Danchert Ottersen - familien

Started by Hans Egil Hansen on Thursday, November 11, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 5 posts
11/11/2010 at 4:07 AM

Danchert Ottersen tilhører en av de store kjøpmannsfamiliene i Bergen.

Slekten er ganske godt beskrevet: http://www.wangensteen.net/Bibliotek/danchertsen/

Vi må få mest mulig av denne inn på geni. Siden de fleste etterkommerne også er profilerte kjøpmenn med borgerbrev så kommer de kanskje inn under dette prosjektet?

Jeg har lagt inn Danchert og prøver å merge den med en lik profil

Danchert Ottersen

11/21/2010 at 6:47 AM

Det er interessant for her er min familiemæssige relation til Danchert Ottersen.

"Danchert Ottersen is your 8th great grandmother's husband's first cousin once removed's husband's nephew's wife's father."

11/22/2010 at 1:33 AM

He He, da er du koblet gjennom Fasmer familien MEN det er flere forbindelser til Fasmer senere. Det er fullt mulig du vil finne ut at du er direkte etterkommer gjennom senere grener. Jeg skulle gjerne lagt inn denne, men må bli ferdig med andre prosjekter først

Private User
11/24/2010 at 12:57 PM

Alle med borgerbrev i Bergen skal tas med i dette prosjektet. Og alle som var Hansa folk i Bergen skal også tas med i dette prosjektet.

11/25/2010 at 10:28 AM

Bra, det er flere i denne familien.

Spennende familie. Skulle gjerne lagt den inn, men har tatt på meg ett kjempeprosjekt.

Showing all 5 posts

Create a free account or login to participate in this discussion