@Anna Olofsdotter

Started by Reidulv Halsnes on Thursday, July 1, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 3 posts
7/1/2010 at 2:25 AM

Jeg har prøvd å finne dokumentasjion på at Anna Olofsdotter (ca. 1515-1566) er datter av Olof Jonsson Blix som angitt i hennes profil, uten å lykkes. Noen som har informasjon?

7/1/2010 at 1:02 PM

Desverre.

Showing all 3 posts

Create a free account or login to participate in this discussion