אנשי נבו"

Started by Zahava Shmuely on Wednesday, June 23, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

6/23/2010 at 5:32 PM

דמותו של מנחם שמואלי - ממש"י ז"ל מועלית גם בספרו של העתונאי והסופר שמעון קושניר
"אנשי נבו"

Create a free account or login to participate in this discussion