nie die Gewenste uitwerking, het in sy vader Philippus, Johannes Albertus Meijburg, 'n tien arents saam met ander nog aan die verteenwoordigers onderteken in State-Generaal Gerig.

In 1785 het die twee ook geld geskenk vir 'n deputasie na Nederland. In 1785 het die twee geskenk geld ook vir 'n deputasie na Nederland. Een van die leiers van die Patriotte was Philippus se swaer Cornelis van der Poel, kaptein van die Tweede Kompanjie Burgerinfanterie. Een van die van die leiers is Patriotte was swaer Philippus Cornelis van der Poel, Kaptein van die Tweede Kompanjie Burgerinfanterie. Hy was met Elsje Elizabeth Meijburg getroud. Hy was met Meijburg getroud Elsje Elizabeth.

Ná die eerste Britse anneksasie van die Kaap in Augustus 1795 is Vryburgers wat nie met die Britte wou saamwerk nie, gestraf deurdat dragonders op hul plase ingekwartier is. Ná die eerste Britse anneksasie Augustus van die Kaap in 1795 is Vryburgers Britte met die wat nie wou nie saamwerk, gestraf deurdat dragonders op hul plase ingekwartier is. Philippus Albertus Meijburg was een van dié rebelse boere wat deur genl. Philippus Albertus Meijburg rebels was een van die Boere wat deur GENL. Craig gedreig is dat 25 soldate en hul perde by hom sou kom inwoon as hy nie dadelik sy koring Kaap toe stuur nie. Gedreig Craig Soldat is dat hul 25 perde inwoon by hom sou kom as hy nie sy dadelik Koring Kaap toe stuur nie. Toe hy kort daarna uit die Stellenbosse krygsraad bedank en weier om die eed van getrouheid aan Brittanje af te lê, is 22 dragonders by hom ingekwartier. Toe hy die kort daarna uit Stellenbosse krygsraad bedank in Weier getrouheid om aan die van Brittanje eed af te lê, is 22 dragonders by men ingekwartier.

By elk van sy drie seuns, Johannes Albertus, Gerrit en Philippus, is tien dragonders ingekwartier omdat ook hulle nie bereid was om die eed af te lê nie. By elk van sy drie seuns, Johannes Albertus Gerrit in Philippus, is tien dragonders ingekwartier bereid nie omdat hulle was ook om die eed af te lê nie. Drie aangetroude familielede wat insgelyks om dieselfde rede deur die Britte gestraf is, was Paul, Jacobus en Tielman Roux. Drie aangetroude familieleden insgelyks om wat deur die rede dieselfde Britte gestraf is, was Paul, Jacobus in Tielman Roux.

Die Mijburgs het die soldate sodanig van die grootste gasvryheid bedien, dat hulle gratis arbeid op Meerlust verrig het en onder meer twee pragtige tafels, versier met snywerk van druiwetrosse en blare, van olienhout gemaak en aan Philippus geskenk het. Die Die Soldaten Mijburgs het van die grootste sodanig Bedie gasvryheid, dat hulle op Meerlust free verrig arbeid en onder meer het twee pragtige tafels, snywerk met versie van druiwetrosse in blare, van Philippus olienhout gemaak in geskenk aan het. Dit staan vandag nog in Meerlust se herehuis. Dit staan nog in vandag Meerlust is herehuis.

Gedurende die Bataafse Republiek se beheer van die Kaap van 1803 tot 1806 was die Mijburgs weer onder die gerekende lojales aan die owerheidsgesag. Bataafse Republiek gedurende die beheer van die Kaap was van 1803 tot 1806 was Mijburgs die onder die gerekende lojales weer aan die owerheidsgesag.

Toe die Britte in Januarie 1806 die Kaap 'n tweede keer met wapengeweld binneval, het die Kaapse garnisoen dapper teenstand gebied. Toe die in Januarie 1806 Britte die Kaap 'n tweede keer met wapengeweld binneval, het die Kaapse Garnis dapper teenstand gebied. Maar die Britse oorlogskepe met 'n krioelende leërmag soldate het hulle oorweldig. Maar met die Britse oorlogskepe 'n krioelende leërmag soldate oorweldig het hulle.
Toe die bevelvoerder van die garnisoen, lt.genl. Toe die van die bevelvoerder Garnis, lt.genl. Jan Willem Janssens, na die Overberg teruggeval het om tyd te wen sodat die oorgawe deeglik onderhandel kon word, is hy deur Philippus Meijburg op Meerlust kos en verblyf gegee. Jan Willem Janssens, na het om die Overberg teruggeval TFT sodat wen you die oorgawe deeglik onderhandel kon word, is hy deur op Meerlust Meijburg Philippus verblyf kos in gege. Die akte van oorgawe is op 18 Januarie onderteken en Janssens het die Kaap op 6 Maart verlaat. Die Akte van oorgawe is op 18 Januarie Janssens onderteken in die Kaap het op 6 Maart verlaat.

Philippus Albertus Meijburg is op 3 Junie 1813 op Meerlust oorlede en in die familiebegraafplaas daar begrawe. Philippus Albertus Meijburg is op 3 Juni 1813 op Meerlust oorlede in familiebegraafplaas daar in die begrawe.
...vervolg ... vervolg
06 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ/ਸ਼ਾਮ 12:07 ਵਜੇ 06 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2009 / 12:07 ਸ਼ਾਮ ਵਜੇ
#
Leoni ...Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog het daar 'n breuk in die geledere van die Myburg-familie gekom deurdat dié woonagtig in die Boererepublieke van die Oranje-Vrystaat en Transvaal en die Noordoos-Kaap die lojaliteit en patriotisme van hul voorouers gehandhaaf en die Britse leër die stryd aangesê het. Leoni ... uitbreek Met die van die Anglo-Boereoorlog het daar 'n geledere breuk in die familie van die gekom deurdat Myburg-woonagtig dié Boererepublieke in die van die Oranje-Vrystaat in die Transvaal in die Kaap Noordoos-lojaliteit in patriotisme van hul gehandhaaf in die Britse voorouers read aangesê het die Stryd.

Dié in die Noordoos-Kaap was inderdaad Kaapse Rebelle wat onder meer onder genl. Die Noordoos-Kaap in die Kaapse Rebelle was inderdaad wat onder meer onder GENL. PH Kritzinger en komdt. PH Kritzinger in komdt. Willem Fouché geveg het. Willem Fouche geveg het. Nie minder nie as 28 Myburghs het aan Boerekant teen die Britte geveg. Nie minder nie as 28 Myburghs aan het teen die Boerekant Britte geveg. Twaalf was Vrystaters, terwyl die ander in die geledere van die Transvalers en Kapenaars “vir vryheid en vir reg” gestry het. Twaalf was Vrystaters, terwyl die ander in die geledere van die Transvalers in Kapenaars "Vryheid in vir vir reg" gestry het.

Twee van hierdie Boere het hulle buitengewoon onderskei: Hierdie twee Boere van het hulle buitengewoon onderskei:
Philippus Arnoldus Myburgh (1880-1946) van Wepener het onder genl. Philippus Arnoldus Myburgh (1880-1946) van het onder Wepener GENL. Louis Botha geveg. Louis Botha geveg. Ná die oorlog was hy 'n SA Party-parlementslid, voorsitter van die senaat en administrateur van Kaapland. Ná die oorlog was hy 'n SA Party-parlementslid, senaat in voorsitter administrateur van die van Kaapland. Marthinus Wilhelmus Myburgh (1870-1920) was 'n volksraadslid vir Vryheid en in die oorlog 'n verkenner en later veggeneraal van Vryheid en Utrecht. Myburgh Marthinus Wilhelmus (1870-1920) was 'n volksraadslid Vir Vryheid en in die oorlog' n verkennen in Vryheid van veggeneraal later in Utrecht. Ná die oorlog was hy SA Party-volksraadslid vir Vryheid. Ná die oorlog was hy vir SA Party-volksraadslid Vryheid.

In teenstelling met die pro-Boer-Myburgs het van die Kaapse familielede hul lojaliteit aan die Britse vlag en koningin Victoria in die openbaar verklaar. In teenstelling met die pro-Boer-Myburgs het van die Kaapse familieleden lojaliteit hul aan die Britse vlag in Victoria in die openbaar koningin Verklaar. Op 29 Maart 1900, toe die oorlog reeds in volle gang was, is in die Paarl op die sportterrein 'n groot saamtrek van Britse lojaliste gehou. Op 29 Maart 1900, toe die oorlog was reeds in volle gang, is in die Paarl sportterrein die op 'n groot saamtrek van Britse lojaliste gehou. Die verhoog was versier met Union Jack-vlae. Die versie met Verhoogen was vlae union flag. Van die 1 500 Bolanders wat opgedaag het, was sowat die helfte bruines. 1 500 Bolanders van die opgedaag wat het, was die helft sowat Bruin.

'n Mosie ter ondersteuning van Brittanje se imperiale beleid in Suid-Afrika is aanvaar. 'n Mosier ter ondersteuning van beleid in Brittanje is imperiale Suid-Afrika is Aanvoer. Die vergadering wou toon dat die Paarl nie “ 'n broeiplek van sedisie en dislojaliteit” was nie en dat hulle volle vertroue in die Britse regering, sir Alfred Milner “en koningin Victoria se goedhartigheid” het. Die vergadering toon dat wou nie die Paarl '' n broeiplek van SEDISI in dislojaliteit "was nie en dat hulle volle vertroue in die Britse regering, Sir Alfred Milner" in Victoria koningin goedhartigheid "het. Die Rebelle moes swaar gestraf en hul stemreg lewenslank weggeneem word, is gesê. Die Rebelle swaar gestraf in hul moes stemreg lewenslank weggeneem word, is Gese. 'n Beroep is ook op die Boere gedoen om hul wapens dadelik neer te lê en hulle aan Britse gesag te onderwerp. 'n beroep op die Boere is ook hul gedoen om neer te lê dadelik wapens in hulle te onderwerp aan Britse GESAG.

Die heer PAMyburgh van Joostenberg was onder die hooggeplaaste sprekers op die verhoog saam met die hoofspreker, ds. Die PAMyburgh heer van onder die Joostenberg was hooggeplaaste sprekers Verhoogen saam op die met die hoofspreker, ds. SJ du Toit, en die voorsitter, IJ de Villiers. SJ du Toit, in die voorsitter, IJ de Villiers.
Myburgh het in sy toespraak gesê sy “bloed as Afrikaner kook” wanneer hy daaraan dink hoe aan “die goewerneur” voorgeskryf word en hoedat die pro-Boer-koerant Ons Land sedisie pleeg. Myburgh het in sy sy toespraak Gese "bloed as Afrikaner kook" daaran wanneer hy dink aan hoe "die goewerneur" voorgeskryf word in die hoedat pro-Boer-Ons Land koerant SEDISI pleeg. (Die koerant is 'n ruk later gesluit en die redakteur, FS Malan, is in die tronk gegooi omdat hy oor die oorlogsmisdade van die Britse leër berig het.) (Die koerant is' n ruk in die later gesluit Redakteur, FS Malan, is in die gegooi tronk oorlogsmisdade omdat hy oor die die van het Britse Berigan read.)

In weerwil van hierdie politieke kloof het die Myburgh-familie nooit in vyandskap met mekaar verkeer of vervreem geraak nie. In kloof weerwil politieke het van die Hierdie Myburgh-vyandskap met familie nooit in vervreem geraak of mekaar verkeer nie. Saterdag se saamtrek getuig daarvan dat bloed veel dikker is as water – en dat die tweespalt van die verlede in die nuwe Suid-Afrika van die hede irrelevant geword het. Saamtrek getuigen Saterdag daarvan is dat veel bloed Dikker as water is - en dat van die verleden tweespalt die in die Nuwe Suid-Afrika van die hede irrelevant geworden het.

Vandag aanvaar die familie ook in goeie luim dat hul familienaam op verskillende maniere gespel mag word soos dit elke draer daarvan behaag: Meijburg, Meijburgh, Myburgh, Myburg, Meyburgh en Meyburg. Aanvoer Vandag die familie ook in dat hul goeie Luima verskillende familienaam op maniere gespel mag dit word soos elke draer daarvan behaag: Meijburg, Meijburgh, Myburgh, Myburg, Meyburgh in Meyburg.

3/8/2010 at 9:30 PM

ek praat net n bietjie Afrikaans! :(

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion