Maaelu luuletaja / Rural poet / Bygdeskald -- Mats Ekman (aka Ätsve-Mats)

Started by Olav Linno Poëll on Thursday, May 20, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

5/20/2010 at 10:41 AM

Mats Ekman (aka Ätsve-Mats)
http://www.geni.com/people/Mats-Ekman-aka-%C3%84tsve-Mats/600000000...

Any materials, images, poems, lyrics etc connected to 'Ätsve-Mats' would be greatly appreciated. I have not even been able to find a single photo of his memorial stone at the Roslep Chapel in Noarootsi, does anyone live close by? :)

This is what I added into his profile so far:

----------------------------------------------------------------------------------

Rural poet | Bygdeskald | Maaelu luuletaja, rahvalaulik

Mats Ekman, aka 'Ätsve-Mats' was a rural poet who wrote his texts in 'Nuckösvenska', a dialect spoken by the Estonian Swedes on the peninsula of Noarootsi (Swedish: Nuckö) in Estonia until the end of WWII. On Ätsve-Mats memorial stone at the Roslep Chapel in Noarootsi you can find excerpts from a poem called 'Båndomstien' (English: 'Childhood', Estonian: 'Lapsepõlv'). The poem has become somewewhat of an anthem for the Estonian Swedes.

----------------------------------------------------------------------------------

Båndomstien

Ja minns han fagor tien, tå allt var vålde stort;
å kund ja än få si'en, håla skulld ja rät ha gjord?

Tä fagor mårja våre mä sina fagor sol!
Så mike kutra orre, så fagort göcken gol.

Om måren daningstien håla ljuder herd ja tå,
tå boskan gick ör bien å far min gick ut så!

Huft opp från aleskåtan ja herd grantålkens prat,
å många gång fråm Nåtan ja herd "Krät-krät krat-krat".

Hå fagror var änt skoen e sina ljusgren färg!
Så fagrort svalla roen, allt blomskast, dal å berg.

Å gick ja ut längs Stråte, oxkern sjongd så gällt.
Han sjongd tär hela nåte färe sina bru så snällt.

Hån fagor Harbo vike å Pårsmå rännalns fall!
E vike späla sike, ver rännaln gick ja vall.

Tär herd ja lärkjar sjonga, tår drilla daen gärm.
Svartstårona mä onga tär vistast mångan svärm.

Man bäst å derast minne, som ja änt bort kan glaim,
ä mor mä sitt go sinne å mina båndomshaim.

----------------------------------------------------------------------------------

Ekman, Mats Johansson

Riguldi/Noarootsi Historical Society
Rickul/Nuckö Hembygdsförening

# 5428 - http://www.rnhf.se/ancestry/show_family.php?nummer=5428

Living Residence

Homestead / Farm: Ätsve
Township / Village: Lucksby
State / Province: Riguldi

Create a free account or login to participate in this discussion