Namn byte

Started by Private User on Saturday, June 12, 2010

Participants:

  • Private User
    Geni Pro

Profiles Mentioned:

Private User
6/12/2010 at 12:55 PM

Denna person byter namn under sin levnad. Se http://www.geni.com/discussions/6000000003915388933
---
ror att jag har hittat anfadern till Ljunggren. Johan Gustaf Ljunggren föds 1838 under namnet Jonas Gustafsson. I början av år 1861 införs han i listorna som Ljunggren Jonas Gustafsson (gesäll) och i maj gifter han sig under namnet Jonas Gustafsson Ljunggren, varefter han flyttar ihop med sin fru. Då bokförs han under namnet Ljunggren Johan Gustafsson (smedgesäll). Flytta 1864 till Vissefjärda som Johan Gustafsson Ljunggren. Flyttar till Rödeby och senare till Frillestad (Fridlevstad) där han skrivs in utan 'son' på namnet dvs Johan Gustaf Ljunggren som han har kvar tills han dör.
Det betyder att man kan nu söka framåt från honom så hittar man alla Ljunggren som lever idag och är släkt med varandra.

Create a free account or login to participate in this discussion