Feil kobling

Started by <private> Hunskaar on Thursday, June 3, 2010

Participants:

  • <private> Hunskaar
    Geni member

Profiles Mentioned:

<private> Hunskaar
6/3/2010 at 8:13 AM

Jakob Reiersen kan ikke - om han i det hele tatt har eksistert - ha vært far til Ola (Ole, Oluf) Kjærås. Ola Kjærås hadde initialene OA.

Create a free account or login to participate in this discussion