@Anna Guttormsdatter

Started by Kjell Odding on Monday, June 28, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 6 posts
6/28/2010 at 4:22 PM

Denne dama var født på 1600-tallet og da hadde man ikke etternavn i Norge. Både Hemmingsen og Ingebrigtsen er mannlige patronymer som ble vanlige å bruke som etternavn først etter innføringen av etternavn som kom med endringen i navneloven av 1923.

Anna har derfor fått patronymet Guttormsdatter innsatt både på etternavn og pikenavn.

Kjell 29.06.2010

6/28/2010 at 11:07 PM

Jeg har for min del prøvd å skille personer fra hverandre med å bruke gårdsnavnet hvor de bodde når de døde som etternavn, slik mange bygdebøker antyder, og gårdsnavnet der de var født, evt også navnet på gårder de har bodd på i mellomtiden, som pikenavn. Så i mine innføringer ville Anna blitt til Anna Guttormsdtr. Torset (Godvik).

6/29/2010 at 3:10 AM

Jeg har lagt inn Fornavn, patronymet (Guttormsdatter) og gårdsnavnet der de er født som pikenavn. Da vil det her stå Anna Guttormsdatter (Godvika). De synes jeg fungerer bra. Hos menn har jeg rett og slett satt display name til Fornavn, patronym, gårdsnavn slik at en bror av Anne vil vise "Jon Guttormsen Godvika"

6/29/2010 at 6:29 AM

Interessant, og dette viser bare at vi gjør ting forskjellig. Anna Guttormsdatter vil trolig være det "korrekte" i henhold til navneregler etc men jeg har veldig stor forståelse for dette med å få frem hvilken gård folk er født på. Dette var for øvrig også tenkningen bak navneloven av 1923 hvor anbefalingene var enten å bruke som etternavn det patronymet mannen i familien hadde eller velge gårdsnavnet eller en kombinasjon av disse. De som ikke gjorde noe valg ble automatisk tildelt mannens patronym.

Ulempen med å velge seg visningsløsninger som avviker for mye fra en felles standard er selvfølgelig at andre kan ha vanskelig for å finne profilen samt at det kan bli mange avvikende behov ved "merging". Særlig er det ugunstig hvis man begynner å legge inn årstall og adresser i navnerubrikkene.
Anna Guttormsdatter (Godvika) er imidlertid veldig god løsning og søker man på Anna Guttormsdatter så kommer riktig person opp - flott.

7/3/2010 at 7:37 AM

En liten merknad. Det værste som jeg ser blir gjort er ikke å bruke
patronymet , men bare ett "tilfeldig" gårdsnavn enten der fødsel trolig skjedde,
eller et sted en var bosatt (av mange) eller død. For andre blir det da håpløst
å finne vedkommende. Så bruk iallefall patronymet i en eller annen form.
som datter, dtr, sen, son mv. Det er flere av anene mine som nå er
"forsvunnet" fordi noen bare bruker et tilfeldig gårdsnavn

9/16/2013 at 1:21 PM

En gammel diskusjon, men jeg tillater meg et lite hjertesukk. Jeg forstår synspunktene til debattantene her - men jeg skulle gjerne se at man her på Geni var konsekvente i bruken av "datter" fremfor "dtr."... Ellers ser at jeg enkelte brukere skriver det utroligste i navnefeltene, men det er allerede heftig diskutert i andre tråder ;-)

Showing all 6 posts

Create a free account or login to participate in this discussion