@Petter Andreas Olsen - et stykke ut i Benkestokslekta

Started by Kjell Odding on Thursday, July 1, 2010

Participants:

Showing all 12 posts
7/1/2010 at 3:05 PM

Jeg har fått tilgang på en redigert utgave av "Slægten Benkestok" utgitt i Christiania i 1904. I følge boka er ikke denne Petter Andreas Olsen sønn av Ole Arntsen Norum og hustru Anna Marie Greve. Han er dessuten satt opp med etternavnet Olsen og ikke Norum slik som brødrene.
Kan det tenkes at kroppen er feilplassert?

7/1/2010 at 3:58 PM

Ser i ettertid at kroppen er født 2 år etter at moren giftet seg på nytt. Petter Andreas Olsen står altså oppført med feil far og en mor som var 53 år da han ble født.

Private User
7/2/2010 at 1:38 AM

Wilhelmine Brandt boka er ikke helt til å stole på, men det ser ut som det nok er feil.

Ser Nermo opererer med ett annet fornavn på Annas andre ektemann.
http://www.nermo.org/slekt/d0004/g0000097.html#I19700

Her finner du sannsynligvis den Petter's posisjon i treet:

http://www.cybertech.no/skogly/family.php?famid=F0876

Private User
7/2/2010 at 2:23 AM

Set ser ut som Bernsen har flere opplysninger om Anna og vær oppmerksom på at begge har ett annet patronym på faren, - samt info om hans foreldre.

http://vestraat.net/iea-o/p219.htm#i9287

Det er forskjell på hvor Anna døde.

7/2/2010 at 12:31 PM

Tror nok at vi kan konkludere med at Petter Andreas Olsen ikke er sønn av Ole Arntsen Norum men at han egentlig har andre foreldre jfr dette http://www.cybertech.no/skogly/individual.php?pid=I2510&ged=sko...
Petter Andreas Olsen bør vel kunne finnes i en kirkebok eller noe slikt - får ta det som en utfordring.

Private User
7/2/2010 at 2:09 PM

Siden dåpsdag og sted står i den kilden kan vi nok gå ut fra at det er basert på en kirkebok, iallefall har du info nok til å sjekke.

Går ut fra at du retter opp dette selv?

7/2/2010 at 4:31 PM

Jeg følger opp dette og kvitterer her med hva som blir resultatet.

7/2/2010 at 5:29 PM

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071025630279.jpg. Dette ble vanskeligere enn jeg trodde og trenger hjelp til tolking. For det første - Petter Andreas finnes nederst til venstre. Jeg mener at det starter med "Døbt, Uægte"
Fadderne er: 1 - Lorentz Meløe, 2 - Lars Olsen Ibid, 3 - ? Ibid, 4 - Johanna Ibid, 5 - Berith Joense Ibid. (Dvs at alle er fra Meløy)
På nederste linjen mener jeg det kan stå "foreldre, Ole Norum, Karen Pedersdatter, Meløen".

Hvis det jeg fikk ut av siste linjen er riktig fortolket så er nok Bengt Skoglys opptegninger herved dokumentert.

7/3/2010 at 2:59 PM

Det ligger ca 40 Ole Norum inne i Geni.com og flere av disse kan være den riktige faren til Petter Andreas. Private User har påtatt seg å se nærmere på dette når ferietiden er over.

Hilsen Kjell

7/5/2010 at 2:33 PM

Egentlig så er ikke denne profilen viktig i det hele. Jeg stemmer mer for bare å slette hele profilen. Ke dåkker trur?

Private User
7/5/2010 at 2:48 PM

Han er nok i nær slekt til der han er koblet og det burde vel være enkelt å få koblet ham riktig med infoen fra kilden ovenfor. Dessuten burde de andre feila rettes også.

7/5/2010 at 3:10 PM

Andre feil. Da tenker du på moren sin andre mann?

Showing all 12 posts

Create a free account or login to participate in this discussion