Mga Dapat Malaman

Started by MVPJAO on Saturday, May 15, 2010

Participants:

  • MVPJAO
    Geni member
MVPJAO
5/15/2010 at 9:42 PM

Facts
- Nag-aalaga kay lolo sa Senior's Home
- Pinaka close sa akin at pati na rin kay mama
- Nakasama ko sa bakasyon at maraming mga binibigay na pera
- Tinutulungan ang mga pamangkin ni Tito Rene sa pag-aaral kahit ang iba ay nagloko
- Naghirap sa Pilipinas dahil sa pagsusugal ni Tito Rene
- Tumira sa swater
- Experto sa pagluluto at pagkain - mataba
- May sakit na diabetes at high blood
Sabi nila
- Nakita sa luneta na doon natutulog dahil walang bahay
- Lahat kaaway at mahina ang utak (Estring)
Opinion:
- Hyper palagi
- Mapagmalasakit at totoong tao (matulungin sa kapwa)

Create a free account or login to participate in this discussion