Föräldrarna dog 1565

Started by Maria Theresia Lagerman on Thursday, June 10, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 5 posts
6/10/2010 at 2:43 AM

Anges vara född 6 år efter att föräldrarna dött?

Private User
6/10/2010 at 6:04 AM

Leser du her:
http://www.bossebus.eu/Html/010/03/636.htm

Så står det at han var fogd allerede i 1571, så han er nok født noen år før.
Jeg tror det skal stå "Før 1571", men Geni har ikke den funksjonen.

6/10/2010 at 1:40 PM

Såg med anledning av din länk också att här fanns uppgift att han var gift 1548 så jag skrev hans födelse som cirka 20 år före det datumet. Åsså la jag in en länk till den där sidan under "information".

Private User
6/10/2010 at 1:55 PM

Fint. Da var vel den saken ute av verden?

6/10/2010 at 2:00 PM

Ja. Tack för hjälpen!

Showing all 5 posts

Create a free account or login to participate in this discussion