Sunnmørsprosjektet - Project for older lines in Sunnmøre, Norway

Started by Private User on Wednesday, October 13, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 18 posts
Private User
10/13/2010 at 1:00 PM

Denne diskusjonstråden er for dem som er interesserte i Sunnmørsprosjektet.
http://www.geni.com/projects/Sunnm%25C3%25B8rsprosjektet

Prosjektet tar sikte på å få oversikt over befolkningen på Sunnmøre fra de tidligste kilder og fram til ca 1700. Fra de eldste kildene i middelalderen fins noen få linjer til befolkningen på 15-1600-tallet. Disse skal vi forsøke kartlegge og kvalitetssikre med grunnlag i det som eksisterer av dokumentasjon. Linjer vi må se nærmere på er Follestadætta, Synnesætta, Bjørkedalættene, Vereide-Stadheim og flere.

I denne diskusjonstråden kan vi diskutere omfang, endringer, problemer, utfordringer, og legge ut etterlysninger og spørsmål - og hjelpe hverandre.

Om du er interessert i temaet, klikk på "følg" opp til høyre på denne siden.
---------------
ENGLISH:
This Discussion is for the Sunnmøre Project (link to project page above), and the main language here will be Norwegian. However you can also post questions, suggestions etc in English, as we are several who can translate and help.

If this topic is of no interest to you, click "unfollow" on top of the page, or "follow" to receive updates.

Private User
10/13/2010 at 1:16 PM

Noe som har vært nevnt som delprosjekt/emne er Stordal (før 1801) - hvor det ikke fins bygdebokinformasjon å gå via. Her kan vi kanskje hjelpe hverandre?

Jeg har lagt inn profiler til de jeg kjenner til som "Prosjektprofiler" - stort sett de eldste i hver linje. Send meg lenker til flere, så kan jeg legge inn flere profiler på prosjektsiden (lenke over).

10/13/2010 at 1:55 PM

Det finnes bygdebøker for Stordal fra 1980-tallet, går ikke de lenger tilbake i tid enn 1801-tellingen?

Private User
10/13/2010 at 3:05 PM

Stordalssoga:
Jostein Sande. 1989. Farne Tider: Bygdesoga fram til 1920. Stordalssoga band I
Liv Randi Bjørlykke. 2002. Gard og ætt 1801-1920. Stordalssoga band II

Bind II, ættesoga, er kun basert på folketellingene og kirkebøker - og inkluderer bare de som er nevnt i 1801-tellingen. Så de var ikke så ambisiøse, men å lage gode bygdebøker er dyrt ...

Det er i alle fall stort behov for at noen tar tak i alle andre kilder fra før 1801, og at vi får litt lettere tilgjengelig informasjon ut til alle interesserte slektsgranskere. Kanskje trengs flere frivillige til å transkribere og få publisert på Digitalarkviet/digitalpensjonatet. En del fins her: http://www.soga.no/kjelder/index.htm

10/13/2010 at 3:55 PM

Da forstår jeg hvorfor Stordal bare har 9 innlegg på DIS sitt Slektsforum, i tillegg til at jeg vet at Stordal har kirkehendelser både Ørskog, Stranda og Norddal i tillegg til Stordal.

Private User
10/16/2010 at 2:02 AM

Jeg har et eksemplar av Olav Ødegårds bok, utgitt i 1959, som omhandler ættene Giske, Synes, Landre, Hvit, Kane, Nesje og Aspa, som alle på en eller annen måte er flettet i hverandre. Som f.eks.:
Bård Jonsson, sønn av Jon Bårdsson og Gudrun Torsteinsdtr, var nevnt først av Jons sønner og da eldst av 6 sønner. Bård Jonsonvar lagrettemann 18 juni 1516 på Molnes (D.N. II nr. 1054) og 3 november 1545 på Myklebust (D.N. II nr. 986) hvor han opptrådte sammen med Torstein Jonsson på Ingjerd Ketilsdtr vegne. Han brukte et typisk Aspa-merke. Ellef Bårdsson som i 1526 kjøpte en del av Synes av Arne Guttormsson (D.N. XI nr. 440) var Bård Jonssons sønn. Blandt kjøpevitnene var Arne Jansson på Blindheim, fetter av Oluf Torsteinsson på Synes, som også var vitne.
Jeg kan ikke se at denne informasjonen ligger inne på Bård Jonsson.
Vil det være greit å få lagt det inn??

Private User
10/16/2010 at 6:52 AM

Kari: flott om du skriver inn informasjonen på profilsidene med referanse til diplomene. Disse kan vi deretter finne og linke til fra http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/om_dn.html (samt kopiere originaltekstene inn direkte). (Sjekk om noen er listet opp fra før.)

Jeg har også kjennskap til en bok av Handegård:
http://www.valeforlag.no/index.php?option=com_content&view=cate...
Denne tar for seg flere av de kjente middelalderættene. Er det noen som har den? Den anvender kjent stoff og samler det, og er kanskje lettere å lese/bruke enn orginalkildene.

All slik sekundærlitteratur må brukes forsiktig. Vi kommer til å støte på motstridende opplysninger - og må prøve se hvilke teorier som har sterkest belegg i primærkildene.

Den viktigste "eksperten" fra vårt område er uten tvil Bjørn Jonson Dale, men han har jo ikke svar på alt :-)

Jeg er i gang med å anvende god informasjon fra "I balansepunktet" (se prosjektsiden) som er skrevet av historikere ved Universitetet i Bergen. Der er det gode ættetavler og mer, så det skal dukke opp litt mer informasjon for særlig Synnes-ætta om ikke lenge. Bl a må estimerte fødselsår for Bårds sønner korrigeres. Den antatte linjen fra Bård Synnes bakover til Magnhild og Bård på Barstad må også gjennomgås, der stemmer ikke tid og generasjoner helt. Om/når vi får anledning til å markere linjer som "usikre" vil vi nok måtte legge inn noen slike der. Så jo mer dokumentasjon vi får til her desto bedre!

Private User
10/17/2010 at 3:57 AM

Hadde tenkt å legge inn endel informasjon på ætten Aspa, Ouden Oudensen og "Hustru" Lisbet (barnebarns barn av Pål Jonsen Synes). Her trengs en ryddesjau. Ser ut som det har blitt endel uheldige flettinger. Tror neppe Lisbet ble mor da hun var 10 år gammel bl.a.
Hvem kan best ta fatt i dette?

Private User
10/17/2010 at 6:50 AM

Først SYNNES og Lisbeth Povelsdatter:
Det fins mulig flere eksemplarer av henne der ute? Her er MP:
Ingrid Povelsdotter Synnes

Duplikater bør merges - jeg fant ingen andre da jeg ryddet her? Men det er en del rot med generasjoner og hvilke barn som hører til hvor. På en del profiler har jeg skrevet en (midlertidig) kommentar om manglende kilde, og noen av disse er nok rett og slett plassert på feil sted, pga alle Bård-Jon-Bård-leddene.

ASPA
Jeg skal starte opp eget prosjekt for denne linja: kommer straks :-)

PROSJEKTER
Selve prosjektsiden for Sunnmøre utvides stadig med kildelister osv etter hvert som jeg får tips og kommer over. Jeg legger også til folk som "Project Collaborator" (prosjektmedarbeidere).

Andre prosjekter for eldre norske linjer kommer. Kanskje samler vi alle disse i et "paraplyprosjekt" for eldre norsk adel senere. Prosjektformatet er under utvikling og vil kunne bli et godt redskap for å kanalisere og samle vår felles innsats for å få et best mulig resultat.

Private User
10/17/2010 at 6:53 AM

Hmm, jeg la inn lenke til Ingrid Povelsdotter. Paul/Povel Jonsson hadde tre døtre: Ingrid, Synnøve og Marit - men ingen Lisbet?

Private User
10/17/2010 at 1:50 PM

Jeg har den siste tiden holdt på å tyde en del opplysninger i kirkebøker fra Stordal. Har konsentrert meg om gardene Vinje, Kvammen, Moe, Overøye, Stavdal, Øvrebust, Støle og Rødsetsæter. Har ikke kommet så veldig langt enda, men har funnet en del. Dersom noen trenger hjelp er det bare å si i fra.
Åshild Remseth Rosvoldaunet

Private User
10/17/2010 at 2:25 PM

Flott, Åshild! Som du ser av neon av profilene listet opp her inne har jeg også noen Stordal-greiner.

STORDAL burde kanskje være eget delprosjekt - med fokus på kildematerial før 1801.

Som Remi påpekte finner vi kirkebokoppføringer under andre sogn:
Informasjon om Stordal:

I 1589 var det 6 kirker og 2 kapell i Ørskog prestegjeld. Ørskog og Stordal hadde prest sammen, Sykkylven og Stranda en prest, mens Dale (Norddal), Sunnylven, Geiranger og Døving kapell hadde en residerende kapellan. Norddal med Døving kapellsokn og Sunnylven og Geiranger ble fradelt i 1673. Stranda med Stordal ble eget prestegjeld i 1759.

Ved kgl.res. 11.12.1880 ble det gitt tillatelse til å bygge ny kirke for Sykkylven sokn på gården Aure nær den gamle kirken.

Ved kgl.res. 18.3.1866 ble Sykkylven sokn utskilt som eget prestegjeld. Samtidig ble Skodje sokn av Skodje prestegjeld og Stordal sokn av Stranda prestegjeld overført til Ørskog prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).
http://www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=1...

Se gjerne innom Prosjektsiden og si fra om kilder som bør stå der eller profiler som bør linkes til prosjektet.

Private User
10/29/2010 at 8:10 AM

Jeg har lagt inn en gammel (ca 1955-60) side fra Tidskrift for Sunnmøre Historielag ang. opphavet til Sævik-ætta om noen er interessert. Fant arket blandt dokumenter etter min bestefars korrespondanse med Anders Brunvoll ang. Brunvoll-ætta.

Private User
10/29/2010 at 10:59 AM

Flott, Kari!

Lenke her:
http://www.geni.com/documents/view?doc_id=6000000010381416244

Det er mulig å "tagge" profilene som nevnes til dokumentet også.

Private User
11/27/2010 at 4:48 AM

Finnvid Fundne@Finnvid Fundne. Jeg har lagt inn et dokument, Giske-ætten tatt fra Olav Ødegårds bok fra 1959.

4/6/2012 at 6:19 AM

Ser at her er lagt inn en del fars- og morssider med DNA-test.
Denne burde kanskje vært oppdatert. Har selv en slik farslinje. Hvordan gjøres dette?

4/7/2012 at 2:35 AM

Hva betyr det at endel fars-og nordsiden er lagt inn med DNA-test?

4/7/2012 at 11:13 AM

På denne siden (nederst pr dags dato)

http://www.geni.com/projects/Sunnmørsprosjektet/17

så ligger det en del henvisninger til DNA-tester. Fars-og morslinjer der en har navn på eldste person som en vet (noen ganger tror) har samme Y-DNA eller mtDNA som testperson.

Showing all 18 posts

Create a free account or login to participate in this discussion