account deleted

Started by Liss Hege Witzøe on Monday, September 6, 2010

Participants:

Showing all 14 posts
9/6/2010 at 4:31 PM

Almost all the profiles I'll merge is marked with account deleted ... does anyone know why? I'll just let them be or should I merge them?

9/6/2010 at 4:36 PM

May be you're not allowed to edit them. I've experienced the same. Only solution is to have the manager accept you as collaborator/friend or actually do the job for you.
If the profiles you're trying to merge are not public you won't be able to merge the anyway. Then it must be done by the manager.

9/6/2010 at 4:46 PM

takk men hvorfor skal jeg merge dem om jeg ikke har adgang på dem? Nesten alle merge er merket med account deleted, Jeg skal flette over 200000.

9/6/2010 at 4:47 PM

thanks but why should I merge them if I do not have access to them? Almost all merge is marked with account deleted, I'll merge the 200000.

9/6/2010 at 5:02 PM

Beklager - der kan jeg ikke hjelpe. Forelsår at du ber om hjelp fra Geni. Hvis du gir forespørselen høyeste prioritet så pleier de å være raske med å svare. Du bør i såfall sende dem noen linker til profiler du har forsøkt å merge.
Lykke til!

9/6/2010 at 5:13 PM

Tror svaret ditt ligger i denne diskusjonen.

I think your answer is in this discussion.

http://www.geni.com/discussions/6000000009804811550

9/7/2010 at 5:04 AM

Jeg ser at svært mange av de mergene som er merket med account deleted er svært gamle, i alle fall startet for ca ett år siden. Det kan tenkes at de som har startet mergene har slettet seg fra geni.com og derfor fremkommer det slik. En del merger er jo markert med navn i stedet for account deleted og det er folk som er brukere av geni.com i dag.

Jeg ser videre at profilene som ønskes slått sammen kan være sammenslått av andre og det fremkommer jo også på en linje øverst på de aktuelle mergene. Trykk gjerne linken der for i del tilfeller er tidligere sammenslåinger som må fullføres og det fremkommer da og så kan du fullføre dem.

Men 200 000 merger? Det høres veldig mye ut - se i merge-sentret ditt om det er krysset av for at du også får med dine samarbeidspartnere i det tallet. I så fall kan det tenkes at du har masse merger som du ikke får fullført fordi du ikke har tilgang til alt. Ta i så fall bort avkryssingen og kom ned på et håndterbart antall :-)

Lykke til

Private User
9/7/2010 at 9:52 AM

@Liss: det er ikke slik at du SKAL merge alle disse. Faktisk er det en fordel om brukerne lar mange av disse være, i de gamle linjene der det for øyeblikket foregår oppryddingsarbeid av Genis Curators - jeg er en av dem.

Se disse diskusjonstrådene:

http://www.geni.com/discussions/6000000009835758162
http://www.geni.com/discussions/6000000009792416945

9/7/2010 at 5:14 PM

Hm, hele diskusjonen ligger bak linken som Remi la ut. Da kan vi konkludere med at så lenge det står "account deleted" i "oppdatert av-kolonnen" så ligger vi unna.

Nå ser jeg at plutselig at det har kommet inn navn i kolonnen i stedet for "account deleted" - dette blir spennende :-)

Private User
9/7/2010 at 10:32 PM

Sammenkoblingene gjort av "account deleted" må uansett utføres eller kanselleres for å bli kvitt dem, så hvis du har tid og vet hvordan utføre eller kansellere dem så kan du det.

Konklusjonen om "account deleted" er att dette er ett resultat av en større opprydding i databasen som har vært kjørt den siste uken der hvem som utførte forespørselen eller sammenkoblingen er blitt glemt og også tidstemplet feil i Merge Center.

9/8/2010 at 2:15 AM

jeg har sjekket den linken på toppen og i en del tilfeller har jeg bekreftet ytterligere sammenslåing. Nå er jeg i den situasjon at alle de 208 gjenstående mergene har betegnelsen at "jeg og evt flere andre er enige i at dette er profiler for samme personer". Skal jeg da bare kansellere dem for å bli kvitt dem? - det fremkommer jo at en eller begge profilene, i alle tilfellene, er brukt i andre merger.

Private User
9/8/2010 at 5:51 AM

Du kansellerer ikke en merge som er riktig.

9/8/2010 at 6:58 AM

Neida - selvfølgelig ikke - holder på å smøre meg med tålmodighet nå. Jeg hadde i utgangspunktet den tro at denne mergen ikke var gjennomførbar fordi en av profilene ikke lenger er slik den vises her etter tidligere merging. Slik er det nok ikke og min liste som nå er på 206 uavklarte merger, må vel bare få modne seg den.

Ha en fin dag

Private User
9/8/2010 at 8:55 AM

Det slåes sammen profiler som bare f.

Sist uke hele 112,083 profiler, - dobbelt så mange som en måned tidligere. Tallet for meg selv inkludert samarbeidspartnere viser en reduksjon på hele 4000 bare siden i går, så det er nok lys i enden av tunnelen.

Showing all 14 posts

Create a free account or login to participate in this discussion