עלון "שבת שלום

Started by Private User on Saturday, March 6, 2010

Participants:

  • Private User
    Geni member

Profiles Mentioned:

  • <private> אחיטוב
    Geni member
Private User
3/6/2010 at 2:38 PM

שבוע טוב,

קראתי את המאמר שלך בעלון "שבת שלום". מצאתי בו עניין רב

יצחק.

Create a free account or login to participate in this discussion