hallo..............

Started by Private User on Monday, May 17, 2010

Participants:

  • Private User
    Geni member
Private User
5/17/2010 at 12:32 AM

@( zantua"s family)

ingat lng kita ka pag fillup ka mga hapot ta garo baga kaipuhan na sabihon gapos ang gabos na detalye kang pagkatao ta medyo delekado ini lalo n sa mga m4tanteng m4masion .kya a masasabi ko sana dae kamo gaanong mag simbag ng totoong detalye ha! baka makua a sa indong mga natatagong kayaman or lihim. PAALA-ALA SANA! DIOS MABALOS PO !

Create a free account or login to participate in this discussion