Jaan ja Hindrek Moro / Muru / Murro

Started by Private User on Thursday, June 3, 2010

Participants:

  • Private User
    Geni member
  • Private User
    Geni member
Showing all 8 posts
Private User
6/3/2010 at 5:24 AM

Ajame jälgi Jaan Muru / Moro / Murro ja tema venna Hindrek (või Henrik või Henri) Muru / Moro / Murro kohta, kes emigreerusid 1905 aasta paiku ilmselt Eestist (rände dokumendis kirjas „Russia“) Kanadasse Alberta provintsi Eestlaste kogukonna asupaika Medicine Valley’sse.

Jaan Moro on sündinud ca 1874 paiku (olles 1906 aasta rahvaloendusel 32 aastane). Jaan sai elukohaks maad Alberta provintsilt 1906 aastal. Jaani esimene abikaasa oli Emma (sündinud ca 1885; olles rahvaloendusel 21 aastane). Ilmselt emigreerusid Jaan ja Emma Kanadasse väikese lapsega, sest 1906 loenduse ajal on kirja pandud ka väike laps. Jaan lahutas ilmselt oma esimesest abikaasast 1906-1923 aasta vahemikus ja abiellus Katti Moro (sünd Mõttus)’ega.

Hindrek Moro on sündinud ca 1882 paiku (olles 1921 aasta rahvaloendusel 39 aastane). Hindrek sai elukohaks maad Alberta provintsilt 1912 aastal. Hindrek oli abielus Anna Moro’ga ja neil oli peres 5 last (3 poega ja 2 tütart), kuid laste nimesid ei ole mainitud.

Vennad lahkusid 1. märtsil 1923. aastal koos teiste eestlastega Medicine Valley’st Kanadast ja Ameerikast läbi New York’i Venemaale põllumajanduslikku kommuuni rajama ("History of Medicine Valley Estonian Settlement" by Voldemar Matiisen). Jaan lahkus üksi, jättes oma teise naise Katti Moro (sünd Mõttus) maha Kanadasse Eckville’i. Hindrek lahkus Venemaale koos abikaasa Anna, 3 poja ja 2 tütrega. Kaasa võeti suur summa raha, masinaid ja traktor.

Rostovis Doni ääres Kubanskaja rajoonis loodud kommuun kandis esmalt nime „Koit“ ja seejärel „Krasnaja Zarjaa“. Osad inimesed läksid mõne aasta pärast Venemaalt tagasi Kanadasse, kuid Jaan ja Hindreku nimed tagasisaabunute nimekirjas ei esine.

Raamatus Uut elu ehitamas. Eesti vähemusrahvus NSV Liidus (Maamägi 1980) on kirjeldatud kommuuni rajamist ja elu-olu ning arenguid. Samas on toodud ära ka üks foto 1930. aastast kommuuni „Koit“ liikmetest, kus istuvad vasakult Hindrek Muro, N.Kornienko, J.Mihkelson (kauaaegne esimees), Anna Muro, J.Rauk ja P.Koot; seisavad J.Sulg, A.Kurvits, J.Schoberg, M.Laas ja Jaan Muro. Fotolt saab ka välimustest järeldada, et Jaan ja Hindrek olid vennad.

Kuni hilja ajani pidasin Hindrek ja Jaan Morot oma vanavanaonudeks, sest Hindreku nimeline vanavanaonu tõepoolest sündis 1881 Sõmerpalu mõisa aladel Urvaste kihelkonnast Võrumaalt Hindrik ja Liiso Murro peres. Kaks teist vanavanaonu, John (Juhan) ja Karl Murro tõepoolest rändasid 1904/1905 koos abikaasade ja lastega Sõmerpalust Eckvill'i Kandasse. Samuti on perekonnaloo varasemad käsitlused Jaani ja Hindrekut pidanud John’i ja Karli vendadeks. Kuid Jaani kohta ei ole suutnud Urvaste kihelkonna meetrikaraamatutest, hingerevisjonidest ega personaalraamatutest leida ühtegi märget. Samuti ei ole märkeid Hindreku väljarändamise kohta, vastupidiselt John’i ja Karli kohta käivatele märgetele Urvaste personaalraamatus.

Kui see lugu kirjeldab tuttavaid nimesid või teadaolevaid inimesi, siis palun andke märku. Soovi korral saame e-posti teel saata ka selle raamatust pärit foto.

Susan Kenzle ja Toomas Muru

Private User
6/3/2010 at 12:16 PM

http://www.history.ee/ono/ andmetel on Murro / Muru nime pandud Eestis 33 eri kohas. 1905. aasta paiku oli ligi 200 000 eestlast Venemaalt ja mujalt endale eluruumi otsimas, seega otsi nagu nõela heinakuhjast.

Küll olen ma lugenud, et Ameerikasse rändas eestlasi ka juba Venemaa aladelt, näiteks Krimmist. Võiks ka oletada, et 1905. aastal põgenenu / lahkunu võis olla segatud streikidesse, ehk pidi elama mõnes suuremas linnas. See võiks seletada ka hilisemat hoiakut SSSR-i suhtes, mida traktoriga kommuuni looma minek kahtlematult näitab. Soome ajalugu teab samasuguseid ameerikasoomlasi Venemaal, lõpp oli neil paraku üsna kurb.

Ma oletan, et selle saidi olete juba üles leidnud
http://www.eesti.ca/ajalugu/et/ek.html

Kus Venemaal jälgi ajada: (tuleks vaid sealsesse otsingusse kirillitsas nimi sisse trükkida, kuid paraku ei vii alati sihile)
http://baza.vgd.ru/1/22383/
http://lists.memo.ru/
http://visz.nlr.ru/search/lists/t7_11/236_5.html
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.memo.ru/
http://www.pobediteli.ru/

Kahjuks ei tea praegu rohkem aidata

Private User
6/3/2010 at 9:12 PM

Jah, see Kanada eestlaste ajalugu kirjutab vendadest Murudest eesti keeles nii:

""Uue Ilma" kommunistlik kihutust;; hakkas eriti vilja kandma pärast seda, kui võimu haaranud Nõukogude Venemaa asus endisi väljarändajaid ja pagulasi tagasi kodumaale kutsuma. Sõja ajal oli "Uue lima" Kanadasse toomine keelatud ja mõned lugejad said isegi karistuse osaliseks, ent pärast sõda hakkasid New Yorgi eesti pahempoolsed organiseerima ümberasumist esimesse eesti põllutöökommuuni "Koit" Venesse, Kubanimaale. Medicine'i orus oli ümberasumismõtte algataja ja ägedaim kihutustöö tegija Hendrik Kingsep. Ümberasumine toimus omal kulul ja minejad olid väga lootusrikkad oma tuleviku suhtes kommuunis Venemaal. Lisaks sissemaksule, mis oli 514 dollarit, ja piletile, 226 doll., tuli kaasa võtta võimalikult palju raha New Yorgist masinate ja traktorite ostuks. Lahkumisel oli küllalt traagikat, sest Henri Muru ja Peeter Koot läksid kumbki perekonnaga, kokku 8 lapsega, kuna vend Jaan Muru läks üksinda, jättes naise Eckville'i. Nad ei tulnud tagasi kas või juba tagasisõidu kalliduse tõttu. Paul Mõttus ja Henri Kinna olid poissmehed, kui nad kahe aasta pärast pöördusid tagasi Kanadasse, said nad sõidupileti siitpoolt. Samuti ka August Posti, kes läks üksinda, jättes naise viie lapsega talu pidama. Suurem ühine ärasõit toimus 1. märtsil 1923 New Yorgist, H. Kinna ja A. Posti järgnesid teistele varasügisel. Esimene tagasitulija aasta pärast oligi August Posti, kellele ta vanim poeg Hugo juba jaanuaris saatis õde Anna rahatagavara 151 dollari eest tagasisõidupileti Moskvast Eckville'i, lisades omapoolse garantii. A. Posti'l tuli kuus kuud oodata Moskvas, enne kui ta sai välja sõita, jättes enese taha purunenud unistuse nimega, "Koit", mis peagi ümber ristiti venekeelseks "Krasnaja Zarjaa" (Punane Koit). Suurte kulutuste tõttu polnud imestada, et ärakadunud ja tagasitulnud isa polnud keegi tervitamas ja talt kodus küsiti öela muigega: "Noh, kuidas meeldis?"Kolhoositamise episood oli vaid üheks lüliks asunduse ajaloos [18]. Asundus ise elas edasi ja uued tulijad asendasid lahkunuid. "

Lõigus olev viide on aga sellele allikale: 18. New Yorgi eesti tööliste meelsuse ja Vene propaganda paikapidav kirjeldus leidub ühe hilisema tagasimineja raamatus, vt. E. Õun, Võibolla järgmisel ööl ... Stokh., EMP, 1956.

Private User
6/4/2010 at 1:35 AM

Selles Kanada eestlaste ajaloo ülevaates on kirjas ka järgmine info tabeli kujul (materjali II osa esimese poole lõpuosas): Medicine’i oru eestlased maaomanikud 1902-1965.
Sealt saab välja lugeda, et … Jaan ja Henry, kes tulid Võrumaalt Medicine’i orgu 1905 ja lahkusid Venemaale 1923 (Jaan üksi ja Henry koos 6 pereliikmega), ja et Jaan ja Henry olid Karli? pojad. Jaan ja Henry ongi paigutatud ühte peresse koos Karl (saabus 1903) ja Juhan (John) Muruga (saabus 1905; http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1270.1.874:59?202,604,1828,1...).

Samas Urvaste kihelkonna Sõmerpalu 1906 aasta personaalraamatus on kirjas Karl Murro ja Marie Moro (Täht) 3 Eestis sündinud last (http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1270.1.874:59?2088,862,1121,...), kelle seas Jaani ja Henry’t pole. Kui aga Jaan ja Henry rändasid Võrumaalt välja 1905, pidid nad olema sündinud Eestis. Seda saab järeldada ka eelnevalt kirjutatust, ehk aastatest, millal Jaan ja Henry endale Alberta provintsilt maad said, 1906 ja 1912, seetõttu on nad ka maaomanikena loetletud eelnimetatud tabelis.

Aga samas Kanada Eestlaste ajaloomaterjali tabelis on ka teine Karl Muru pere, kes on samuti Võrumaalt saabunud 1903. koos Paul Langer’iga (saabunud 1904). Ehk on tabelisse sattunud viga Jaan’i ja Henry märkimisel õige Karl’i poegadeks?

Private User
6/4/2010 at 1:38 AM

Täpsustus Personaalraamat on Sõmerpalu, Järvere, Mustja, Lilli ja Peetrimõisa kohta aastatel 1855-1906.

Private User
6/7/2010 at 10:27 PM

Leidsime Kanada Alberta 1911 aasta rahvaloenduse andmetest kirje, mis annab Jaani sünniajaks veebruar 1878. See viitab asjaolule, et Jaan võib olla sama isik, kes Eestis sündis Kristjani'na ja peale emigreerumist mugandas ta oma nime Jaaniks. Kristjan Murro oli Eestis veel 1903, olles oma venna kolmanda poja ristiisaks.

Private User
6/8/2010 at 3:10 AM

Kristjan võib küll Jaaniks moonduda, ja vigu hakkab tulema seda enam mida kaugemale algallikatest jõutakse.

küsija suu peale ei lööda, ehk äkki tasuks otse Alberta arhiivi poole pöörduda
https://hermis.alberta.ca/paa/

Private User
6/8/2010 at 3:36 AM

Sai juba tehtud järelpärimine sel laupäeval. Hetkel vastust pole.

Showing all 8 posts

Create a free account or login to participate in this discussion