Slektene Holst i Norden

Started by Private User on Sunday, May 23, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 29 posts
Private User
5/23/2010 at 12:45 PM

Denne tråden er ment som et samarbeidsforum for dem som arbeider med de forskjellige slektene Holst. Om dette ikke angår deg, kan du lett klikke "unfollow" for å unngå oppdateringer.

This thread is dedicated to discuss the Holst families in Scandinavia. If this is irrelevent to you, simply click "unfollow" to avoid receiving updates. The main languages here will be the Scandinavian languages, but feel free to post in English as well.

HOLST er et slektsnavn knyttet til flere slekter med opphav i Danmark/Holstein. SNL skriver: Holst, flere norske, danske og svenske slekter. Navnet har betydningen «holsteiner; en som kommer fra Holstein».

Det er uklart hvorvidt noen av disse er knyttet il hverandre.

Private User
5/23/2010 at 12:48 PM

Peder Pedersen Holst, sagfogd i Buskerud 1595-1662
Peder Pedersen Holst

Han har mange etterkommere og flere fins på Geni.

Private User
5/23/2010 at 1:01 PM

Thomas Rasmussen Holst 1600-tallet
Thomas Rasmussen Holst

En slekt som stammer fra Thomas Rasmussen Holst, herredsfogd i Handeridt sogn ved Flensburg i Slesvig. Han var far til bl.a. Alexander Holst (1672–1714), by- og rådstueskriver i Christiania, og Thomas Hansen Holst (1681–1734), skredder samme sted. Førstnevntes sønnesønn Alexander Holst (1752–1831) var sorenskriver i Helgeland, hvor han og sønnene eide store jordegods.

Blant hans etterkommere kan nevnes kjøpmann i Trondheim Johan Martin Holst (1829–1913), som var far til professor, dr.med. Peter Fredrik Holst (1861–1935), overlege Alexander Holst (1866–1947) og industrimannen Johan Throne Holst (1868–1946). Professor P. F. Holst var far til professor, dr.med. Johan Martin Holst (1892–1953). Johan Martin Holst

Johan Throne Holst var far til industrimannen Henning Throne-Holst (1895–1980) og adm. direktør i A/S Freia Harald Throne-Holst (1905–86), som igjen var far til adm. direktør i A/S Freia Per Throne-Holst (f. 1936).

Skredder Thomas Hansen Holst hadde i første ekteskap datteren Martha (død 1740), som var gift med borger i Halden, skredder Peter Hieronymusen Basso, den eldste kjente av slekten Bassøe.

Private User
5/23/2010 at 1:08 PM

Rasmus Christensen (1657-1712)
Rasmus Christensen Holst

En slekt som stammer fra Rasmus Christensen (1657–1712), født i Randers, død i Holmestrand. Blant etterkommerne kan nevnes professor, dr.med. Frederik Holst (1791–1871), hvis sønn korpslege Axel Holst (1826–80) var far til professor, dr.med. Axel Holst (1860–1931) – som igjen var far til professor Peter M. Holst (1892–1961) – og til filologen Clara Holst (1868–1935). Til denne slekten hører også ingeniør Johan Collett Holst (1878–1953). Johan Collett Holst

Private User
5/23/2010 at 1:16 PM

Poul Christian Holst fra Jylland (død 1775)

En slekt som kan føres tilbake til Poul Christian Holst fra Jylland (død 1775), sogneprest i Røyken fra 1725. Han var far til sogneprest samme sted Christian Holst (1743–1824), som lever i folketradisjonen som «Gamle Eriks» overmann. Dennes sønn var statsråd Poul Christian Holst (1776–1863), som igjen var far til statsrådssekretær, kammerherre Christian Holst (1809–90).

(foreløpig ikke lagt inn på Geni?)

Private User
5/23/2010 at 1:19 PM

Christian Holst 1700-tallet
Christian Ellingsen Holst
En slekt som stammer fra kjøpmann i Drammen Christian Holst, som kan ha utledet sitt navn av fødestedet Holtsmark i Lier. Han var far til stortingsmennene høyesterettsassessor Poul Holst (1789–1840) og kjøpmann Elling Mathias Holst (1785–1852). Elling Mathias Holst

Sistnevnte var farfar til matematikeren Elling Bolt Holst (1849–1915).

Private User
5/23/2010 at 1:37 PM

Hans Pedersen Holst (1668-1715)

En slekt som føres tilbake til kgl. grynmåler ved Proviantgården i København Hans Pedersen Holst (1668–1715).

Hans sønn oberstløytnant Johan Hübner Holst (1702–78) var offiser i Norge, og ble far til generalmajor, kommandant i Fredrikstad Hans Gram Holst (1744–1815). Hans Gram von Holst

Dennes sønn Johan Hübner Holst (1774–1836) gikk i svensk tjeneste 1810, avanserte til generalmajor og ble 1817 adlet med navnet von Holst.
Unknown Profile og Johan Hübner von Holst, Generalmajor

Private User
5/23/2010 at 1:44 PM

Povel Madsen Holst (1679 - 1721) i Trøndelag
Povel Madsen Holst

Svært stor etterslekt, og mange Geni-brukere.

Private User
5/23/2010 at 2:26 PM

Slektsforum Holst-tråder:

Holst Rakkestad og Romerike 1700-tallet:
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=65055

Holst Brønnøy
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=35010

Holst Holmestrand ca 1700
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=11929

5/24/2010 at 8:16 AM

Hei. Jeg vet ingen ting om Holst, men jeg har vel lagt inn noen profiler ut fra en slektstavle som jeg fikk av en fjern slektning, men Holst er ikke min slekt.
Håper du finner ut.

Hilsen Anne Marit

5/25/2010 at 4:38 AM

Dette er trolig den beste siden angående etterkommer av Povel Madsen Holst og hustru Giertrud Madsdatter Hage: http://www.hognes.net/web/povel/index.htm

Hogne Holst som har laget siden er en direkte etterkommer.

5/25/2010 at 5:33 AM

Jeanne Birgitte Holst Har slekt i Danmark med røtter i Holst-familie. Hun her Jeanne Birgitte Holst er i ferd med å ta tak i noe her. Jeg skal tipse henne om denne diskusjonen.

Private User
5/25/2010 at 6:44 AM

@Remi: Er Hogne her på Geni? Kanskje vi skal kontakte ham og invitere ham til å delta, hans mailadresse står på siden ser jeg.

Det er også flere danske og svenske Holst-slekter, som jeg er usikker på hvordan passer inn.

Legg gjerne inn linker til flere profiler/linjer om dere kjenner til noen.

Private User
5/25/2010 at 7:44 AM

For folk som har testet DNA hos Family Tree DNA (eller har planer om å teste) fins denne prosjektgruppen:
http://www.familytreedna.com/public/Holst/default.aspx

Den er aktuell for menn som har Holst som farslinje (Y-DNA), eller menn og kvinner som har en Holst i anetreet og tar en Family Finder-test.

Ta gjerne kontakt med meg om dere lurer på noe i forhold til slik testing.

6/5/2010 at 6:17 AM

Jeg tror ikke Hogne er på Geni. Finner han i hvertfall ikke på søk.

2/13/2011 at 10:17 AM

Alexander Holst (1752–1831), nevnt i innlegg 3, var sorenskriver i Helgeland 1791-1830. Hans sønnesønn Alexander Holst (1825-1902) var sorenskriver i Nordre Helgeland 1859-1873. Han var sønn av Fredrik Moltke Holst (1795-1871). Se liste over embetsmenn i Helgeland etter eneveldet 1660 - http://www.geni.com/projects/Embetsmenn-i-Helgeland-etter-eneveldet...

Private User
2/13/2011 at 10:43 AM

Private User, jeg jobber en del med den linjen.
Jeg er Tipp Tipp Oldebarn av Sophie Amalie Holst som var datter av Peder Nicolai Møller Holst

Private User
2/13/2011 at 10:58 AM

Forøvrig er Christen Mortensen Møller Holst Stamfaren til slektsforeningen "Slægtsforeningen af 11. maj 1990" som utgav slektsbok som het "Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel"
http://www.slaegtsforeningen.dk/

Forøvrig er også Private User etterkommer av Peder Nicolai Møller Holst

Private User
2/15/2011 at 11:32 AM

Det er fuldstændig rigtigt og jeg er oven i købet med i slægtsforeningens bestyrelse. Ikke voldsomt aktiv dog :-(. Jeg bruger til gengæld min fritid på at lægge alle personer fra slægtsbogen ind i geni, et arbejde som jeg kaster mig over med længere mellemrum og som sker i adstadigt tempo fordi jeg forsøger at gøre mig umage med at finde så mange oplysninger som muligt om hver enkelt person. Dejligt at andre også har interesse i at arbejde med den store Holst-slægt. Geni drejer sig om at dele. Christen Mortensen Møller Holst er iøvrigt min tip-tip oldefar.

3/18/2011 at 3:49 PM

Johan Jørgen Holst kommer fra Holst slekten i Holmestrand. Kan disse ha noe relasjoner til for eksempel Johan Throne Holst?

Private User
3/18/2011 at 4:07 PM

Sandra, Johan Jørgen nedstammer fra denne linja, som går tilbake til Rasmus (se over):
Jørgen Laurentzius Christensen Holst

3/19/2011 at 10:24 AM

Hei alle sammen. Er det noen her som vet opphavet til Harder Holst som levde mellom 1625 og 1692 ? Han er min "8th great grandfather".

Det jeg har om han er følgende: "

Harder Holst, Foged i Ørkedal.46
I amtsregnskapet finner jeg ham som undertegner av fogderegnskapet fra Orkdal i årene 1668, 1669 og den 30. dec. 1670.86
Skifte etter ham viste skilderier, bøker, bygård verd 800 riksdaler, sjøbrygger verd 410 riksdaler, løkke i Dronningens gate. Netto var 3068 riksdaler og uvisse 5915 riksdaler. Harder er også oppført i odelsskattelistene med store eiendommer i Gauldal og Orkdal, trolig en arv fra hans kones far.86
Det ble betalt for hans begravelse den 19. juli 1677 og skifte ble holdt etter ham den 20. mai 1692. Han var gift med Maren Mortensdatter Lerche, enke etter rådmann Boye Pettersen. Barn: Harder, Margrete, Marie og Ane.86
Skifte 20 mai 1692, Trondhjem.83.
Harder Holst
Død før 20 mai 1692."

Kan han være av de slektene som diskuteres her ? Jeg har tidligere benektet at jeg har navnet Holst på treet, men nå er dette godt dokumentert . Mvh Anne M Grønvik

Private User
3/21/2011 at 4:31 AM

Jeg kjenner ikke til kobling mellom Harder Holst og andre Holst-slekter - er det andre som vet mer?

Det er som nevnt mange forskjellige Holst-slekter i Norden, og det er uklart om disse er i slekt med hverandre. Navnet ble brukt av flere personer som kom fra Holstein og til andre steder i Skandinavia.

HOLST DNA-prosjektet har som mål å få menn i agnatisk Holst-linje til å teste Y-DNA (direkte farslinje) siden dette vil klargjøre et slektsskap.

Flere testere trengs!
-------------------
The Holst Project - Goals
Our Project goals:
* to trace and compare the different families that use the surname Holst, to see if some of these are connected
* to recruit as many men with Holst paternal lineages as possible to test
* to compare the Scandinavian Holst families to other Holstein lineages from current Germany
----------------
Om andre med Holst-avstamning har tatt Family Finder-test, er de også velkomne i prosjektet - selv om sammensatte linjer er vanskeligere å sortere og finne ut av.
http://www.familytreedna.com/public/Holst/default.aspx?section=yres...

4/25/2011 at 1:22 PM

Hei igjen! I påskeferien var jeg på tur med "Aktive fredsreiser". Da vi stoppet innom kvinneleieren Ravensbrück, og jeg leste listen over norkse kvinner som hadde måtte leve der fant jeg en Holst.
Maria Holst fra Tønsberg. Jeg vet ikke noe om hun er fra Tønsberg eller et annet sted, men det stod på listen at det var der hun var arrestert.
Det hadde vært interessant å lese litt mer om henne. Er det noen som vet om en profil her på Geni om henne?

Private User
5/4/2011 at 3:27 AM

Sandra: det kan være svært interessant å finne ut mer om Maria Holst - har du fødselsår/dato for henne?

Se også prosjektet Slektene Holst:
http://www.geni.com/projects/Slektene-Holst

5/5/2011 at 9:39 AM

Jeg har ingen flere opplysninger annet enn det som stod på den listen i Ravensbrück, dessverre. det var bare navn, fangenummer og arrestasjons by (Tønsberg).

Private User
8/16/2011 at 1:14 PM

För att komma vidare, finns det en hel del i adelskalendern i Sverige för oss ättlingar.

Private User
8/21/2011 at 5:05 AM

Marcus; flott om du legger inn den linjen her. Om du kommer så langt bakover at vi får Public profile og kanskje link til linje som er her allerede er det flott!

4/16/2017 at 12:45 PM

Jeg har funnet Holst-slekt i gamle nedtegnelser etter min oldefar. Der ramses opp: Jørgen Hanssøn Holst (f.ca.1590 i Bergen) g.m. Gudrun Torsteinsdatter.
Sønn Gjert Jørgensen Holst (1620-1693) Sandvigen Brønnøy. g.m.NN
Deres to barn:
1. Maren Gjertsdatter Holst (ca.1651 - 1710) g.m. Ole Erikssøn Eide.
2. Kjersten Gjertsdatter Holst (1653 - 1735) g.m. Niels Jonssøn Vevelstad, Tjøtta (f.1655 Blømsøy - d.1700 Tjøtta). Kjersten var gift 3 ganger. Niels og Sara hadde 6 barn. Datteren Sara Nielsdatter Holst (1690 - 1757) ble g.m. Henrik Paulsen Bugge på Tilrem i Brønnøy. (1650 - 1733). Dette er min slekt.

Showing all 29 posts

Create a free account or login to participate in this discussion