زنان کمر باريک

Started by Mohammad Mehdi Farahani on Sunday, June 6, 2010

Participants:

Showing all 2 posts
6/6/2010 at 8:44 PM

يک تحقيق جديد در آمريکا که روي 10هزار زن انجام شده حاکي از آن است که زناني با کمرهاي باريک و باسن‌هاي بزرگ دارند

باهوش‌تر هستند.همچنین اين تحقيق مشخص مي‌کند زنان کمرباريک داراي هوش بيشتري نسبت زناني با اندام گرد يا صاف هستند. زنان کمرباريک همچنين احتمالاً فرزندان باهوش‌تري هم خواهند داشت، احتمالاً به اين دليل که اسيد‌هاي چرب امگا? در باسن اين زنان بيشتر از زنان لاغر يا آن‌هايي که چربي دور شکم و کمر دارند ذخيره مي‌شود. اين تحقيق که در مجله‌ي “تکامل و رفتار انسان” (Evolution and Human Behavior) همين هفته منتشر شده اين باور رايج را که مردان در شرايط مشابه کمر ِ باريک را به باسن کوچک ترجيح مي‌دهند توضيح داده و همچنين اين کليشه‌ي قديمي که زنان جذاب باهوش نيستند را زير سوال مي‌برد.

Private User
6/7/2010 at 8:45 PM

كمر باريك من بيا به نزديك من!!!!

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion