Woon- en zorgcentrum Saint-Felix - Herne / Edingen

Started by Private User on Thursday, June 3, 2010

Participants:

  • Private User
    Geni member

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
Private User
6/3/2010 at 5:07 AM

In het kader van Open Monumentendag Vlaanderen, dit jaar in het teken van de zorgverstrekking, organiseerde het gemeentebestuur in nauwe samenwerking met de directie van het woon- en zorgcentrum Sint-Felix in de oude pastorij een tentoonstelling rond de zorggeschiedenis in de gemeente. Gelijktijdig liep in het nabijgelegen tehuis het jaarlijks tuinfeest.
Het waren Felix Choppinet, notaris en tijdelijk burgemeester van Edingen, en zijn echtgenote die in 1876 aan de basis lagen van de oprichting van een hospice of godshuis in de Lindestraat. Alhoewel in eerste instantie een weeshuis, sloeg Sint-Felix vrij vlug de weg in van een tehuis voor ouderlingen. Het instituut mocht in 1997 overigens zijn intrek nemen in een nieuwbouw waarbij nu ook service-flats voorzien waren. Sinds kort is het rusthuis overigens uitgebreid met een centrum voor kortverblijf.

De tentoonstelling Van Choppinet tot Sint-Felix hernam dan ook alle facetten van de geschiedenis van de zorg in Herne. Naast een fototentoonstelling en een beeldvoorstelling was er ook ruimte gemaakt voor een kennismaking met een ziekenkamer van rond de voorlaatste eeuwwisseling. Er werd tevens stilgestaan bij de acht eeuwelingen die Sint-Felix in de loop der tijden reeds heeft mogen noteren. Jammer genoeg overleed de laatste eeuwelinge, de 101-jarige Bertha Stalpaert enkele dagen voor de tentoonstelling.

De Congregatie Zwartzusters Augustinessen in Halle blijft de inrichtende macht in het rusthuis uitoefenen. Sinds de ingebruikname van de nieuwbouw is Wouter Van Audenaerde er Algemeen Directeur.

Private User
6/3/2010 at 5:09 AM
Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion